Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

AR MA G Wi R P > 0 ARG" CL Hlw""Iao th?ni T?n? Yn Ddest!us a Diymdpo:, am brfS!au rhesymo!, ?? ?' Rysbysleni CardiauBusnes ? ? ? ? .?- ? .? f?jL JL Tr 1 jr Handbills Business Cards Eh?en! cyi.hiyth?.& Yn Swyddieydd y Cloyianydd, i3ndge btreet, Ijiangeini. < rr.srnmm.. cir.?,&c. 1rl -n_ Jones Bros., DRUID EOUSE, LLASGEFNI. MAE CAN Y Bti.ODYt UCHOD Stoc Enfawr o Frethynau ar gyfer y Gaua,f. DYMA Y LLB AM Y FIT A'M STYLE DDIWEDDARAF MEWN DILLADAU o BOS MATH. Y Brodyr Jones,° BODERWYDD, Llangefhi. _36 IMPORTANF TO ADVERTISERS Y "CLORIANYDD;' EtlTABLlbHKD 18u. —OFFICES:— B ridge Street, Llangefni. THE "CLORIANYDD" TS a WELSH NEWSPAPER devoted to tLe ioter JL <?ta of AGRICULTURE ?itb a LARGKR CIRCULATION th&u any Paper of !.he kind -.mon&t nU oittaeea in Acnteeey <& Cata&rvtMMbtre TaE "CLORIANYDD" U the ONjLY WRMH PAPBB pabHahed iatbaCocnty< PRICE HALFPENNY. Fabiiabed every THURSDAY MORNING (Market Dity &t LitmgefDt) to urne for the M&rket CarB tcr f'bmol.6 piaooa of the Island. A GOOD MEDIUM FOR ADVERTI3 ME3C T8 CHABOX8 MoDK&ATi)!. POBMaHEM: The North Tvales Chronicle 60 L.J( Y "CLORIANYDD." SCALE OIF, CHARGES Per Line. Per Inch. e. d. f.<jL PMlitmentMyNoticoa 0 6 5 ProBpeotaaes of Public Companies and Government aad Chancery Notioea 6 5 0 lection Addresaes, Leolat and Pubho Notices 0 3 2 6 Setea of Re<d Property, &a. 0 3 26 <3ot)Certs, Eoterttuncoenfs, &ud Mt.'oeUa.ceoua Advertisements.. 0 2 1 The &bove Adcertieements are Scaled by Typo Mtlahurt<, the notatt prtot imfa noE bemg coauten. TRADE ADVERTISEMENTS. ThMe are icaertea at ReasoottMe Bates, varying acooramg to apaoe taken &ud uombef of toeetuooa Ofdered. The Chargi for .0 inch Biog!e Column Adver- tMtmect. 18 &a foUowa:_ 52 iMertMna ? 6d p.r week. 26 oo ?? ? 13 do ttia do Foj a Two !ncb Siogle CototaQ or an Inch Double (.)C.iUtUU õ2 ioaertioult at la per wfek. 26 do Mlt6d do 13 do &t2a0d do For t Thte<! luoh 8tD!!le Cotomn or One j. nd- a-balf loohcd Doùbld Cotumo:— 52 toMrt.oo< at la 6d per we< 26 do ht2-M do 13 do &t3a<M do A eooaidt!r<tbte redaotion M tnade when more .4b&ju Three Inchea aM tutteo. fABAGRAPH ADVERTISEMENTS. Cbarged &t 4<1 per line; Special Pos:tiouN &t 6d pef itDe. CHEAP PREPAID ADVERTISEMENTS. .tlndör tte betd uf Wtmted." <' To Let," or To he bold." Ac. WuitDO. UNON. im'Mt. t. d. R. d s. d. 18 09 10 16 St 1 10 16 20 32 1 19 J 26 48 16 20 30 j RBXtTT,kjgczrt-Cheques to ha mMa payable to the NoMa W*L<a CHRONICM COMPAKY LTD.; P.O. OrofrftuD. Yt .'U.UIIS. Mttnaptt Ut't received on <H!)ont:'<tt tsciiedinge Two shillitifte and 8:xptpoe. Ex<r* in'-ertiotH! charged pro m&—Twopence satte it leplios Me to be ttdKOMd to U.