Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Cynhadledd Glowyr Deheudir…

News
Cite
Share

Cynhadledd Glowyr Deheudir Cymru. Yn Nghaerdydd, ddydd Llun diweddaf, o dan lywyddiaeth Mr W. Abraham (Mabon), A. S., cynhaliwyd cynhadledd o gynrychiolwyr ar ran deng-mil-a^phedwar-ugain (90,000) o lowyr De- heudir Cymru a Sir Fynwy, i ystyried. yr hyn y dylid ei wneud yn nglyn a chynllun y meistrad- oedd i gyfyngu swm y glo a gyfodir. Pender- fynodd y gynadledd anog y glowyr i beidio gweith- io yr wythnos hon. Penderfynwyd, hefyd, i ofyn i'r oil lowyr yn Neheudir Cymru a sir Fyn- wy roddi eu llais yn mhob glofa ar y cwestiwn a ddylid neu ni ddylid rhoddi, ar y dydd laf o Hyd- ref, chwe mis o rybudd i derfynu cytundeb y Llithr-raddfa, Dilynodd trafodaeth fywiog ar y cwestiwn a ddylai y gweithwyr nad ydynt yn cy- franu at drysorfa y Llithr-raddfa gael llais yn y mater ai peidio. Pan ymranwyd, cafwyd fod un- ar-ddeg a deugain o'r cynrychiolwyr dros bleid- leisio agored, ac wyth-a-deugain dros gyfyngu y bleidlais i'r rhai hyny a dalodd y ddwy dreth ddi- weddaf at y drysorfa. Arddangoswyd cryn deim- lad o ganlyniad i'r ymraniad hwn. Yna gohir- iwyd y gynhadledd hyd boreu ddydd Mawrth, pryd y pleidleisiwyd yn ol nifer y gweithwyr a gynrychiolid, ac nid yn ol nifer y cynrychiolwyr oedd yn bresenol yno. Galwyd yr enwau, a dyma y canlyniad —Yi). erbyn caniatau i rai heb fod yn cyfranu at y Llithr-raddfa gymeryd ran yn y bleidlais, 41,044 o blaid caniatau iddynt, 21,420. Dywedodd Mr W. Abraham ei fod ef yn credu fod y mwyafrif o blaid y ffordd o reoli yn hytrach na chyfyngu y cynyrch. Penderfynwyd fod pob glofa i ymofyn a ydoedd eu meistrad- oedd hwy yn ffafriol i'r cynllun ai peidio.— Beirniadwyd ymddygiad Mr D. A. Thomas, A.S., a phenderfynwyd, cynal cynhadledd gyffredinol mor fuan ag y gellid.

[No title]

Afghanistan a'i Thrigolion.

[No title]

[No title]

T Gymdeithas Genhadol 11 Eglwysig.…

Sylwadau y Wesg.

IFREE LABOUR.

[No title]

Rh,Ys Dafydd Syn D'eyO,.