Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

--------------------------_-AT…

Nodjon Amaethyddol. --

[No title]

[No title]

[No title]

Eheilfiyrdd Ysgsifn yn lion-…

[No title]

--------Cynghor Dinesig Llangefni.

Marwclaeth. Y Barnwr Cave.

Cadi HcndoL

RHOSCOL YN.

[No title]

1 Amaetiiyddlaeth Piydain…

Masnach Yd yr Wythnos. j

Cyngaws Amaethyddol o Jon…

Eefyllfa Amasthyddiastii yn…

Y Dirwasgiad Amaethyddol-

! AfLschydon Cyffredin-

News
Cite
Share

AfLschydon Cyffredin- 4.—YR IAU. Yr iau yw yr organ fwyaf yn y corph, ac y mae ganddi swyddogaethau afrifed i'w perfformio yn nglyn a'r gyfundrefn dreuliawl. Ac eithrio y cylla, hi yw yr un gamdrinir yn benaf o'r holl or- ganau treulio. Y mae wedi fflamegu a chaledu trwy gamdriniaeth alcohol, ac mae ei gwaith yn cael ei lesteirio a'i anhwyluso gan y tannio acid, ffrwyth yfed te. Mae camgymeriadau mewn bwyta yn arwain i leihad mown" secretion of bile." Aiff yr iau yn gyffiedig a marwaidd, a bydd i'r difiygion effeithio ar rediad y gwaoo-fe gerir cynyrchion gwenwynHyd i'r cylchrediad—mae'r croon yn myned yn felyn a mwdlyd, a'r t-afod yn cael ei gorc'huddio a chen gwyn. Y mae bvwyd yn myned yn faich, a'r gwrthddrych a ddywed "nad yw bynvyd yn werth ei fyw." 31ae vn rhedeg ar ol cyll-yriati, pelenau gleision,yn nghyda nwyddau crach-feddygol eraill, ac yn cael es- mwythyd o fyr barhad ond mae yn ail fyncd yn ol i'r un sefyllfa ddrwg—yn llawn gwaetlmag o'r blaen, gyda'r canlyniad fod ei dreuliad wedi ei andwyo gan gyffyriau drwg a iau-belenau ara- heus, ac mae yn synu paham y paxha yn ddwl, llesg, cranciaidd, ac. allan o hwyl. Nid yw byth yn cymeryd hamdden i ystyried yr -whos a'r rheswm, ond parhau un a.i i ddoctorio ei hun neu ynte doctorir ef gan eraiU nes ei wneud yn con- iirmed invalid" melancolaidd. Mae y crach- feddygon hyn yn gwastadol osod o'r neilldu yr ystyriaeth o druenusrwydd y corph marwol trwy wneud ei gylla yn dderbynle i'r holl iau-feddygin- iaethau o fewn rhestr y cyffyriau meddygol. Nid oes ond un modd i gadw yr iau mewn tiefn weitliiol dda, a dyna ydyw-sylw i Ymborth ac Ymarferiad. Hapus yw y dyn neu'r ddynes sydd heb wybod fod ganddynt iau! Oni bydd i'r or- gan fawreddog hon berfformio yn ddyledus ei phrif waith o ddirgelu y beil, bydd i fyddin gyfa o flinderau godi. Nis gellir ei wneud a chyffyriau. Gellir ei wneud, pa fodd bynag, gyda Food Beverage perffaith, y fath ag yw Vi-Cocoa Dr. Tibbies, yr hwn a gynwys adnoddau bywydol anghyffredin. Efe a arbed i'ch cylla ran o i waith treulio, ac mae yn Hawer mwy maethlawn a «.liyn- haliol na the neu y cocoa cyffredin, tra mao yn meddu tonic a nerth adenillol na wyr y ddau eraill ddim am danynt. Y mae Vi-Cocoa yn hyfryd a blasus; a chan y corphorir ynddo y lluaws egwyddorion a gynwysir mewn Malt, Hops, Kola, a Cocoa, mae yn cyfranu maeth ac yn bildio i fyny gadernid yn y cyfan- soddiad. Fel bwyd-ddiod mae yn anmhrisiadwy. Gwneir Vi-Cocoa Dr. Tibbles i fyny yn becyn- au 6c, ac mewn tyniau 9c a la 6c yr un. Gellir ei gael gan yr holl Grocers, Chemists, a Stores, neu ynte oddiwrth Dr. Tibbies' Vi-Cocoa, Limit- ed, 60, 61 and 62, Bunhill-row, London, E.C. Fel prawf o'i deilyngdod, fe anfonir sample tin prydferth o Yi-Oocoa Dr. Tibbies, yn rhad drwy I y post, i unrhyw gyfeiriad, os bydd i'r apelydd wrth ysgrifenu grybwyll enw y "Gwalia" (gwna post-gerdyn y tro)..

NODIUN O'R. DEHEUDIR.

Angladd y Diweddar Dr. Roberts,…