< O&ee. Darpariadau yn. TO TC? A T?'TP??T?Tr? T??f?TTOLTP jL??i???csLJLJ?JG' ?A?I? J!?? ? ?JEH? LI.1nk.gqe£Jr.a.i A T7''R A TT1R AMI?WCH J&.LJE' JL? ??.???. J?&?&?IL?L? ?W '?JtLJL? ¡ All GYl?EIl r C E YB 1, z I U. I Mae o'r pwys mwyaf i Aelcdau y gwahallol Glybiau wybod pa, Ie y can't y dewis goreu a'r ?toc fwyaf i ddewis o honi, a byn am y Pris isaf. Gallwn yn ddibetrus ddweyd mai yu Bradford House, IJangefni, A'R Afr Aur, Air:lwcb, ? ceir y dewis goreu, a hyn am y Pris isaf yn SIR FON, a rhoddir 2s yn y Bunt o Ddisgount i bawb. IDYNIMEL Res'tI' .Feehan. Bargeinion. Par o Biaccedi trwm am 58 lie, pris cyfTndin CryFau g'w!aucn Lyart.,ef gyda. Mcing o fitirnel- 7s 6l. c,,Iti- am 3s llbe. Cwittiau tnawr trynf,ion a."u Is 61c, gwerth Shi.wls frethyir. mwr (Jubi!ee) am 3s lie 2 6c. p!'is o'r bhen 5s lie. Gwtanen wen gartref 51(', gerth 7}('. Trowussau tnt]?e!ed wkdi eu Mrio am 4s lie, Gwlaiien tw)d am 2, p:iseyjS'.edtu 4 I-e. indent yh caei fu gwerthu Mm 6d 6c, Gwthnen stripe gaftret at oeísi".u &!u 6?, liosarati gwlan i ddylion, dAu tar btD 9i!, gwerth Sc. Rwertb 8!ç y pat. 2 2 Gwiacen gart'eF stripe a check at giysali dyn- Hosanau gwl.n duon i ferched 6c, pria ion am 9ic. Pris pob Shop yn yr ardd! cyfhedin loic. 18 lic. COFIWCH MAI YN Y DDWY SHOP MWYAF ADNABYDDUS YN MON, SEF YR AFR AUR, KrVIElAWCZ-lg A BRADFORD HOUSE LL&NGEFNI:, Y CKIR Y BARGEINION UCHOD. W.R.HUGHES. Rhoddir Almanac Ardderchog i bob Cwsmer Heddyw (Dydd Ia,u). &TT AM&ETTIXWYR M ON. Y THOMAS' PHOSPHATE POWDER (Basic P-ilag), a Weithir gan y Chemical Works (late H. & E. Albert), LLUNDAIN, YW Y GWRTAITH (40ft kU A RHATAF YX FARCHNAD. MAE. y canoedd Amaetbwyr aydd wedi ei ddefnyddio yn y go'-pbenol ya tystiolaethn am -m- ei -Iigoi-oldeb, 'ac ayastwd(I brfsenol ea tiroedd yn cadarnha.u ea tystiolaetb. Peid- iwch ei newid am Slags" imaddoL Gorea prawf, prawf proRnd." Gellir ei gael i un- rbyw Orsaf yn y Sir, ac o'r Y&tord&i yn Tra.etbeoch, Cemaea, a.'r Yttlley. Yr adtg <reu i'w Lau at Wair a Phorfa ydyw o Tachwedd hyd lonawr. Gwareiitir yr ansa.wdd goreu a'r malu manaf. KNWAU H. & E. ALBERT AR BOB BAG. AM BR1SIAU A PHOB MANYL'ON YNTOFYNER A'R UN1G AGENT 1 R08 SIR FON, acf WILLIAM HUGHES, Auctioneer, Yr Erw, Bodorgan. 310 ruE ANGLE SET- HIGHER GRADE .SCHOOL, LLANERCHYMEDD AND AMLWCH, With Evemcg ExMNsiON EcaooL and BoiBNO* CLAseze to couMfctiou with the Education DpptttmeBt. HEAD TEACHER: The Rev. T. Ed. Jones, B.A. (Llandovery 8cboo! Rnrt St. D&vid a ColiplzL-), formtfty Maeter oi tbo Prl!'pan'ury Sobf. 1 ¡.. Mette Emtyo, Mid HcinDoe Lec!nr<'r m connOOflOU wtth the Mch'noa &u-I Art Department. t?OTS AND GfKL? Ct?r.'fnUy pr<-p?ed f.r t.) ?hrtoua Col't??t ?ch?i&r?hip ?AMms., Mpr- cuutHe Putiuits, JtVti 8ffwtCM. <&o. Fee" :-Iiigher Grtdb &an Hoittt.ce PUpJlfl, 11; 3d pt.rwtok. EVeLiDIA Extenaioa Poptit, Balf.le.b. iSehr.ot Mttg"ztDf 2d mouthty. Fnit Dartioulars; en applicatiou. 