Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

--)-.-- -a.llb01:\.'

'I"!.'.I -'-""""""'''':'':>.,'(/,…

Shosjbol-

ANIFEILLAID.

News
Cite
Share

ANIFEILLAID. GWRECSAM. Dydd Llun (Medi 13eg).—Cyn- ygiwyd cyflenwad lied dda o anifeiliaid ar wertli. a gwnaed masnach lied fywiog. Biff, o e i 6c y pwys; defaid. o 7e i 8c. Gwartheg godro, o 16p i 20p 10s y pen tra yr oedd gwartheg stores yn dawel. Moch, o 7s 6c i 8s yr 20 pwys. Def.-ud yn gwerthu yn lied dda. LLUNDAIN, Dydd Llun (Medi 13eg).-Yr oedd y cyflenwad o wartheg yn fwy heddyw, ond y mathau goreu yn brin. Gwerthai y rhai di- weddaf yn sefydlog am brisiau yr wythnos, ond y mathau eraill yn dawel, a'r prisiau braidd yn rhav ach. Marchnad dawel mewn defaid, a'r prisiau o 2c i 4c yr wyth pwys JTX rhatach. Ni chjmyg- iwvd dim lloi. Masnach araf iawn mewn moch. SALFORD,Dydd Mawrth (Medi 14eg).-Dang- osiad lied dda o wartheg yn y farchnad heddyw ac yr oedd yn rhaid i'r prynwyr dalu prisiau lied dda am unrhyw beth yr oecPd arnynt ei angelL Cyfienwad cymedrol o ddefaid. Gwerthai biff o 4c i 6c y pwys. Defaid yn gwerthu am o 5c i 4 8c y pwys y pris am wyn ydoedd tua 84c. Lloi, 0 5K* i 64,c v pwys. BIRMINGHAM, Dydd Mawrth CMedi 14eg).— Yr oedd y cyflenwad o wartheg yn fychan, ac nid oedd fawr o ofvn am danynt. Biff, o 6c i 6|c defaid, o 6-fc i 8c wyn, o 7c i 8c y pwys. 4 DINBYCH, Dydd Mawrth (Medi 14eg).7ir oedd yma lawer chwaneg o stoc yn y ffair hon nag a welwyd ers tair ne. bedair o ffeiriau, Yr oedd gwartheg parod yn gwerthu yn dda, ac am brisiau yn amrywio o 12p i 18p; bustych teiriau, o 12p i 15p. Yr oedd galw da am fustych blwyddiaid (a'u mhantais), ac yr oeddynt yn gwerthu o 7p i lip stirks, o 6p i lOp. Nid oedd fawr o rlw am fan wartheg, ac anhawdd oedd eu gwerthu am 4p neu 6p. Cynygiwyd cyflawnder o ddefaid. Yr oedd perchenogion defaid o'r mynydd yn dal arixynt yn gyndyn, ac yn gofyn o 14s i 17s. Nid hawdd oedd gwerthu defaid o'r caeau, ac isel oedd eu prisiau.

YMENYN.

Harclmadosdd Cjznreig

| \7a2os Pairs I------.------,

I whvvarc„r o .. ctiic7mc-vTi…

[No title]

Caernarfon

Caergybi.

Llanfcedrgcch-

Llanfaethln-

Llangefni-

Llanwenllwyfo.

Pensarn (Amlwch).

Phaethwy.

[No title]

YR YMGEISYDD CETDWADOL.

YR YMGEISYDD RADICALAIDD A…

Llys Trwyddedol Conwy a Llandudno.

YD.

MOCH TEWION.

CIG.

! CAWS.

-----------'... ---------…

[No title]

I Uadfcron o G-Tnyrcliicn…

Family Notices