Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Rfcys M]M Sy'n D'eyii—

News
Cite
Share

Rfcys M]M Sy'n D'eyii— Ei fod, wedi talu ymweliad a Chaergybi yr "%ythnqs ddiweddaf. Ei fod heb fod yn y dref hono er diwriiod Lyth- gofiadwv y preimin. Mai pwnc y dydd yn y dref ydyw ymgais y Cynghor Trefol i brynu y gwaith dwfr. Fod y trethdalwyr yn rhanol iawn eu syniadau ar y ewestiwn. Nad oes gan y dref fawr o ffydd yn ngallu a doethineb y Cynghor Trefol. Mai rhyw hogiau di-brofiad a di-dalent ydyw mwy na haner aelodau y Cynghor. Fod swyddogion y Cynghor yn ddynion anwy- bodus yn nghylch pethau perthynol i waith dwfr. Fod costau mawrion yn debyg o gael eu rhoddi ar ysgwyddau y trethdalwyr. Fod heolydd y dref wedi gwella yn fawr ers pan y bu Rhys yma o'r blaen. Eu bod yn Ian ac yn drefnus ac yn deilwng o bentref y sir. Mai da fyddai i Langefni ac Amlwch geisio gwneud eu strydoedd rywbeth yn debyg i rai Caergybi. Fod holl ferchaid y dref yn myn'd ar olwyn- ion. Mai lie gwael iawn yw Caergybi i'r un llanc i fyn'd i chwilio am wraig. Fod y merchaid ifanc allan drwy y boreu ar yr ohrynlon. Mai gwell fuasai iddynt fod yn eu tai yn golclii eu dillad ac yn djrsgu gwneud rhywbeth. Na ddylai yr un ferch gael rhyddid i briodi nes pasio arholiad yn y gwaith o gadw ty. Fod merchaid Kingsland yn parhau i ffraeo a chyfreithio. Fod yn rhaid rhoddi eu henwau i lawr os na ddiwygiant. Fod anonestrwydd1, twyll, celwydd, athrod, ac anlladrwydd, yn bechoda.u uchel eu penau yn jffghaergybi. Mai aafynych y dywedir gair yn erbyn y pech- odau gwaradwyddHS hyn o bwlpudau y dref. Fod plant Llaingoch y rhai gwaethaf ar wyneb y ddaear. 11 Na cha' pobl ddyeithr lonydd i basio heb eu bod yn gwaeddi ar eu holau. Y dylai yr heddgeidwaid daflu golwg yn fwy mynych ar y rhan yma o'r dref. Fod llawer iawn o bobl yn rhodiana ar y Sul hyd lethrau mynydd Twr. Nad digon ganddynt fyned eu hunain heb gen- faint o gwn i'w canlyn. Ei fod wedi talu ymweliad a Liverpool yr wyth- nos ddiweddaf. Ei fod wedi galw yn No. 2, ond nad oedd yno ond "Un o Arfoxi ac un o FoIl." Mai y rheswm am hyny ydoedd fod Lizzie heb <ldychwelyd ar ol ei "holidays." Fod yn Liverpool fwy nag un Miss Hughes, o Pon. Fod y te parti yn No. 2, y Sul diweddaf, yn un hwyliog iawn, h$d ymddangosiad y gath. ddu lwyfedig. Mai eiddo Lizzie ydoedd y gath, ond mai Mary oedd yr "head nurse." Mai doniol ydoedd gweled un o'r parti yn rhoddi y "teulu" yn yr het silk. Iddo dderbyn y beddargraph garjynol i'r "Cyb- ydd," oddiwrth Tyfrrdog:- H wn a garodd hyd fin y gweryd-aur Bentyrodd trwVi fywyd; 'N ddi-aros syrthiodd rywsyd, 'N ddistaw i'r bedd o 'stwr byd. Mai tro garw oedd i'r bachgen ieuanc hwnw o G gael ei wrthod y noson