Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

- Cynhadledd Eglwysig Ecbaeh…

Damwain Ddifrifcl i'r Colonel…

--.-----------iDrtnwain Angaucl…

Cyflafaa Clapham, Llundain-

Y Ddasargryn yn yr India.

News
Cite
Share

Y Ddasargryn yn yr India. SYLHET YN BENTWR 0 ADFEILION. I Er rhoddi rhyw ddychymyg i'r darlleny ld am y difrod a wnaed, rhoddwn ddyfarniadau o lythyr- au sydd wedi eu derbyn oddiwrth y gwahanol genhadon. Yn Sylhet, y mae'n debyg o unrhyw far. yn y gwastadedd, y gwnaed y dinystr mwyaf. Dywcd Mr Pengwern Jones — Y mae pob ty yr oedd ynddo unrhyw bridd- feini neu geryg yn adfeilion yr holl dref, yn wir, yn un pentwr o adfeilion; bryniau wedi eu gwneud yn wasiad; y capel wedi ei ddinystno, a'r eglwys ty Gour Babu (tad Miss Dass) i lawr; adfeilion ein hen dy yn ddiddefnydd a thai yr athrawon wedi eu dinystrio. Yr oeddwn i ar y pryd mewn gwyl Fahometanaidd, ac newydd, or- phen pregethu paT" y daeth i wlawio. Arosais ar ol am ychydig mewn shed o gorsenau, gan ddal geneth fach gloff yn fy mreichiau. Dechrenodd y ddaear ysgwyd, a syrthiodd y shed. Ar y cyn- taf teimlwn yn wanllyd fel pe ar f-yned i lewyg, ond ymddeffroais, a rhedais i'r til agored ond yn union yn fy yrnyl agorodd y cfdaear, yn agon lather! o ddyfnder, ac yn llydan iawn. Neidiais drosti i le arall, ac i gyfarfod yr un peth drailiefn, ac felly y drydedd waith. Ni theimlais erioed ddim tebj-g iddo. Rhedais adref, gan neidio dros dyllau oeddynt yn jrmddangos yn ddyclirynllyd. Y mae y carchar i lawT (600 o gaxcharorion ynddo), a chyfrifir fod haner cant. wedi eu lladd ac yr wyf yn ofni clywcd y newyddion o leoedd exalIL Y mae y ffyrdd oil wedi eu dinystrio, wedi suddo i bw neu ddeg troedfedd mewn rhai lleoedd, ac y rnao y llysoodd barn ar trysorlys i lawr, a llinellau y pellebyr wedi eu dinystrio." XEIDIO TRWY AGEN YX Y MUR. Sliillong rw prif ddinas talaetli Assam. Yma y mao cartref y llywodraeth WT, preswylfeydd y swyddegion gwladol a'r swyddogion milwrol, a sv.yddfeydd y llywodraeth, llawer ohonynt yn adeiladau gwychl Yma hefyd yr oedd tri o dai cenhadol: yn un ohonynt, yn y pentref brodorol, Mawkhar, y preswyliai Mr a Mrs Robert Jones; yma yr oedd yr Ysgol Normalaidd a'r Ysgol Uwch- raddol, ac amryw adeiladau perthyrol i'r genhad- aeth, a'r capel mwyaf heb fod yn mhell yr oedd ty Mr a Mrs Cereclig Evans yn agos ato yr oedd ty wedi ei godi i athrawes yr Ysgol orIllAlaidd ac nid oedd ond tuag wythnos er pan oedd y ty hwn wedi ei orphen, a Miss Annie Williams we Ji mjTied iddo i breswylio. Yr oedd pump o gapel- au eraill mewn gwahanol ranau o Shillo.ig. Yr oedd Dr. Griffiths, ar anogaeth y doctoriaid Car- roll a Campbell, meddygon y llywodraeth, wedi dyfod i Sliillong am fis o orphwj's, a i fod dar. arolygiaeth feddygol, gan ei fod ers