Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

* Rhys lu,afydd Sy'R D'eyd-

TEIiSRAU Y CYTUNDEB, A CHYNYG…

MR A. B. PARTRIDGE A'R "DAILY…

LLAFUR A'l DDYRYSBYNCIAU.

CYFARFOD MAWR YN METHESDA.

[No title]

f Ard&argosfa Amaethyddol…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ard&argosfa Amaethyddol a Garddwrol Bethesda. Cynhaliwyd yr arddangosfa Iwyddianus uchod yn Methesda ddydd Sadwrn, pryd yr ymwelodd miloedd a hi yn ystod y dydd i bwyso ac i fesur" yr hyn oedd i'w weled. Yr oedd yr hin braidd yn fygythiol y boreu cyntaf, ond at y pryd- nawn cliiiodd yn ddymunol iawn. Nid oedd entries y gwyrddlysiaii mor luosog a'r flwyddyn blaenorol, ond yn mhob adran arall yr oedd y nifer a'r quality yn wir dda. Dywedir gan lawer o bobi lied wybodus fod yr arddangosfa hon yn un o'r rhai goreu yn y sir gellir dweyd yn ddi- betras ei bod yn boblogaidd iawn. Llywydd y flwyddyn hon ydoedd Mr Thomas Roberts, Aber a Mr Lester Smith, Tynewydd, Bangor, oedd yr is-lywydd, Mr Morris Pritchard,* Penybryn, Bangor, oed-d yn llvwyddu dros y -Pwyllgor Gweith- iol. Y trysorydd oedd Mr H. Roberts, Ogwen- terrace; a llanwyd y swydd o ysgrifenydd yn gampus a boddhaol gan Mr T. It. Hughes, Y sgol Bechgyn Glanogwen: yr oedd wedi trefnu bob- peth yn rhagorol. Arddangoswyd specimens ar- dderchog o grapes a tomatoes gan Mr E. A. Young, Tanvbryn, Bangor, pa rai a edmygid gan bawl) a'i gwelsant. Rhoddwyd boreubryd a chin- iaw da i'r holl feirniaid, etc., yn y Douglas Arms Hotel, a chafodd pawb eu boddhau yn fawr. Y beirniaid oeddvnt:—Ceffvlau Mr John H. Griffith, Ciynog, Dwyran, Mon; a Mr John Foulkes, Hendre Farm, Conwy. Ceffylau neidio: Mr T. Roberts, Tanvfynwent, Aber, Bangor, a Mr W. Lester Smith, Tynewydd, Bangor. Gwartheg: Mr R. Pierce, Treferwydd, Llan- gaffo, Mon, a Mr D. E. Hughes, Cae Mawr, Dwy- ran, Mon. Defaid: Mr John Jones, Central Buildings, Llandudno, a Mr John Griffith, Bryn, Llanfairisgaer. Mocli: Mr Richard Jones, Ddol Gam, Capel Cuiig. Cwn, dofednod, etc. Mr L. P. C. Astley, Heath Cottage, Cheadle, Sir Gaer. Ffrwythau, etc. Mr E. Hughes, The Gardens, Gadlys, Llansadwrn, Mon, a, Mr J. Owen, The ¡ Gardens, Henllys, Beaumaris. Ymenyn: Miss Hughes, Pantyffridd, Glan Conwy, a Mrs Thomas, Plas Brain, Llanbedrgoch, Pentraeth. Bicycle races: Mr S. A. Williams, Penrhyn Hospital, Bethesda, a Mr J. W. Prichard, cycle agent, do. A ganlyn ydyw rhestr gyflawn o'r buddugwyr: HORSES. J Team for agricultural purposes—1, J. W. Thomas, Niwbwlch Farm, Bangor; 2, G. Lewis, Griffith, Perfeddgoed Hall, Bangor; 3, Robert Roberts, Ty hwr, Llanddeiniolen. Horse or mare-I, J. W. Thomas, Niwbwlch Farm, Bangor; 2, Robert Roberts, Ty Mawr, Llanddeiniolen. Two-year-old gelding or filly-I, J. W. Thomas, Niwbwlch Farm, Bangor; 2, Robert Hughes, r!1 