o'r blaen gan y ferch ieuanc hono. Ei fod wedi gofyn iddi fyn'd am dro, ac ei bod wedi ei nacau. Y buasai yn cjnghori y bachgen hw-ri i siarad dipyn mwy distaw achos dylai gofio fod clustiau gan hen gloddiau. Fod trwst mawr lot o Saeson yn pasio trwy y London-road i'w glywed yr un noson. Y dylai y beehgyn hyn beidio mwrdro eu Saes- neg. Piti! piti! Ei fod wedi clywed fod -an y merched ieuainc le newvdd i garu. Ei fod yri meddwl bob amser mai yn y tai yr oedd y lie goreu i garu ond fod rhai merched yn m.eddwl yn wahanol, ae eu bod yn myn'd i'r hoewaL Fod ynenbyd iddynt gael yr "influenza." Piti garw! I ymosodiad ffrochwylit, ond aflwyddianus, gael ei wneud yn ddiwedtar ar Dabernacl heddych- Ion St. Crispin. Fod y babell hoTi fel ei pherchenog patriarchaidd yn "patent fireproof" ac yn gwbl alluog i ddal holl lym "sheila" y tomenydd wedi eu llanw a llwtrach brwmstansitl4L Fod y "shells" hyn fel y peirianau uffernol wrth gael eu profi, yn Uadd eu perchenogion y cam cyntaf, fol "specimen^" aingeuoj. o'u cym- hwvsder cyn eu cyflwyno i ofal y cyhoedd. ,I Na. byddai yn syndod gwel'd yr amrywiol ddar- lariiau o draed dynol sydd yn ei babell yn ym- øymud ar ei archiad gan roddi cic nerthol o dan "stern" ei wrthwynebwyr. Nad ydyw picellau tanllyd y fall yn effeithio dim ar yr hen bererin, namyn rhoddi tant new- ydd yn ei delyn a'i alluogi i ganu yn fwy peraidd, fel vr 008 yn yr hwyr. Mai fel hyn y cartodd un brawd awenawg ar ol gweled yr hyn a gvmerodd le ar y ffordd o'r U i'r Traeth Coch Wrthi'n rhodio gyda meinwen Yr oedd bachgen ieuanc Hon; Ac aeth dros ei ben ja'i glustiau I ddwys helbul gyda hon. Ond mun arall oedd 'n ei wylio, Pan yn rhodio'r hen Ion gul; Ac 'roedd hyny, fel 'roedd waethaf, Iddo'n digwydd ar ros SuL Ac os ca'dd y fun ei siomi Am ei gwmni y mawr swel! Fe ga'dd yntau yn gyfnewid Deimlo pwys yr ymbarel: 'R hyll dafod nas anghofia, Tra bydd ar y ddaear gron Nawi gobeithio mae ei galon Na ddaw byth i gwrdd a hon. Ni raid son am arth o Rwsia, Na hyll greulonderau'r Twrc, Yr oedd hon yn waeth. o'r haner Pan yn troi a thrin ei phwrjc: Codai chleddyf llvm i fyny, Gan ei ysgwyd tua'r -Nef A chrochfloeddia-gwell yw cartref Na d'od byth yn ol i dref. Ei fod yn deall fod yr hen lane wedi gwella yn llwyr wedi y feddyginiaeth ardderchog gafodd gan V ddau ddoctor. Fod rhai pobl yn meddwl fod Rhys yn cysgu tuag ardal Llangefni. Fod hyn yn gamsyniad dybryd. Fod ei lygaid eryraidd wedi canfod llawer lawn o bethau bron yn mhob un o'r heolydd, ac yn enwedig i "fray y dre' Bydd yr lumes i gyd y tro nesaf. Mai y rheswaa. nad ydyw wedi bod mor llaw- c1.rwm yn ddiwediL&r ydyw y ffaith fod un o weirs ei ymbarele fa cael ei thrwsio yn siop Mr