Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

--)-.-- -a.llb01:\.'

News
Cite
Share

-)- a.llb01:\ PenodiadaXi.-—Ddydd jvi.eicii.cr diweddaf cafoJd Dr. E. J. Lloyd, Bangor, ei benodi yn swyddog laeddyg- ol yr hjiforddlong "Clio." Dr. Rowland <>ones, Bangor, y mae yntau wedi ci benodi yn amhwilydd meddygoS. yn Mangor i'r London and North-Western Railway Insurance and Provident and Pension boci- etiæ. Pa-sift yn Llwyddianras.—Y mae Miss Gwladys Wil- liams, niercli y Cynghorydd Richard Williams, City 1 Buildings, Bangor, wedi pasio yn llwyddianus yr at- holiad diweddar am dderbyniad i swyddfa'r pellebyr yn Uyfchyrdy Baagor. Yr oedd Miss Williams yn ddisgybl i Miss Gibbs, Mount Souse School, Bangorr. Agor Organ Newydd y Brifeglwys.—Mae yr organ uevrydd a adaledir yn yr Eglwys Gadeiriol yn awr .ga;n y Meistri W. Hill a'i Fab i gael ei hagor ar ddydd ..Mawrth, Me&i 23ain, gan Walter Parratt, Mus. X**oc., org any;'d Castell Windsor, a meistr cerddor- iaeth y Frenhines. Fe gynwys gweithrediadau y "ydd Cliorai Celebration piyd y perliormir rhan o w'Messe> Sofemiella" (Gouaod), rhoddir organ recital torydnawnol, ac oratorio yi, yr hwyr, sef "Merch Jai- Xrus," yr hon a roddir gan gor o 120 o leisiau wedi eu cymeryd o Eangor, Caernarfon, a Llanfairfechan. Damwain AngeuoL—Batganwyd goiid mawr yn Mangor ddydd Mawrth ar dderbyniad telegram yn hysbysu am farwolaeth mab i Mr Glynn Williams, 3VI.A-, prif-feistr Ysgol Sirol y Friars, trwy gwympo o honoi lawr "hatchwefy" ei long, y "Silverhorn," yn ninas Vancouver, Columbia Brydeinig. Bu i'r gwr ieu- anc, yr hwn fu am rai blynyddoedd yn cadet ar fwrdd yr liyfforddlong "Canway," ddwy flynedd yn ol enill bathodyn aur fel y bachgen mwyaf poblogaidd ar fwrdd y Hong. Y mae rnawr gydymdeimlad a Mr a Mrs Glynn Williams. Cyfarfod Cenhadol Eglwysig.—Prydnawn a hwyr dydd lau cynhaliwyd cyxarfodydd cyhoeddus yn y Penrhyn Hall, dan'nawdd Cymdeithas Genhadol yr Eglwys, pryd yr ymgjTiullodd cynullaidfaoedd lluos-- og, yn enwedig yn nghyfarfod y nos. Cjonerwyd y gadair yn nghyfarfod v prvdnawn gan y Parch Ganon Eleazer Williams, Llangefni, a siaradwyd gan yr E8- gob Olinvoie>(dyn du), o Aftrica Orllewinol, ar Parch W. E. Burroughs, B.D., ysgrifenydd canolog y gyID- deitl)as. -Nin nghyfarfod yr hwyr lianwyd y gadair gan Dr. Grey Edwards (y Maer). Tra.ddodwyd n- erchiadan gan y Parch Ganon Hugh Roberts, Col wyn Bay yn Gygrraeg, yr hwn a wnaeth apeliad grymup ar ran y Gymdeithas Genhadol. Cafwyd ancrchiad dyddorol hefyd gan yr Esgob Oluwole, i'r liwii y rhoddwyd derbjTiiad gwresog. Yn ystod ei araeth (yr hon a draddododd