Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Advertising

AT mN GOSBBWrn ----

Nodlon Amaetbyddol.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cynghor Sirol Mon.1 ---

A oes C-lo yn Mon? j

Bangor.

Podsdern (Mo..).

Beaumaris.

Caernarfon.

Cagrsybi-

C-aarwen.

Jerusalem (MynvM ;\h('\(''''.;

LlanfigaelI

Llanfachraeth

News
Cite
Share

Llanfachraeth- Owyl y Cynhauaf.—Dydd Mawrth, y 12fed cyfisol, ydoedd y dydd ar ba. un y cynhaliwyd, cleni, yr wyl o W ddiolchgarwch am y cynhauaf yn eglwys y plwyf. Am wyth o'r gloch y boreu cyfranogwyd o'r Cymun Bendigaid; am 10.30, y Foreuol Weddi a phregetli gan y Parch Llewelyn Williams, rheithor St. Mark, Brithdir; am 3.30, y Prydnawnol Weddi yn Saeson- a plirogetli gan y Parch E. B. Thomas, rheithor Trawsfynydd; am 6.30, gosper a phregeth yn Gym- raeg gan y Parch E. D. Thomas. Offrymwyd yr oil o'r gweddiau gan y Parch F. P. Watkin Davies, rheith- or y plwyf. Arwissneyd yr adeilad cysagredig a blodau, ffrwythau, etc., gan Mrs Watkin Davies, y Rheithordy, Mr Jones, prif arddwr y Nannau, ac am- ryw eraill. Cafwyd pregethau hynod bnrpasol a grymus, canu rhagorol, a llonaid yr cglwys o addolwyr yn mhob un o'r gwasanaetbau. Y Bwrdd Ysgol.—Galwyd cyfarfod arbenig o'r Bwrdd hwn nos Lun, laf cyfisol, am bump o'r gloch, pan oedd yn bresmol Meistri T. H. Williams (cad, eirydd), J. Lewis, Y.H. (is-gadeirydd), Edward Wil- liams, Bryncelyn G. J. Griffiths, Bodlasan, a Mach- raeth Mon (clerc).—Cadarnhawyd ac arwyddwyd cof- nodion y cyfarfod elweddaf.-Rysbysodd y clerc mai yr achos o'u gwysio yn nghyd cyn y noswaith arferol y byddent yn ymgyfarfod ydoeud er mwyn ethol daii aelod i woithredu ar Fwrdd Llywodraethol yr Ysgol Ganolraddol, Caergybi. Eglurodd i'r Bwrdd iddo dderbyn y rhybudd oorcu Iau, 28ain cynfisol, ond na I ddaeth y papyrau enwi yr ymgeiswyr i'w law hyd boreu baawrn, uUam cynhsol, felly yr oedd yn an- mhosibl iddynt allu cyfarfod cyn hyn. Yr oedd y rhybudd yn rhoddi ar ddeall iddynt fod yn ofynol r rhybudd yn rhoddi ar ddeall iddynt fod yn ofynol r ddau ymgeisydd a etholent- roddi eu cydsyniad mown ffurf o lythyr o'u parodrwydd i sefyll etholiad. Hefyd yr oedd yn ofynol i'r papyrau cnwi fod mewn llaw y dydd dilynol, sef yr 2il cyfisol; felly gwelent fod yr amser ar ben, fel na. ailent ymohebu a'r ymgeiswyr a ddewisir.—Bu ymdrafodaeth fywiog ar y mater, ac slo yn y diwedd pasiodd y Bwrdd benderfyniad yn con- demnio y rhai oedd gyfrifol am yr oediad yn nglyn a'r mater hwn, a thrwy hyny yn. cau y Bwrdd allan, oherwydd byrdra yr amser, i gael llais yn newisiad ymgeiswyr.—Adolygwyd cyfrifon y flwyddyn, a chned yr oil yn toddhaol, ac arwyddwyd y cyfryw gan y ca.deirydd.

Ilarerchyned^- !

Llangefni.

ant.

[No title]

i:" .1 VvT ü..