Aberogwen, Talybont, do. Yearling gelding or filly-I, J. W. Thomas, Niwbwlch Farm, Bangor; 2, Owen Owen's, Aden, Llanddeiniolen. Mare with foal at foot for agricultural purposes -1, Morris Pritchard, Penybryn Farm, Bangor; 2, Robert Jones, Pantycyff, Pentir, do. Foal for agricultural purposes—1, Morris Prit- chard, Penybryn Farm, Bangor 2, Robert Jones, Pantycyff, Pentir, do. Horse or mare for agricultural purposes—1, O. Jones, Tai Isa, Pentir, Bangor 2, Llewelyn Wil- liams, Bronydd, Llanllechid. Two-year old gelding or filly—1, John Davies, Penbwlch, Mynydd Llandegai, Bethesda 2, 0. Roberts, Castell, Pentir, Bangor. Mare with foal at foot, suitable for harness or saddle, 12 hands and upwards—1, H. O. Ellis, Ty'nhendre, near Bangor; 2, Morris Williams, Tyddyn Badin, Pentir, do. Cob 14 hands and upwards, to be shown under saddle—1, Robert Jones, Pantycyff, Pentir, Ban- gor; 2, Robert Jones, Cremlyn Farm, Aber; 3, F. Jones, Bro Dawel, Bangor. Cob under 14 hands high, to be shown under saddle—1, Thomas E. Jones, Pantycyff, Bangor; 2, J. T. Roberts, Penllyn, Brynrefel, Carnarvon. Horse and cart, or horse and lurry, neatest and cleanest—1, Robt. Roberts, Ty Mawr, Llanddein- iolen 2, Evan Jones, carrier, Tai'rmynydd, Ban- gor. Entire mountain pony—1, Richard Jones,Blaen Nant, Bethesda; 2, John Jones, Glyn, Aber, Bangor. Mountain pony, mare or gelding, any age—1 and 2, Griffith Williams, Tanyfron, Gerlan, Beth- esda. Mountain pony, mare with foal at foot—1, G. Williams^ Tanyfron, Gerlan, Bethesda; 2, Richd. Jones, Blaen Nant, do. HORSE JUMPING. 1, A. W. Jones, Plas Hen, Gaerwen, Anglesey 2, Edwin Roberts, Bodwilog, Llandegfan, do; 3, Wm. Pritchard, Penybryn, Llanystumdwy, Cric- cieth. CATTLE. Bull one year old and under two—1, Ellis Prit- chard, Glanymor Isaf, Talybont, Bangor; 2, Ro- bert Roberts, Ty Mawr, Llanddeiniolen. Bull calf under twelve months old—1, Edward Griffith, Tyddyn Canol, Bangor; 2, Morris Wil- cl liams, Tyddyn Badin, do. Cow of any age—1, H. Parry, Glan'rafon, Pont- rug, Carnarvon; 2, Edward Griffith, Tyddyn Canol, Pentir, Bangor. Two-year-old heifer—1, Robert Edwards, Tre- bcrth Farm, Banger; 2, Owen Owens, Aden, I Llanddeiniolen, Carnarvon. Yearling heifer: 1, Edward Griffith, Tyddyn Canol, Pentir, Bangor 2, Morris Williams, Tydd- yn Badin, Pentir, Bangor. Three cows from same farm: 1, Edward Griffith, Tyddyn Canol, Pentir, Bangor; 2, H. Parry, Glan'rafon, Pontrug, Carnarvon. Pair of two-year-old steers: 1, Robert Hughes, Aberogwen, Talybont, Bangor 2, Ellis Pritchard, Glanymor Isa, Talybont, Bangor. Pair of yearling steers: 1, Robert Edwards, Treborth Farm, Bangor; 2, Owen Owens, Aden, Llanddeiniolen, Carnarvon. UPPER DIVISION. Bull, one year old and under two 1, Griffith Evans, Bryn