Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Cynhadledd Glowyr Deheudir…

[No title]

Afghanistan a'i Thrigolion.

[No title]

[No title]

T Gymdeithas Genhadol 11 Eglwysig.…

News
Cite
Share

T Gymdeithas Genhadol 11 Eglwysig. j FFEITHIAU CENHADOL CYFFREDIN. 1 1. Y BYD: POBLOGAETH A CHRE- I FYDDAU. Cyfrifir fod bron 1,500,000,000 o bobl yn y byd, a bod mwy na 1,000,000,000 o'r rhai hyn heb fod yn Gristionogion. Dywedir fod haner trigianwyr y byd heb hyd yn nod glywed unwaith am enw ein Harglwydd Iesu Grist. t Y mae dros 200,000,000 yn Fahometaniaid, yn nghylch yr un nifer yn Hindwaid; 430,000,000 yn Bwdiaid, Confuciaid, etc. a mwy na 150,000,000 yn Baganiaid. Ysgrifenodd Syr W. Muir am y JVtahometan- iaid -"Y mae tri o ddrygau Ilivyr yn dylifo oddi- wrth y ffydd, ac y mae yn rhaid iddynt barhau i ddylifo cyhyd ag y mae y Koran yn safon credin- iaeth. Yn gyntaf: Cynhelir a pharheir aml- wreigiaeth, ysgariaeth, a chaethwasanaeth. Yn ail: Llethir a dileuir rhyddid meddwl a barn ber- sonol mewn crefydd. Yn drydydd: Y mae rhwystr wedi ei osod ar ffordd derbyn Cristidnog- aeth." (Atlas y G.G. 1895, tud. 66.) Nodwyd mewn perthynas i Hindwraeth, tra y mae Cristionogaeth yn grefydd gobaith, y mae Hindwaeth yli grefydd anobaith. Ysgrifenodd y Dr. Jex Blake, Deon Wells, am Benares, y mwyaf o ddinasoedd cysegredig yr Hindwaid — "Oddiamgylch i un deml y rhed daflenwaith cerf- iedig allanol, tua deg trocdfedd o'r llawr, yn rhy wrthun i'r ysgrifell i'w ddesgrifio y mae golyg- feydd o ddrygioni yn weledig dnvy yr oil o'r dydd, gwae til na dim hyd yn nod yn y Lupanar yn Pom- peii." (Mynegiad y Gynhadledd Genhadol, Llundain, 1888, tud. 57; Cenhadaetliau Tramor a Galwadau Cartrefol, tud. 48.) Ysgrifenodd Syr M. Monier-Williams am Bwd- yddiaeth:—"Nid yw Bwrdyddiaeth, o'r hyn lleiaf yn ei ffurf boreuaf a chywiraf, yn grcfydd o gwbl, ond yn unig yn gyfundraeth o foesoldeb ac ath- Ily roniaeth." (Bwdyddiaeth, tud. 537.) Y mae Mrs Bishop, y teitliiwr adnabyddus, wedi dwTeyd fod "pechod yn orseddedig, wedi ei wneud yn deluw, ac yn cael ei addoli" yn Asia, ac "nad oes braidd un peth yn tueddu tuagat gyf- iawnder yn mywyd y cenhedloedd ag ydynt heb eu Cristioneiddio." Nid oes gan Confuciaeth ddim i'w ddweyd am unrhyw gartref tudraw i'r bedd. Y mae yn gref- ydd heb ddatguddiad, addoliad yn ymarferol heb Dduw, yn ddeddflyfr o foesoldeb heb awdurdod bersonol terfynol. Y mae dyn-fwyta, aberthau dynol, Ilofrudd- 'iaeth plant, caethwasanaeth, a meddwdod yn bod- oli yn mhlith teyrnasoedd Paganaidd mewn am- rywiol raddau. O'r bobl hyn, y mae 1800 yn marw bob awr v rhai nid ydynt wedi gwrthod Crist, oblegid nad ydynt erioed wedi .clywed am dano Ef. Ar ben pwy y bydd eu gwaed hwy ? 