60j Rhybudd P"ViCysig' J Drigolion Llangefni a'r CySiniau. T\YMUNIR gwotad yu hyebya y bydd ho!! j ? F&?chd<u L))m??fni yu CA.U tr ao tr ot DYD6 GWENER. KHAGFYK 3b Df.m DDAU o'r Gtooh y Pr)'dn"WD yn He PEDWAK o'f gJooh. Erfyc!r <nf Gwaexr tud wnead ymdrcoh i sicr- h" eu pw:c<t4'4a'l'm yu Ybted y boreu. Dtwy ofcbymyu y PW'iLL60.R. Llaugefol, laowyir I af, MM. 372 N1 OFYNIR TALIADAU MLAENLLAW. T)ENTRYCA ABIAN YN GYPRINACHOL i JL? Amaethwyr, Masnachwyr, Hetty-?adwyr, ac eraiU mewn aymia.a o lOp i fyay i 500p ar )Mldaweb y Bentbyciwr ei bun heb felchi6Lfon, ar etderfm rhes- ymot. TMinir yr ad-dajitd i gyfarfot gofytdea y BectLycwyr. N1 CHYMERIR DIM BILLS OF SALE. Mac basnea gwirloneddol a heltteth Tredi ei wnead am y 25 mlynedd diwcddaf. MM c&noedd e fentbyc- wyr ve<H rhoddi tystiolaeth virfoddot i'r modd teg & .Flwoymol yr ymwneir a. hwy. Ceir ma.vJion U? ?g???? ? yn heMOW? a GEORGE PAYN&, ? AcwountM? 2368 C?Mcent-re&d,IU)yL J t I Tuedd< dyn at eiddo fa Ni sioruir ei gais yma." ARDDANGHOSTR Y DYDDIAU HTN Stoc Ardderchog o ESGIDIAU C,lfaddafl GoRvfer a'r G<m*f i FEBCHED. I MEIBION. <. PHLANT, yN SHOP IR. MON If ILLIAMS, I Market Street, } CAERGYBI, Am Brtehtu a ddeh gydmnrtaeth ag eiddo j un hyw FAsntchdy yn MON. ? GEORGE?UGHES, Wine & Spirit Merchant, RAILWAY INN, ¡ LLANGEFNI, 4 DDYMUNA bybby? y Cyboe?d fed f!anddo jt A. CettBttU uetnoa$t gyd&g uo o't fBrma ?ottQ yo BnrtMt tet y ){ait Wtr?tja cwrw yo rhttt?ch n yo BnrtMt tet y ){ait wtr,hu owrw yo rhatach n t neb yn Mou. i Ha.ner. Baril i8 gSLlTaryn am 18s Firkin 9 „ am 9s 6d Casgen Fechan 4i „ 58 Od 2 BABb' BOT1LED ALE A HUINE68' STOUT. SUOfCH, IRISH, DUBLIN, BELFAST, A GLASGOW WHISKEYS. HUM GIN. A BRANDY O'R BRANDS HOREU Czbwzit RUM GWYN AGWI.s GW YN MawN Toe 203 GKlFFiiU DA VIES, THE ORIGINAL BANCOR BILLPOSPER, 28, Union Street, BANGOR. f OUT OF 35 PRIVATE BILLPOSTIYG STATIONS AT BANGOR, BEWEEN TimKB BILLPOSTERS, 16 ARE THE PRIVATE PROPERTY ef GRIFFITH DATM. r- f. ??''?". ?$ ???*? ??? ?? -M??? ?.' "?? C??. ?'? ? '???????-???.?!-?? ? ?.??.??..?-?h??':??.? ?)??'?? ?.?- -MEL —' ISX t BULKELEY SQUARE, LI:Jr1g£:Jr1i. D! n ners on Market & Fair Days FrOD1 1..2 to 2 o'clock. FOREIGN WINES and SPIRITS. Allsopp's Pale Ate and Stout.. WELL-AIRED BEDS. Good Postmg and Stabting. Noted for Chops and St eaks. John. G. VVil]LivLr2as, P.S.