mewn Saesneg hylithr), traeth- ai ar y gwaith mawr oedd i'w wneud yn ei wlad ef, a'r peryglon ar anliawsdertu oedd ganddynt i'w gwynisbu, adroddodd hefyd hanes ei deulu ei hun, ei ddychwtliad at y gretfydd Gristionogol, etc. Gwnaethpwydcas- gliadau ar.1 ran y gymdeithas. LLYS YR YNADON. Cynliaf iwyd y llys hwn ddydd Mawrth, gerbrefn, Mr T. Lewis (yn y gadair), Mr J. E. Roberts, Mi G. Brymer, Mr-Thomas Roberts, Mr R. Hughes, a Mr J. Pritchard. MEDDWDOD. William Parry, Ebenezer, a gyhuddwyd o fod yn feddw ac afreolus iawn yn Bethesda. Dirwywyd ef i 10s a'r costau.—Am yr un trosedd dirwywydRieh- ard Williams, Bethesda, i 5s a'r costau.-tlefyd ey- huddwyci J. Walter Roberts, Llanfairfechan, o'r un trosedd Tito ond, gan nad oedd tystiola.eth yr he"d.- geidwaid yn gyflawn, cafodd yr achos ei ohirio.-Am yr un fcr-osedd fyth, dirwywyd Stephen Owen, 5s a'r costau. AMRYWIOL. John Jones a ddirwywyd i 10s a'r costau an arfer iaith aSian.—Rhoddwyd y cyffelyb ddirwy ar Jldward Owen, am grwydro.—John Morris, Berllan Bach, a wysiolid. Richard William Evans am ymosod arno, ac yr oedd croes-wys gan Evans yn erbyn Monris am TBiosci-Siad. Taflwyd v ddau achos allan. HERWHELA. Cyhwddid Robert Roberts, gynt amaethwr o* Ffes- tiniog, a'r hwn a weithiai yn awr yn Chwarel Llan- fairfechan, o drespasu ar ol lielwriaeth ar dir partliyn- ol i Mr Sydney Platt, Brynyneuaad. Yr ooodMr S. R. Dew. yn erlyn. Profwyd yr achos gan y iCadben Lempiiere, goruchwyliwr i Mr Platt, a dirwywyd y diffynydd i 10s a'r costau. HELYNT YN METHESDA. Gwyrjd dau ddyn o Beinesda o'r enwau Morris ones a Morris Owen, un am ymosod ar yr nedd^eid- waid ti-a yn cyflawni eu dyledswyddau, alrTlall am geisio eu rhwystro. Noson yr arddangosfa yn Meth- esda, jiriddengys fod y Rhingyll Owen a phedwar o gwnslaliliaid wrthi yn cymeryd dyn meddw o'r enw William Parry i'r ddalfa. Yr oedd y carcharor- mor ffyrnig .fel y crewj-d cynhwrf mawr, ac y lianwyd yr ystryd gan bob!, y rhai oeddynt yn dilyn yr hedd- geidwaid, a cheisiodd Morris Owen eu rhwystro. Dirwywyd; Morris Jones i 5p a'r costau, a Morris Owen i I-o.

'I"!.'.I -'-""""""'''':'':>.,'(/,…

Shosjbol-

ANIFEILLAID.

YMENYN.

Harclmadosdd Cjznreig

| \7a2os Pairs I------.------,

I whvvarc„r o .. ctiic7mc-vTi…

[No title]

Caernarfon

Caergybi.

Llanfcedrgcch-

Llanfaethln-

Llangefni-

Llanwenllwyfo.

Pensarn (Amlwch).

Phaethwy.

[No title]

YR YMGEISYDD CETDWADOL.

YR YMGEISYDD RADICALAIDD A…

Llys Trwyddedol Conwy a Llandudno.

YD.

MOCH TEWION.

CIG.

! CAWS.

-----------'... ---------…

[No title]

I Uadfcron o G-Tnyrcliicn…

Family Notices