7ledd j'?11 arferid ti chynal yn fl^yddo] vn Ashanti, ond yr lion svdd Vn awr .? ei. d^dymu, arferid rhoddi 600'o bersonau lfarwolaeth. (Y Canon Taylor Smith.) Gristionogol Chineaidd v\ ddiweddar:Tybiwyf fod canoedd o wragedJ 711 lla(ld eu hunain bob dydd, vnher- oddef "° rrU bjW?u rWJ-yn rhy druenus i'w ddi- oddet. (Gwragedd India, 1896, tud. 57.) 2. YMDRECH GENHADOL. Pan y gwnaeth Stanley ei daith o 999 o ddydd- m"Jn 7gnnn8 1 Affrica' ni ddarfu idd(> m„n 7000 o filldiroedd weled o gwbl wyneb "af fddo d7.n ag oedd wedi cael cyfleus- dra i ddvfod felly. (Y Gwirfoddolwr Efrydol.) Allan o r 982 o ddinasoedd mawrion Fu mewn deg o dalaethau China, y mae 908 heb genhadwr. (linogaethau Pellach, 1896, tud., 15.) o Nid oes ond saitli o genhadon gogyfer ag 8,000,000 pobl Kiang-si. (Adolygiad Cenliadol, 1896, tud. 117.) T y gwastadedd Honan mawr yn China gyda'i 8,000 000 o bobl a'i 62 o brif-ddinasoedd,' h$> ei gyrhaedd gan yr Efengyl. (Adolygiad Cenhadol, 1896, tud. 222.) 207^000 onn 290'???'S00 hohl India> 207,000,000 yn Hindwaid, a 58,000,000 yn Fa- hometaniaid. mJnnolanJaith para Bazaar Calcutta y mae bron 100,000 o frodonon, tuagat efengyleiddiad y rhai nid oes un cenhadwr nodedig. Nid oes yr un Eglwys Brotestanaidd yn y cylch, a dim ond un ystafell fach pregethu yn ddigon o faint i eistedd ^°,° hobl. (Llythyrau Blynyddol y G.G.E. 1896, tud. 91.) u *n<ae cenhadwr vn Punjaub yn ysgrifenu am un dyn yn mhlith miliwn o eneidiau yn trengu, yn wasgaredig dros 10,605 o filldiroedd vsgwar o wlad fynyddig a llefara un arall am fod tri o genhadon i randir Multan, darn o dir tua'r un faint a Lloegr. (Llythyrau Blynyddol y G.G.E., 1896, tud. 209,1 213.) Mynegir nad oes ond un chwarter y cant o'r Japaniaid yn Gristionogion. Y mae y cyfrifiad hwn yn cynwys y Cristionogion Groegaidd, Rhuf- einaidd, a Phrotestanaidd. (Adolygiad Cenhadol 1896, tud. 72.) Yn ystod y 30ain mlynedd diweddaf y mae 700,000,000 o bobl wedi eu gwneud yn gyrhaedd- adwy i'r Efengyl. (Adolygiad Cenhadol, 1896, tud. 72.) Gwna y ffigvrau canlynol, wedi eu cymeryd allan o "Gipolwrg ar y Maes Cenhadol Tramor," gwaith a dynwyrl i fyny yn ofalus, ac a gvhoedd- wyd gan Undeb Cenhadol y Gwirfoddnlwyr Ef- rydol, wasanaethu i ddangos cyn lleied sydd yn cael ei wneud yn bresenol i efengylei'ddio y hvd • — Arabia, un cenha,dwr urddedig gogyfer a 6,000,000 01 bobl. Persia, un gogyfer a 250,000 o hob!. z! Ily India, un gogyfer a 232,000 o bobl. India (Talaethau Gogledd-Orllewinol), un