Skip to main content
Hide Articles List

20 articles on this Page

--------------------------_-AT…

Nodjon Amaethyddol. --

[No title]

[No title]

[No title]

Eheilfiyrdd Ysgsifn yn lion-…

[No title]

--------Cynghor Dinesig Llangefni.

Marwclaeth. Y Barnwr Cave.

Cadi HcndoL

News
Cite
Share

Cadi HcndoL Dynes hynod mewn mwy nag un ystyr ydoodd Car 'I rin Rondol. Dywedwyd wrthyf mai dynes fawr ys- gjTniog o ran ei chorph ydoedd, ac yn gwisgo am ei phen het fawr (tebyg mai r hen silkan),ac am ei chorph yn uchaf mantell lwyd. Ei gwaith, oddiwrth ba un y byddai yn enill ei bywoliaeth, fyddai myned o fferm- dy i ffermdy trwy yr axdaloedd i drin plu. Crefydd Catrin Rondol a'i gwnaeth yn fwyaf hysbys trwy y wlad a'r gwledydd. Pan ddeuai y pregethwyr mawr (sef yr hoelion wyth) i rhywle yn yr ynys hon, byddai Catrin yn sicr o fyned yno i'w wrando, os byddai ei hiechyd yn caniatau hyny, a mawr fyddai y gorfokdd ganddi o dan eu gweinidogaetli. Dynes yr hen hwyl Gjonreig ydoedd—yr "Amen," "Haleliwia," a "Bendi- gedig." Y mae yr hen gymeriadau yna. wedi towi i gyd yn yr angau. Y mae'r "Amen" wedi myned y dyddiau hyn mor anhawdd ei gael fel mai o'r braidd y gall y craffedig hoelion wyth ei chael; feny beth am y sparblis? Dim un, a dweyd y gwir i chwi: y rhai hyn ddylai gael fwyaf, am fwy na.g un ystyr. Wel, dechreuais grwydro oddiwrth fy nhestyn. At yn ol at Cadi eto. Y dydd o'r blaen aethum gyda'm cyfaill i weled yr hen fwthyn bach yn mha. un yr oedd, neu y bu, Catrin Rondol yn byw. Mae y ty i'w weled aryr oclir ddeheuol i'r enwog Mynydd Parj^s. Dyffryn Coch yw enw y lie, ac mae hen Shop y Dyffryn odd- eutu chwe' llath iddo. Nid oes to arno ar hyn o bryd, na ffenestri, ond y twll moel,felly y drws hefyd. Cym- erodd fy nghyfaill a minau yn ein penau i'w fesur, ac felly y bu. Dyma ei fesuriad (y ty fewnoJ) Ei hyd 15 troedfedd a 4 modfedd wrth 8 troedfedd o led uch- der i dop y talmaen, 10 troedfedd (nid oedd eisieu na ystol na chadair i wneud dim iddo y tu fewn) uchder y drws, 5 troedfedd a 4 modfedd; ffensstri (dwy mewn rhif), 2 droedfedd a 9 modfedd wrth 22 mod- fedd. Y mae golwg allanol yr hen dy' yn ymddangos i lygaid nad ydoedd erioed wedi ei wyngalcliu tebyg mai amser sydd wedi gwisgo'r cyfan i ffwrdd. Mae ei olwg yn ddigon i bari i'r glaswelltyn wyro ei ben a pheidio ymddangos yn agos iawn etc. Gwenwyn sydd yn y mynydd sydd yn achosi hyny. Anaml y clywir neb yn son gair am Catrin Rondol na'r hen dy bychan diaddurn. Gwelais rai yn wylo gan lawenydd wrth sylwi ar yr hen fwthyn a meddwl ixla y dagrau a gostrelwyd ynddo. Dyna. fi wedi rhoddi cymaint a wn i yn nghylch Catrin i ti, ddarllenydd. Os wyt ti yn gwybod ychwaneg am Catrin, a lie y bu farw, a'r man y claddwyd hi, gad i mi gael gwybod, byddai yn ddiolchgar.—Ydwyf, hyd rhyw adeg etc, IOAN AP HUGH.

RHOSCOL YN.

[No title]

1 Amaetiiyddlaeth Piydain…

Masnach Yd yr Wythnos. j

Cyngaws Amaethyddol o Jon…

Eefyllfa Amasthyddiastii yn…

Y Dirwasgiad Amaethyddol-

! AfLschydon Cyffredin-

NODIUN O'R. DEHEUDIR.

Angladd y Diweddar Dr. Roberts,…