Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

--------------------------_-AT…

Nodjon Amaethyddol. --

[No title]

[No title]

[No title]

Eheilfiyrdd Ysgsifn yn lion-…

[No title]

--------Cynghor Dinesig Llangefni.

Marwclaeth. Y Barnwr Cave.

Cadi HcndoL

RHOSCOL YN.

News
Cite
Share

[Nid yilym yn yytri/ol am symaiiau e'ui i/okeb wyr y n y yolofn kon. j RHOSCOL YN. Syr,—Anaml os byth y gwalir yr enw uchod ar ddaienau y "Clorianydd." ithan o ynys Cybi ydyw, ond pa ystyr sydd i'r enw nis gwyddom, yn nodedig rhan o hono, set "Colyn." Feallai y gwnaiff y jrarch. Mr Hopkins, ebrwyad plwyf, anrliegu durllenwjT y "Clorianydd" a mynegair priodol, ar ol tymhor yr ym- welwyr haf fyned heibio. Plwyf a liawer o gyrehu iddo yn nhymhor hafaidd y flwyddyn ydyw. Uwn sylwi yn miaenaf ar y pen de-orllewinol. Yma cawn yr eglwys—adeilad nad oes mo'i harddach yn Mon o un pen i'r llall, pa un bynag yw yr oreu. Yma cyfarfydd- wn a'r offeiriad siriolaf posibl ei gael trwy Fon, j'ma. hefyd y cawn ei housekeeper, Miss Roberts, yr hon sydd yn dilyn yr oes mewn siriokleb a bywiogrwydd. Ar y terfyn cyrerfydd Miss Williams, y post feistres ni, ac ni bydd pall ar y difyrwch a geir; nid yw hi wedi myned ar ei hen sodlau. Trown eiri hwyneb yn ol a. deuwn at gapel y cyrchir iddo gan Fethodistiaid y plwyf. lrno etc, pwy a welwn ni mor siriol a'r gog ond Mr R. Jones, masnachwr. Bu yn gadeirydd Cynghor Plwyf, os na.d ydyw. Wcl, y mae yn wr yn haeddu parch, ac yn ei gael. Ar ochr yr hen brif- ffordd i Gaergybi sylwn ar gapel y Trefnyddion v es- leyaidd ar fane prydferth iawn, a nifer o rai selog yn cyrchu iddo, ond nid yn lluosog. Cafodd y cyfunaeb hwn ei golledu yh fawr trwy farwolaethau yn Qui. wddar. Deuwn eto at gapel y Bedyddwyr, Pont Rhyd y Bont. Mae y gynull-idfa hon hefyd wedi profi colledion go fawr trwy farwolaethau a symudiadau er hyny, y maent yn cario yn mlaen yn lew, a'r uab- both cyntaf o'r mis hwn (Medi) cynhaliwyd cyfarfod ysgolion y dosbarth yma yn y drofn ganlynol:—Yn y boreu, prsgeth gan y parchedig Iiynafgwr o. L. Roberts, o Lanfair P.G. am ddau cyfnrfu yr ysgol a r cenhadon; adroddwyd rhanau o'r Gair, canwyd. yna gweddiocld un o'r cenhadon. Ar ol hyny holwyd y dosbarth ieuanc allan o r Hyiforddwr, ac ar ol canu holwyd yr holl ysgol oadiar Luc xi., 1-13 (am "weddi"). Yr oedd yr lioli yn fanwl, a'r ateb yn dda, ac ystyried mor fanwl oedd yr arholwr gydag amryw fan eiriau, megis pa. wahaniaeth oodd yn y geiriau "gofyn," "ceisio," "curo," etc. Ar ol i un o'r cenhadon weddio, bu y cyfarfod yn llunio at y dyfodol. Am chwech caed pregeth er coffau ymadawiad un o'r brodyr hynaf, sef Edward Owen, o'r ffarm a eiwir Pentre Gwifil. Er na chafodd Mr Roberts ond rhy- budd byr, eto fc lwyddodd. i'w osod gerbron fel pe wedi cydfyw ag ef am flynyddau. Un dywediad neill- duol a nodwn,sef mai lID tra medrus tuagat y ddau fyd oedd y brawd ymadawedig. Ciiiodd oes hir, ual- iodd ei feddwl yn glir, ond ei gorph wedi diraddio ers blynyddau. Casglodd mrfoeth, a bu yn ofalus o nono tra bu byw. Bu ef a'i gyd-swyddog, set 0. Owens, y Shop, yn unol am flynyddau yn cario yr aehos yn mlaen. Bellach rhai ieuengach sydd yn cario'r baich, ac yn eu plith ei unig fab sydd yn fyw. LLWYDRUDD.

[No title]

1 Amaetiiyddlaeth Piydain…

Masnach Yd yr Wythnos. j

Cyngaws Amaethyddol o Jon…

Eefyllfa Amasthyddiastii yn…

Y Dirwasgiad Amaethyddol-

! AfLschydon Cyffredin-

NODIUN O'R. DEHEUDIR.

Angladd y Diweddar Dr. Roberts,…