amser yn diocldef dan anhwyldeb blin, ac yr oedd wedi ir- drctliu ty yno am ychvdig wythnosau, a Mrs Grif- fiths ar plant yno gydag ef. Yr oedd Mrs E. E. WilliMns, Shell a, yr hon sydd wedi bod mewn gwaeledd trwm ers rhai misoedd, wedi dyfod i Shillong i ymgynghori a Dr. Griffiths a meddvgon y llywodraeth, a Mr Williams wedi dyfod gyda hi. Fel hyn y desgrifia Mr Wilhams yr olygea Yr oedd Dr. a Mrs Griffiths a ninau yn eis- tedd yr; y verandah, ac yr oedd Mr R Jones wedi dyfod i'n gweled rhyw ddau funud yn gynt, y sigiwyd yr holl le gan ysgydwad trwm orfidaear- grvn. Neidia,som oil i fyny, a rhuthrasonaiar hyd y llwybr byclian i gyfeiriad y ffordd ond cyn i ni fyned ond ychydig gamrau taliwyd ni ar y ddaear, yr hon oedd yn cracio ac yn malurio o'u cwmpas, a daliasom afael yn eiv gilydd tra yr vs- gydwai y ddaear am yn agos i bum munud heb atal. Dnwyd yr awrr gan Iweh y tai a chwclid, a chlywid twrf fel rhuad tar,an. Medtlj-Iiodd 2NIis Griffiths fod Lucy fsch yn y ty, a rhedodd i ohwilio am dani; ond yn ffodus, yr oedd hi wedi ei chario allan trwy ddrws yn nghefn y ty, ac felly yr oeddym oil yn ddyogel. Wedi odiych o'n cwai- pas gwelsom fod y ty, lie yr oeddym wedi bvw mor hapus, yn garnedd, a'r ffordd a'r tir oddi amgyleh j wedi eu hagor yn agenau mawriorj. Lhryddodd Mr J. Ceredig Evans a'r teulu i ddyfod allan oil ty mewn pryd i osgoi y muriau cwympedig find cdodd Miss Williams, yr hon nad oedd wedi bo 1 ond pum' niwrnod yn ei thy newydd dymunol, ddiangfa gyfyng; cauodel yr ysgytiad ddiysau ei hystafell, ac nis gallai eu hagor yna. disgyriodd y muriau allan, a rjeidiodd hithau drwy yr anr- iad, ac achubodd ei bywyd. Pan ddaeth v df-IIC:r yn fwy sefydlog gwnaethom. ein ffordd drwy SlnJ- long tua'r ty yn Mawkhar ond gweLsom fod pob adcilad ceiyg wedi ei Iwyr ddinystrio—nid oedd faen ar faen wedi ei adael. Nid oedd ty y Jlyw- odracthwr, y llysoedd, yr eglwys, y capel, a'r holl dai cenha.dol a'r ysgolion ond carneddau o adfeil- ion. Po fwyaf yr edrychem o'n cwmpas, mwyaf yr arswydem. yn yr olwg ar y difrod ofmdwy oedd wedi cymeryd lie. Yn swyddfa argraphu y ilv w- odraeth claddwyd tua chant o bersonau yn y mal- urion,a chymerwyd moddion ar unwaith i'w clodd- io allan. Achubwyd nifer ohonynt yn ddi-anaf ond ni wyddis pa nifer a laddwyd deuwyd o hyd i 14 wedi eu lladd. Yr ydym newydd dderbyn gair oddiwrth; yr oil o'r cexhadon ar y Bryniau, a gwelwn eu bod oil yn yr un sefyllfa a ninau. Y mae yr holl fywydau yn ddyogel, ond y mae pob ty, capel, ac ysgol wedi eu dinystrio, ac yr ydym 1 011 yn ddi-gartref.

I Prif Fsrclmadoedd yr t ----W…

Harchnadoedd Cymreig

I ivorth Wales Fairs.-=------=

---__-----------------j The…

Family Notices

Shipping.

.glesey J(li!,3 fe; 1.857.

Cynhadledd y Hardandwjr Llechi.

[No title]