Gre, iionm«n £ «r.. ii Fed y merched ayny yn Gaerwen sydd yn dal drysau eu tai i fy ny yn i]e pyst llidiart- wedi cael eu photograph^ y dydd o'r blaen. Hen hwyl, ynte Mai doniol j'yy ryfeddu ydoedd clywed y dyn tal hwnw yn e-d stori vr Italian vn Llangefni y dydd o'r I --no -Nlai t iu rhyfedd ddarfu i'r forwyn hono yn Llange isvneud y dydd o'r blaen gyda i chymy- doges f-ctfvrymA. bi Al gofio o hyn allan na fydd neb yn bI j*ff £ lodio corn simdde! A j-na lawer iawn o ladies o Amlwch yn 33-angor ddydd Iau. I Ei fod wedi eu clywed yn llongyfarch eu gilydd 'oherwydd absenoldeb Rhys. Fod un yn deyd wrth y llall: "Mi gawn 'neud fel y myno ni heddyw tydi 'rhen Rhys Dafydd wirion hwnw ddim yma." Eu bod wedi llwyr gredu hyny hefyd a bu idd- ynt wneud eu goreu i wincio a phesychu ar bawb. Mai nid anyddorol fyddai cyhoeddi y snap-shot gymerodd Rhys o honynt. Caf wel'd, ynte. N ad ydyw o un dyben i'r ferch ieuanc hono o Ll- geisio perswadio ei hun fod y llanc dyeithr hwnw yn meddwl am dani. Fod gan y llano glompan o lefran braf yn Ll-. Ei fod wedi cael pellebyr y dydd o'r blaen fod eisiau ei wasanaeth yn Llandegfan. j Am i'r trigolion gysuro eu liunain, canys bydd yno yn y man gyda'i ingian tynu llunia'. Fod yna ddau neu dn o bethau yn galw am ei svlw hefyd tuag A a bydd iddo gymeryd gwibdaith yno erbyn yr wythnos nesaf. Ei fod yn ddiolchgar i'r hen ferch hono am ei chvnyg, ond tydi ddim iws iddi hi na'r un, hen ferch arall—ni phriodaf byth, dyna chi. Fo;l Rhys vredi rhoddi y llythyr gafodd oddi- wrthi i'r golygydd a diau yr aiff dan yr orchwyl nithiawl. Ei fod wedi cyfarfod a'i gyfaill Richard Row- lands y dydd o'r blaen, pan yr oedd ar ei bererin-, dod vrytliiioso! i gJ-feiriad Llangefni. Fod yr hen Die yn edrych mor iach, heinyf, ac hen lancyddol ag erioed. Fod calon Rhys wedi ymestyn hyd ato nes y gwelodd fodrwy am fvs Die. Iddo ofyn y rheswm o'r fodrwy, gan yr ofnai fod hyd ylLI nod Die wedi ei rwymo mewn cylch euraidd. Fod yr hen Risiart wedi ateb "Nac ofna, Rhys draan, nid wyf yn bwriadu tori y gyfrinach a fu rhyngom parthed hen-lancyddiaeth. Fod Rhys wedi ei lwyr foddloni, ac wedi rhoddi eroes'ur mawr i Risiart i ddyfod i ysmygu cigarette "wedi ei gwneud yn Germani" gydag ef. Ein bod wedi penderfynu cyfarfod yn ymyl Llynfaes ryw ddiwrnod yr wythros nesaf. Look out, ferched. Mai "melus yw hun y gweithiwr." | Mai fel hyn y canodd Treflyn, wedi iddo dder- byn a darllen awdl ragorol Elfyn ar y testyn ) "Brawdoliaeth Gvffredinol: Yr awdl lawn o hyawdledd—a yraist Arwr y gynghanedd Gwyn rawd gei i anrhvdedd, Trwy h011. a byw tra'n y bedd. Fod hwyl ofnatsan wedi cymeryd lie yn Llan- gefni y dydd o'r blaen. Fod y bachgen wedi treio saethu y ceiliog