-DTNI,qf,RS, &-o., ON ORI.INARY DAYS ON THE SHORTEST NOTICE. Q, BENSONJSW A TCHES Gn&r&nteed for Accuracy, DnrabUity, Md Strength, &t M&ker B CMh Meet. In Silver Cases. la 18-et. Gold CMee. ?3? BENSON S ENGLISH LEVER ??????? "LUDGrATE" ?i?? ? \\??? nHEAPEST STRONGEST, and BEST London made THREE. ?? 7 ?\ ?? ? QUARTER PLATE En???h Lever Wat?h ever sold for ?6 6s. ?f?)- 'ST* ??\ ?N? Thirteen Jewels. Chronometer Balance. Pa.tent Large Ba.rrel, a.nd ?a .? Rt ??M D&mp and Dnst Proof Rm? Bf?nd. ?I?Mtve Silver Ca.f-es Wtth UB? ttM__? ?? ,t}? ??tB brea.k&ttif Crystal GI<M&, double the Strength and V?lue of any t*U? ?S? fHSBNW Made in FourSiz<*s,at one Pn?.SS St.:—No. t. Gentlemen'? 5.. Wa.tch. ?S? fHSBNW Made in FourSiz<*s,at one Pri('f'. £5 St.:—No. 1, Gentlemen'" m ? ?T ?yj?HZ (aq illu-4tri Lted) :0. 2, Working Men&: -No. 3, Railway Men and No 4, BHtSOK'S \1? ? J /?MSW ?° maxsive I?ct. Gold Cases, with Cryet&I Glass, Gentlemen'9 CLUBS. \??J?Hy ?'?- ??-?'o'- Apphca- ?M)??B'??MBM? T'/iouM/if? qr T<M?moft<<!i'f ?T'om n'Mrcr< a? (? WorM oMf. ?°? ????????B? S??T ??BB at my risk, to all parts of the World for P.0.0., át G.F.O. QEND FOR BEWSON'S BOOK of WATCHES from ?2 2a. to ?600. CLOCKS, CHAINS 0 ENGAGEMENT RINGS, BROOCHES, 1'LATE. <&c, <!n;. Post free on application. la Silver Caa.? ?S? BE? M C ? M ? C ??????. ?MM? iB?E?i?hE??J?it? '?? ?SSE?B? S?. KEYLESS ENGUSH LEVER <?'.?? ?BANK." ?"?" ??rWi?'!??? A"oodEKocT<??otttW:ttt-hforrout!hwear?ta!owpnce. Best a? N /? ? \? London m?dt-. Thr?-Qu?rtt-r Pfatc ?<A Lever. Chronometer i?? ? J ?1& ? t?Innce. Jew..))fd )n RubiM. i-'tong Keyiess AcUon_n8terlmK ?J J& m 1? ?'?'?' ?''??? C''?' C?oe- Po*? ?? ? '?? "??' ?' ''°?' ? ??'' 'BJB ? Selections of WatchM or Jewellery sent free on receipt of Bt ? ???.E?jB ?OL?WATCHES ANH JEWELLERY TAKEN IN EXCHANGE. N? ? ?T! N?t -?? Uoods Not Approved witt be Exchanged. tBie-et. ?H ,—? NJB'M ?Lmy W?W??N?W?????W MAKER TO <M?DcAMM.tM?/???t?RNw-t ?/ BENSOM. "?- ?? m?tr ???BMB?* W* t?i?t?????M??THE QUEEN, (??? ? JL?'t n)Btf ??? STEAM: FACTORY, dMBT ??MBy 62&64,LuDCATE H<LL. E.C. ??m?g? ???tM? And at 28 ROYAL EXCHANGE, E.C.; and 25, OLD '???? ??jt?? BOND STREET, LONDON, W. JCMLZE CLOCKB, for Churches, Schools, Mid Public Buildings, from JMO. Estimates Free. HOW TO MAKE MONEY." Y?FRY ?VESYOR A Specu?t rfhon'? wr!te .Ej f'rPhn?pht«t,St.o'Ktne h<?!ttrp"ptoBttetn b"tn,ir!e, irbollt hbz*tdoos risk or R peon latioa, Dn<'ff))t!!y 'a"our.bt It-.r m t om t ir.ed ..itb Fecurity, restun' !)n)«. Pr<'t-x c.,pi rions 4-c., f;5 tnd upwurds Cant. H¡re,Ii'{Jllnri rum-n ]ar$zfk t)r(fisiz. Wetkly Mtttfmfr.t". HOWAKtJ, MARSHALL & Co. C?pti.&H ChM[obt:r H.