Eithin, Llanllechid. Bull calf under twelve months old 1, Hugh Ro- berts, Cefn Coch, Ebenezer, Carnarvon 2, Rich. Jones, Blaen Nant, Bethesda. Cow of any age: 1, Griffith Davies, Garnedd- wen Farm, Bethesda; 2, William Davies, Bryn Quarry, Llanllechid. Two year old heifer: 1, Richard Evans, Bod- esi, Capel Curig, Bettwsycoed 2, John Lewis, Gwernydd, Gerlar, Bethesda. Yearling heifer: 1, Robert Parry, Hirdir, Myn- ydd Llandegai; 2, Thomas Jones, 'Rochre, St. Ann's, Bethesda. Two cows from same farm 1, John Roberts, Ty'nymaes, Bethesda; 2, Richard Morris, King 1 Arthur Inn, Penisa'rwaen, Carnarvon. Pair of yearling steers 1, Griffith Evans, Bryn Eithin, Llanllechid; 2, W. J. Williams, Braich Ty Du, Ty'nymaes, Bethesda. Cow calf under a year old: 1, Hugh Roberts, Cefn Coch, Ebenezer, Carnarvon 2, Robert Wil- liams, Ddol Goch, Bethesda. Milching cows, open to small holdings under 10 acres: 1, Catherine Evans, Park, Bethesda; 2, Griffith Davies, Garneddwen Farm, Bethesda. SHEEP. Welsh ram from pastures 1, H. O. Ellis, Ty'n- hendre, near Bangor. Five mountain breeding ewes from pastures 1, Ellis Pritchard, Glanmor Isa, Talybont, Ban- gor 2, J. W. Thomas, Niwbwlch Farm, do. Five lambs from mountain breeding ewes from pastures: 1, H. 0. Ellis, Ty'nhendre, near Ban- gor 2, Elizabeth Williams, Lonisa Farm, Half- way Bridge, Bangor. Mountain ram, any age 1, Robert Evans, Bryn Owen, Llanllechid 2, H. Roberts, Royal Hotel, Capel Curig, Bettwsycoed. Mountain ram, yearling: 1 and 2, J. Roberts, Ty'nymaes, Bethesda; 3, Ellis Pritchard, Glan- mor Isa, Talybont, Bangor. Mountain ram lamb 1, Ellis Pritchard, Glan- mor Isa, Talybont, Bangor; 2, H. O. Ellis, Ty'n- hendre, near Bangor. Five mountain ewes in milk 1, Robert Evans, Bryn Owen, Llanllechid; 2, Morris Williams, Tyddyn Badin, Pentir, Bangor. Five mountain lambs (wethers or ewe lambs, or mixed): 1, John Roberts, Ty'nymaes, Beth- esda 2, H. 0. Ellis, Tynhendre, near Bangor Five yearling wethers 1, Robert Evans, Bryn Owen, Llanllechid; 2, John Jones, Glyn, Aber Bangor; 3, Richard Evans, Bodesi, Capel Curig, Bettwsycoed. Yearling ewes: 1, John Roberts, Ty'nymaes, Bethesda; 2, Richard Jones, Blaen Nant, Beth- esda. Five mountain wethers, any age: 1, John Jones, Glyn, Aber, Bangor; 2, Robert Evans, Bryn. Owen, Llanllechid. PIGS. Boar—1, Joseph Owen, butcher, Glanadda, Ban- gor. Breeding sow of any breed—1, Robert Williams, Ddol Goch, Betliesda, 2, J. R. Williams, Llwyn Onn, Talybont, Bangor. Breeding sow under twelve months old—1, Robert Roberts, Tymawr, Llanddeiniolen. Store pig under five months old—1 and 2, J. E. Roberts, butcher, Gerlan, Bethesda. DOGS. Sheep dogs or bitches, smooth coated—1, Owen R. Williams, Bryn Celyn, Waenfawr, Carnarvon; 2, Bangor Jones, Gwalia Stores, Llanfairfechan; 