dair gwaith gyda'r gwn clats. Ei fod ef (Rhys) wedi anfon ei ohebydd arbenig yno. Fod ei adroddiad desgrifiadol byth heb dd'od i law. Mai a ganlyr, sydd yn dangos beth yw te: — 'Does dim fel te mewn llan na He I foddi hen gwerylon, Ac os bydd dda fe lawenhar- Lygad, gwyneb, a chalon: Gobeithio'r taid mae yn y Ne' Mae'r ddynes gyntaf yfodd de. Y dylid yohwanegu mai yr "Hen Lwynog" yw yr awdwr. Fod y bachgen hwnw o'r Y wedi poeni yn arw yn nghylch y swyddfa. Nad oeda Alexander, er maint ei ddewrder, yn ddim i'w gydmaru a phen cadfridog yr hen swyddfa fendigedig. Mai yma yr enillodd bechgyn hyglodus y lie eu prif fuddugoliaeth mewn prophwydoliaeth, etc. Fod mwy o drin materiarj yr ardal ynddi nag sydd o fasnachu. Fod y bangles, y bracelets, a'r olwynur wedi eu henill trwy ddilyn gorchwyl onest, ac nid trwy ddi- bynu ar rieni i'w prynu. Fod y bachgen hwnw ar ei olwynur yn llawer gwell ei gymeriad na'r rhai sydd yn ceisio ei ddi- lorni. Fod mwy o segurdod ger gorsaf y Y nag sydd hyd yn nod yn ngorsaf Ll-, ac mae hyny'n ddweyd tipyn. AT Y GOLYGYDD. I Anwyl Syr,—A fuasech mor garedig a chaniatau I ychydig o le yn eich newyddiadur i'r sylw hwn. Y mae rhywun neu rhywrai yn anfon atoch o'r Valley, dan y penawd "Rhys Dafydd sy'n deyd," ac fe'm cvhuddir i o wneud y cyfryw, a hyny me WW modd haerllug a disail, ac y mae gwg yn He gwen ar wynebau rhai o'm cymydogion a fawr garaf, rhai ag y buont o dan yr amberelo heb raid nag achos. Y mae yn arw o beth na chawsai pawb wneud ei dy fel y myno, gan eu bod yn gwneud hyny heb drespasu ar neb arall. Ac yn wir, Mr Golygydd, y mae amryw yn teimlo yn eiddigeddus tuag ataf, a dyma yr achos i mi anfon atoch. Ni wnaethum anfon ond uiiwaith o dan y penawd uchod, a hyny ers amser maith. Hefyd, erwn fod y teim- lad drwg a goleddir wedi gwneud niwaid i'm galw- edigaeth, ac y mae yn ormod i neb ddioddef ar gam. Gwn na fuasech, Mr Golygydd, wedi ar- graphu yr haner pe gwybyddech mor bell y cyr- haedda'r cyfeiriadau ac nad yw colofn Rhys yn ateb i'r amcan y bwriadwyd iddi fod ar y cychwyn. Nid yw feUy yn y Valley beth bynag. Gadawer i'r golofr1 fod yn ddvddorus, ac nid i amheu a diystyru neb ar gam, ac yr wyf yn hysbysu nad wyf fi yn awdwr yr un o'r cyfeiriadau hyn, fel y gwyddoch.—Ydwyf, yn gvwir, ROBERT J. ROBERTS. Gof, Valley, Medi 15fed, 1897. (Gwir yw hyn a ddywed Mr Roberts parthed ef ei hun, ond nid efe sydd i'w threfnu.—Gol.)

Cusan Ddrud.

Ymdrechfa gydaThy-doiwyr-

Sylwadau y Wasg.j

MASTER BUILDERS ASSOCIATIONS'…

THE LIBERTY REVIEW.

! Y CAMBRIAN NEWS.

. Cyngrair Cenedlaethol c…

--------Gwrthgiliwr at Wrth-…

[No title]

---wrt FasH Banger.

-----------------------Arwsrthiant…

Hanes CyfErous o'r Mor.