Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

* Rhys lu,afydd Sy'R D'eyd-

TEIiSRAU Y CYTUNDEB, A CHYNYG…

MR A. B. PARTRIDGE A'R "DAILY…

LLAFUR A'l DDYRYSBYNCIAU.

CYFARFOD MAWR YN METHESDA.

[No title]

f Ard&argosfa Amaethyddol…

- Afiecliydon Cyffredin.

News
Cite
Share

Afiecliydon Cyffredin. 2.—YR YSGYFAINT. Un o'r afiechydon mwyaf cyffredin yn yr Ynys- oedd Prydeinig ydyw afiechyd yr ysgyfaint. Bydd anwvd neu catarrh syml yn arwaiii i bronchitis ac enyniad yr ysgyfaint. Heblaw y man drwblon hyn, mae yr ysgyfaint yn agored i afiechydon dy- ledus i hadau (germs), megis darfodedigaeth, etc. Pan fyddwn vn byw mewn lie yn union yr un lefel a'r mor y mae digonedd o ufelai (oxygen), ac nid yw holl alluoedd yr ysgyfaint yn cael eu dwyn i weitlirediad ond esgynwch, dyweder, rhyw fill- dir uwchlaw lefel y mor, ac fe ddygir yr holl allu ysgyfeinawl i weitlirediad. Dyna paham yr an- ioiiir pobl gyda'r darfodedigaeth i leoedd filldir a mwy uwchlaw arwynebedd y mor, lie y derbyniant les ac weithiau a lwyr iacheir. Pneumonia (en- yuiad yr ysgyfaint) sydd afiechy(I arall a achosir gan germs. Ar dywydd oer, llaith, y mae eisiau mwy o ofal i gadw yr yseyfaint yn rhydd oddiwrth anliwylder nag sydd gyda holl organau eraill ein corpli. Alae y cwestiwn o awyr pur yn un pwysig iawn, ac ymarfer yn yr awyr agored yn anhebgoroi ar bob tvwydd ond, uwchlaw pob peth, mae yn angenrheiuiol cadw'r corph mewn iechyd cryf. Gwelwch mor gyflym y bydd person gwanllyd, byr o waed, yn cymeryd anwyd, ae mor fuan y bydd yn rhecleg i'r gwaith. Vi-Cocoa Dr. Tibbies, gyda'i Caracas pur, Co- ll y coa, Extract of Malt ac Extract of Hops, nid phys- igwriaeth mo hono, eithr efe a gyfrana faeth ac a ddyry amddiffyn i'r cyfansoddiad trwy lildio í fyny nerth ac yni. Dylai iiiamau sydd am gadw eu plant mewn iechyd da roddi iddynt Vi-Cocoa Dr. Tibbies, wedi ei wneud grda llefrith poeth, bob nos a boreu. Dynion a merched eiddil, gydag ysgyfaint gwan- Ily llyd, os am fod yn gryf, heinyf ac iach, a ddylent ddefnyddio Vi-Cocoa Dr. Tibbies bob boreu a hwyr a'r holl ddynion ydynt agored i ansicrwydd oerlwm ein hinsawdd erwin-lym, fe ddylent, cyn gwvnebu eu diwrnod o lafur, arfogi eu hunain gyda Vi-Cocoa Dr. Tibbies yna gallant herio cynddeir- iogrwycld vr elfenau gyda thawelwch meddwL Mae yr ysgrifenydd yn siarad oddiar brofiad per- sonol, a thrwy sylwi ar efieithiau ilesol ar eraill. Y mae Tea yn agor chwysdyllau y croen ac am amser yn peri cylfro, cofli a symbyla weithrediad y galon, tra y mae Vi-Cocoa Dr. Tibbies yn rhoddi nerth, sefydlogrwydd, ac yn adeiladu ac adgyf- nerthu meinweoedd tyner yr ysgyfaint. Mae hwn yn fwyd-ddiod rhyfeddol mewn gwirionedd. Nid oes dim erioed wedi ei ddarganfod ddaw yn a^os ato am roddi calon ysgafn, Uawenvdd bvwjd, chwnnder troed, yn nghyda'r teimlad cyffredinol hwnw o gy8Ur ag 8Y n deilliaw o allu cvflawn i fwynhau pob pleser-nioesol, deallol, a chorph- orol. Gwneir Vi-Cocoa Dr. Tibbies i fyny mewn pec- yiiau chwecheiniog, au mewn tyniau naw ceinio^ a Is 6c yr un. Gellir ei gael gan y Chemists, y grocers, a r Rtorc, neu vnte oddiwrth Dr. Tib- bies' Vi-Cocoa Limited, 60, 61, and 62, Bunhill- row, London, E.C. Teilyngdod, a theilyngdod yn unig, yw yr hyn a hawlnvn i Vi-Cocoa Dr. Tibbies, ac yr vdvm yn n°rp-! HnfV-n tyraad bychan destlus o Vi-Cocoa r. iibbles yn sampl rhad i unrhyw un o'n dar- tro)1' il enV>1 "^ioriaI1ydd" (gwna, post-gerdyn y

[No title]