3, Bob. Williams, Brynbedda, Waenfawr. Sheep Dogs or bitches, rough coated—1, Thomas E. Owen, Collie Farm, Llandudno 2, H. Milliard, 200, High-street, Bangor; 3, uohn Henry Morris, Sunny Side, Upper JJangor. Welsh terrier, dogs or bitches—1, Lieutenant- Colonel Hugh Savage, Y. D., Brynafon, Bangor; 2, Hugh C. Vincent, Gwynfryn do 3, John Grif- fith, Oldham House, Llanfairfechan. Welsh terrier puppies, under twelve months old— 1. Owen Williams, jeweller, x^anrwst; 2, John Griffith, Oldham House, Llanfairfechan; 3, Albert Pilling, Llanfair Arms, do. Fox terrier, dogs or bitchies (smooth)—1, John Ro- berts, Bella Vista, Church-walks, Llandudno 2, T. Evans, Bee Hive Hotel, Carnarvon; 3, John Ro- berts, Penrhyn Stores, Bethesda. Fox terrier, dogs or bitches (rough)—1, R. Lloyd Jones, 4, Castle-square. Carnarvon 2, R. T. Evans, Bee Hive Hotel, do 3, Richard Williams, 2, Elean- or-street, do. Spaniels (dogs or bitches)—1, J. Williams, 45. High-street, Criccieth 2, W. F. Lloyd James, Pant Saeson, near Cardigan; 3, John Thomas, Chwillan, Halfway Bridge, Bangor. Sporting dogs or oitches (spaniels excepted)—1, J. W. H. Calvert, Kinmel Park, Abergele 2, Kieh- ard Elias, butler, Llanddaniel, Anglesey; 3, H. R. Hughes, Co-operative Stores. Dogs or bitches, of any breed not before mentioned, under 201bs weight—1, Daniel Kelly, 9,Bridge-street, Carnarvon; 2, Miss Hughes, ParkCottage, Llanfair- fechan. Dogs or bitches, of any breed not before mentioned, over. 201bs weight-I. James B. Nixon, Bank-place, Bangor 2. William H. Lewis, Penybryn, iSethesda; 3, W. H. Thomas, Railway Hotel,Bangor. Sheep dogs or bitches, rough coated—1, H. Mil- liard, 200, High-street, Bangor; 2, J.T. Roberts, Penllyn, Brynrefail, Carnarvon; 3, Robert Evans, Bryn Owen, Llanllechid. Sheep dogs or bitches, smooth coated—1. William Edward, Gerlan Farm, Bethesda; 2, Griffith Wil- liams, Gwern Go Isa, Capd Curig, do 3, E. T. Hughes, 6, Long-street, do. POULTRY. Cock and hen Bantams—1, W. Pierce Williams, Advie, Upper Bangor; 2, Hugh Hughes, Gasworks, Menai Bridge; 3, Francis Bibby; Fachwen, St. Asaph. Cock and hen Brahmas-3, Elizabeth Williams, Lonisa Farm, Hallway Bridge, Bangor. Cock and hen Dorkins—1, Colonel S. Sandbach, Hafodunos, Abergele; 2, John Thomas, Erw Gron Farm, Llanfairfechan. Cock and hen black and brown game—1, Robert Williams, Capel Seion,Carnarvon; 2, John Thomas, Erw Gron Farm, Llanfairfechan; 3, Joseph Wil- liams, Goetra Farm, Bangor. Cock and hen pile of duckwing game—1, Joseph Williams, Goetra Farm. Bangor; 2, Grimth Davies, Garneddwen Farm, Bethesda. Cock and hen Hamburgs—1, Isaac Roberts, Pen-y- Gilfach, Llanberis; 2, J. 0. Williams, Goetra, Ban- gor. Cock and hen Leghorns—1 and 3, Mrs Davies, Tyndonan, Llangefni; 3, R. W. Jones, Cefn