Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

--------------------------_-AT…

Nodjon Amaethyddol. --

[No title]

[No title]

[No title]

Eheilfiyrdd Ysgsifn yn lion-…

[No title]

--------Cynghor Dinesig Llangefni.

Marwclaeth. Y Barnwr Cave.

Cadi HcndoL

RHOSCOL YN.

[No title]

1 Amaetiiyddlaeth Piydain…

News
Cite
Share

Amaetiiyddlaeth Piydain fawr- Mae Bwidd Amaethyddiaeth wedi cyhoeddi'r I adroddiad canlynol o gyfrifon a gasglwyd Mehe- fin 4ydd. Dengys fod y tir dan wenith yn 1,889,161 o nceri; haidd, 2,035,790; ceirch, 3,036,056; pytatws, 504,914; gwair oddiar dir a ddiwylliwyd, 2,286,261; gwair oddiar borfeydd, 4,509,977; hops, 50,863 sef cynydd o'u cydmaru a 1896 o 195,204 o aceri tan wenith, a 114,295 o' wair ar dir amaethwyd, a lleihad o 68,974 o aceri o haidd; 59,432 o geirch; 58,827 o bytatws; 127,946 o wair porfa; a 3354 o hops. Nifer y gwartheg a'r h^ffrod mewn llaeth neu yn gyflo ydoedd 2,532,579; gwartheg eraiU, dwj-flwydd, ac uchod, 1,323,230; blwydd a than ddwyflwydd, 1,360,741; dan flwvdd, 1,284.147 cyfanrif gwar- theg, 6,500,497; mamogiaid at fagu, 10,006,697; defaid eraill, blwydd ac uchod, 6,219,001; dan flwydd, 10,114,742; cyfanrif defaid, 26,340,440 hychod at fagu,334,244 moch eraill, 2,008,058; cyfanrif moch, 2,342,302. Dengys hyn gynydd yn rhif y gwartheg godro a chyflo o 20,704 a gwartheg eraill blwydd a than ddwyflwydd, o 54,428; a lleihed o 41,827 mewn gwartheg dros ddwyflwydd. a 26,390 dan flwydd. Oeir lleihad yn nghyfanrif defaid. o 364,886, a 536,499 foch.

Masnach Yd yr Wythnos. j

Cyngaws Amaethyddol o Jon…

Eefyllfa Amasthyddiastii yn…

Y Dirwasgiad Amaethyddol-

! AfLschydon Cyffredin-

NODIUN O'R. DEHEUDIR.

Angladd y Diweddar Dr. Roberts,…