go- gyfer a 660,000 o bobl. ° India (Bengal), un gogyfer -1430,000 o bobl. India (Pun 'jaul), Sindh, a Kashmir), un goorfer a 402,000 o bobl. China, un gogyfer a 817,170 o bob!. Japan, un gogyfer a 200,000 o bob!. Korea, un gogyfer a 500,000 o bobl. Siam, un gogyfer a 700,000 o bobl. 11 y Affrica (Gogledd i'r Zambesi), un gogyfer a 259,330 o bobl. Yr Aipht, un gogyfer a 1,000,000 o bobl. Yn y Deyrnas Gyfunol y mae un gweinidog urddedig i bob 1080 o bobl, ac y mae y bobl hyn wedi clywed yn nghylch fy Gwaredwr drosodd a throsodd drachefn. Yn y byd Paganaidd a Ma- hometanaidd nid oes ond un gweinidog urddedig i bob 220,000 o eneidiau, ac nid yw y rhan fwyaf 0 r ri--fti hyn yn gwybod dim yn nghylch y gwir Dduw. Pa le y ma,e yr angen fwyaf ? Y mae pob un o'r naw miliwn a haner o aelodau Eglwysig yn y Deyrnas Gyfunol yn rhoddi, ar gyfartaledd, dair ceiniog y mis at Gymdeithasau Tramor. Y mae Mr C. T. Stud wedi dweyd fod gan ddau allan o wyth dosbarth o'r Weslevaid yn yr Ynys- oedd Prydeinig 70,000 o weinidogion lleyg a phregethwyr cvnorthwyol; nid yw yr oil o'r gweithwyr Protestanaidd yn China, yn frodorion ae yn Ewropeaidd, yn cyrhaedd ond i tua 5500. Yr oedd cyllid Cymdeithasau Tramor Eglwys Loegr yn 1894, bron 12,000p yn llai nag yn 1892. Yn ystod 1894, evfranwyd yn blwyfol tuagat waith cartrefol, 5,369,232p a 251,102p at waith tramor. Y mae yr arysgrifen, "Er gogoniant Duw," yn ami i'w gweled yn ein heglwysi o dan ffenestr o wydr lliwiedig a roddwyd gan un sydd yn gwneud ond ychydig (neu ddim tuagat efengyleiddiad y I- 11 ly byd. Oni fyddai yn hytrach er gogoniant Duw i wneud yr hyn y mae Ef wedi ddweyd wrthym, ad felly i'w foddloni Ef yn lie tynu allan ein cyn- lluniau ein hunain, a gwneud pethau y credwn ni y dylai Efe gael Ei foddhau ganddynt ? "A yw ewyllys yr Arglwydd ar boeth-offrymau neu ebyrth, megis ar wrandaw ar lais yr Arglwydd ? Wele, gwranda-w sydd, well nag aberth ac ufudd- hau na brasder hyrddod" (1 Sam. xv. 22). "Ewch i'r holl fyd, a phregethwcli yr Efengyl bob creadur" (Marc xvi. 15). "Fy mab, dos, gweithia heddyw yn fy ngwin- llan" (Matt. xxi. 28). "Paham y sefwch chwi yma ar hyd y dydd yn segur?" (Matt. xx. 6). "Gwared y rhai a lusgir i angeu a ymadewit a'r -neb sydd barod i'w lladd: Os dywedi, wele, ni wyddomjii hyn onid yw pwyswr y calonau yn dean 1 a'r Hwn sydd yn cadw dy enaid, oni wyr Efe? ac oni thai Efe i bob un yn ol ei weithred?" (Diar. xxiv. 11-12). "Felly gan hyny pob un o honom drosto ei hun a rydd gyfrif i Dduw" (Rhuf. xiv. 12). c. • s.

Sylwadau y Wesg.

IFREE LABOUR.

[No title]

Rh,Ys Dafydd Syn D'eyO,.