Liban- us, Bontnewydd. Cock and hen Minorcas—1, Mrs Nath. Roberts, Bryn Cadnant, Carnarvon; 2, Richard W. Jones, Cefn Libanus, Bontnewydd, Carnarvon; 3, Owen Jones, Mount Pleasant, Hotel, Llanwnda. Cock and hen Plymouth Rocks—1, Colonel S. Sandbach, Hafodunos, Abergele ;2, David H. Parry, Penllyn, Pwllheli; 3, Mrs Nath. Roberts, Bryn Cadnant. Carnarvon. Cock and hen Spanish—1, Robert Roberts, 3, Ogwen-terrace, Llanberis; 2, Owen Jones, Mount Pleasant Hotel, Llanwnda. Three spring chickens, hatched after March—1, William Dunlop Morgan, Maesygroes, landegai, Bangor; 2, Robert Jones, Penbonc, Goetra, Ban- gor 3, J. F. Fletcher, Abergele. Duck and drake Rouen-I, Llewelyn Roberts, Pen'rorsedd-road, Llangefni; 2, David H. Parry, Penllyn, Pwllheli; 3, Colonel Sandbach, Hafodunos, Abergele. Duck and drake Aylesbury (white beak)—1, David H. Parry, Penllyn, Pwhneli; 2, J. R. Williams, ironmonger, 11, Bujkeley square, Llangefni; 3, Colonel Sandbach, Hafodunos, Abergele. Duck and drake Pekin (yellow beak)^-l, Richard Williams, Penrhyn-terrace, Waen Wen. Pentir 2, Griffith Davies, Garneddwen Farm, Bethesda; 3, John Prytherch, Ty'ncwydd, Caerhun, Bangor. Goose and gander—1, David H. Parry, Penllyn, Pwllheli; 2, Griffith Davies, Garneddwen t'arm, Bethesda. VEGETABLES. Six early kidney potatoes—1, Robert Evans, Bryn Owen, Llanllechid 2, Hugh Roberts, Llannerch, Llanfairfechan 3, D. Pritchcird, Brynderwell,Beth- esda. Six early round potatoes — 1, Hugh Roberts, Llannerch, Llanfairfechan 2, W. Grey, Haulfre, Llandegai. Six late potatoes—1, Robert Edwards, Treborth Farm, Bangor 2, Hugh Roberts, Llannerch, Llan- fairfechan. Six pods broad beans—1, Edward Williams,Braich- melyn. Bethesda 2, Mrs Roberts, Pant-yr-ardd, Tregarth, Bangor. Six pods kidney beans-l, D. Pritchard, Bryn- derwen, Bethesda 2, W. J. Parry, Coetmor Hall, Bethesda. Six pods runner beans—1, Hugh Roberts, Llan- nerch, Llanfairfechan 2, Frederick Fuszard, Water Works, Bethesda. Six pods peas-I, Edward Williams, 69, Braich- melyn, Bethesda. 2, W. Grey, Haulfre, Llandegai. Three heads lettuce—1, W. Grey, Haulfre, Llan- degai 2, Mrs Roberts, Pant-yr-ardd, Tregarth, Bangor. Three heads white cabbage-I. H. Parry, Glan- rdon. Pontrug, Carnarvon 2, D. Pritchard, Bryn- dcrwen, Bethesda. Three heads red cabbages—H. Parry, Glanrafon, Pontrug, Carnarvon. Six spring onions—1 and 2, Mrs Roberts, Pant-yr- ardd, Tregarth, Bangor. Six tripoli onions—1, W. Grey, Haulfre, Llande- gai 2, H. Parry, Glanrafon, Pontrug, Carnarvon. Six shallots (clusters)—Frederick Fuszard, Water Works, Bethesda. Six white turnips—1, W. J. Parry, Coetmor Hall, Bethesda 2. Owen Owen. Aden, Llanddeiniolen. Six yellow turnips—1, Owen Owens, Aden, Llan- ddeiniolen 2, H. Parry, Glanrafon, Pontrug, Car- narvon. Six