< 15767n TEE PABEIA BRJCK CO.. LIMITED, CARNARVON. rpHM Kttention of the Bo I.ht? T?deceoertUy it JL c"ited to <hf ccmtr.on Ptff Bnck« m*unfM. ta« d fythftbtteCo. PDrkia Ilrickri car. beet-nt from tbf wutkf by Sta <.r r< I For particular. aliply 100 T. J. flugbee, 4. Ofec T6itaLce, Be Letda. 15449a 'VT? WRM A T?*T? A TTT? JL JJu JLJLJCLtJL?) J.jLJE' JH) .C3L<L? JLb. SHOP ADNABTTDDUS SHOP ADNABTTDDUS James E. Jones and Co. n Gwyliau LIawen i Rawb. Darpariadau RbyfeMo! a Dewis AnghydmaroI AKING SHOW PIOOM. JAL th4 r4itC.KED 5[UD 113 n. Ar Gyfer CLYBIAU y NADOLIG CoB.wch y Cyfeiriad- London House, LLANGEFNI. S24 "8I"to;o. -t.w\ A' NADOLIG! NADOLIG! EICH SYLW AT YR ISOD. Over 2000 TUMBLERS, dros ddwy ill o Glasses yfed o Geiniog i fyny. Or,e)- 1UOO Boirls, P'udtllJlf} BotDls. Over 500 Flower Pots o ddimai i iyny- OVEB 300 PLATES 0 GEINIOC C UCHOD Over 200 TEAPOTS o 3c i fyny. Dwsinau o Lestri Te o 2c i iyny. TEA SET o 4s. LLESTRI CINIAW o 7s 6c. e w a At Ffermwyr, LMhwyL &c. Dymunir galw sylw at y detho'iad mawr o ;n y Botiau Llaeth (Cream Pots) pob size. Padelli a Dysglau Pridd, Pa rai & "IlIrer"thir yML is nag rrxevwlm ulmr.uyvv fan. yn :Mon. Ornaments, Toilet Sets, Jugs, &c., I Pa rai a werthir am Broffit bychan gan BARNETT & CO., GLASS & CHINA DEALERS, LIg4e:r:.JrYLi9 I BRWS NESAF I W. BARNETT, WATCHMAKER. 309 GLO Y GLOYY GLOYIY GLO Y YYT PWYSIGIHOLLDRIGOUONMON.MyuDJwbt r,ily i Prco'ior' I!.uelti N'r A mgyleiioeil I 1T\YMUNA ROBERT POWELL wneod ya hy?byo tod ganddo bc? tto?r at Atw&d bob n.&th c'f Gt JL? Goreoay')di'WKMt,ahyt:yatnypr)ai?aIfo?tvnv Ft.r?t.u?t-??L'?-ttd C?t! asu Bfubury I Arleymtne. MoHey LMf. M&e y t:efoo(!Mth a i,dert-yriii d i R. P. ct" c' UlU' QI¥>t"Gd&f y prfiwf cryM mae gauddo ef y ceir y Glo Goren a RbtLtat. at-tvd, cunti Vzi (ikV CA Lt-l &T WrT*i' b &ca.t Adeii.dD. A bydd t:acddo bob rnnwr Stoc B#ia.tki L. b.h m'nh i! r..¡.; 3(, r<c', BKICXS (Common _I a, r a Fire), Pfl'KS o bob m&tt < m&'ut. a" tantrywitletti mawr o BuTl3 tI- Jt th(:'tt.derb.O. Cya cwaea<l etch Pry*4*dtQyBMfvBwohfmt:rtM-n P.P., a do.erv C'n "t: u vv Ptiec L'tt<traKyuMcu&m n?ydd?o cyCe'yb. M&e tt Y&r.l \n Ymyt y R.iw?y h?)w. ?y. ?. < y« M?rchn? Utn?ctntb?O dy<td lM. Tet«r?a Mb«n'<: < r'n iydd yu eytnerya W?GK?I OYfAiN ') .< :.hy? r?? bwyc.d?t ucbod I Co6woh, Itawb tydd eitten GLC, CALCH, bKKJKs (Oummon CtU 1-1' f LES, u bob Amrywisetk EDCM"ttC Ti!et< )tt LobbtM, Tiis a Parst;ets, Titft at Yt.fh!tn. Cl}¡\n f msint, CtfB' Mooh. Chiinuty Pott. untbyw f'nh, B<-u flidre Tsit-t& (T.t<" Or' ) Ue-o u: 1'du.1I r natar yc'" IIlIa CBWH- echo'). 10m kwiw )u MnKi Mm. r.eu )u B M g-.t4.1;i "00 ttw ty. 10 'f,t." y cii,it J!ítliltu s- jgwtiid Stoc 'ydd yn Ytrd I?OBHKT PttWF: L,. r À ¡.1.. .J.. 1"1.. (..i. 215& LLAMGEFNI I

Advertising

Advertising