Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

-I THE LIGHT RAILWAYS ACT,…

Advertising

-----------------------Tyugsd…

[No title]

Advertising

f Nod ion Amaetiiyddol.

Pvfyltgor Hodclg-eidwadoi…

A Ces Gloyn Hon ?

o f! tf!::

Llanfigael

Liarercbymodd

News
Cite
Share

Liarercbymodd Llys yr Ynadon.—Cynhaliwyd y llys hwn ddydd Llun, gerbron Mr H. Roberts, Dr. EYans. a Mr A. McKillop.—Ar gais Mr H. Lloyd Carter, tros- glwyddwyd trwydded y Gwalchmai Hotel o enw Frank liridgewater i John Hayes Billinge, o Formby, ger Lerpwl.—Cyhuddwyd John Hughes (Glan'rafon, Gwalchmai), gyda lladrata hosanau, gwerth 2s 6c, eiddo David Evans, Shop, Gwalch- mai. Dywedodd yr Heddgeidwad William Owen (13) ei fod wedi gweled David Evans a'r carcharor yn agos i orsaf heddgeidwadol Gwalchmai ar y 19eg o Fedi, a dywedodd Evans fQd y carcharor yn gwisgo ei hosanau. Aeth a'r ddau tr orsaf a. gofynodd i'r carcharor dynu un hosan oddiar ei goes. Pan wnaeth hyny dywedodd Evar.s ei fod. yn sicr mai ei hosanau ef oeddynt. Dywedodd y carcharor ei fod wedi eu cymeryd am nad oedd ganddo hosanau i fyned i'r Beheudir. Yr oedd: wedi eu gwisgo am bythefnos ac wedi cerddecl ynddrnt i'r Deheudir. Ategwyd tystiolaeth yr heddgeidwad gan Mr David Evans, yr 1107i a ddy- weaai fod y carcharor wedi ea lladrataf oddiar line yn nghefi, y siop. Cafodd y carcharor, yr hwn a honai mai eu cael ar y ffordd a ddarfu, ei anfon i garchar am fis gyda llafur caled.—Cafodd John Dunn, hawker, Caergybi, ei ddirwyo i 10s a'r co)st- au am fod yn farw-feddw yn Water-street, Llan- erchymedd, ar y 28ain o Fedi.—Dirwywyd Thus. Davies, Water-street, Llanerchymedd, L 2s 6c a'r costau am adael i'w ferlyn grwydro, ac i 2s 6c a'r costau yn ychwanegol am fod yn feddw ac afreol- us.—Am fod yn feddw yr un adeg dirwywyd Jas. Ower." Farmer-street, i 2. 6c a'r cost-,tu.-Ceiiiai John Jones, trethgasglydd yn ngwasanaeth L ndeb Mon, archeb i orfodi Thomas Thompson, 15, Quarry-street, Woolton, Lcrpwl, i gyfranu 4s yn wythnosol tuagat gynhaliaeth ei dad, yr hwn oedd yn bwysau ar yr undeb. Yr oedd cyfanswm y relief yn cyrhaedd 3p 18s. Gwnaed archeb i wrfcud "distraint" arno axn y swm.—Ceisiai Hugh Edmunds, swyddog elusenol i LTndeb Mon, a-a archeb gyffelyb yn erbyn Edward Parry, plate- layer, Einion Cottage, Llanerchymedd, tuagat- gynhaliaeth ei dad. Yr oedd lp yn ddyledus. Gwnaed arclieb yn ei erbyn ar y 03ain o ionawr, 1897. Dywedod'd PaiTy fod ganddo wraig a thri o blant i'w- cadw ac amryw glybiau i'w talu, ac felly nis gallai gyfraru. Bu yn gweithio am am- ser maith am 17s yr wythnos yr oedd ei gyfl'Jg yn awr yn 24s. Gorchymynwyd iddo dalu y swin dyleclus mewn ntis» •

a

Advertising

Bango,". II

BocUdem

Cacr-ybi I

"'---'-Caernarfon-