carrots—1, W. J. Parry. Coetmor Hall, Beth- esda 2, Frederick Fuszard, Water Works, Bethes- da. Six leeks—Hugh Roberts, Llannerch, Llanfair- fechan., Three cehry-I. Hugh Roberts, Llannerch, Llan- fairfechan 2. D. Pritchard, Brynderwen, Bethesda. Three cucumbers-I. H. Parry, Glanrafon, Pont- rug. Carnarvon 2, Mrs Roberts, Pant-yr-ardd. Tre- garth, Bangor. Three vegetable marrows—1, H. Parry,utanrafon, Pontrug, Carnarvon 2, W. J. Parry, Coetmor Hall, Bethcsda. BUTTER, etc. Three pounds of fresh butter (old method)—1, Mrs Owen, Gwaen Gwiail 2, Morris Williams, Tyddyn Badin. Pentir, Bangor 3, John Davies, Penbwlch, Mynydd, Bethesda. Three pounds of fresh butter (new method)—H. 0. Ellis, Tynliendra, near Bangor. Collection from one farm of six turnips, six swedes, six mangels, six potatoes—1, Evan Thomas, Tan- dderwen, Llanddeiniolen 2, H. Parry, Glanrafon, Pontrug, Carnarvon. Two pounds of honey in comb—1, Oscar S. Hughes, Glanogwen Boys' School, Bethesda 2, Mrs Jane Pritchard. Cefn Coed. Ebenezer, Carnarvon. Two pounds of honey in glass jarl. Oscar S. Hughes, Glanogwen Boys' School, Bethesda 2, Mrs Jane Pritchard. Cefn Coed, Ebenezer, Carnarvon. One pound of black current jelly-l, Griffith Wil- liams, Tanyfron, Gerlan, Bethesda; 2, Mrs Griffiths, Glan Aber, Pant. Bethesda. One dozen hens' eggs—1, Elizabeth Williams, Lon- isa Farm, Halfway Bridge, Bangor 2, John Davies, Penbwlch, Mynydd Llandegai. One dozen ducks' eggs—Griffith Davies, Garnedd- wen Farm, Bethesda. FRUIT. Six early apples (cooking)—1, Hugh Roberts, Llan- nerch, Llanfairfechan 2, W. Grey, Haulfre, Llan- degai. Six early apples (desserts)—1, John Pierce Grif- fith, Ddol Cottage, Aber 2, Dr. Lloyd, 22, Ogwen- terrace, Bethesda. Six winter apples (cooking)—1, W. H. Williams, Jerusalem Chapel House, Bethesda 2, Hugh Ro- berts. Llanerch, Llanfairfechan. Six winter applies (desserts) — Hugh Roberts, Llannerch., Llanfairfechan. Six early pears—1, Hugh Roberts, Llannerch,Llan- fairfechan 2, Edward Williams, 69,B raichmelyn. Six late or winter pears—1, Griffith Davies, Gar- neddwen Farm, Bethesda 2, Hugh Roberts, Llan- nerch, Llanfairfechan. <:> Six large red plums—1, Frederick Fuszard, Water- Works, Bethesda 2, John Pierce Griffiths, Ddol Cottage. Aber. Six tomatoes — 1. H ugh Roberts. Llannerch, Llanfairfechan 2, W. Grey, Haulfre, Llandegai. FLOWERS. One fuschsia drops- Da-vid D. Evans, 8, Glan- rafon, Bontucha, Bethesda. One single geranium -I, W. Grey, Haulfre, Llan- degai 2, Daniel John W illiams, Well-street, Gerlan, Bethesda. Ona double geranium—W. Grey, Haulfre, Llan- degai. One lily—Angus Macdonald, Well-street, Gerlan. Window plant any other variety—1, Ellen Owen, Fron Bant 2, J. 1'. Williams, printer 3, William J. Roberts, 47, Tanybryn. Bethesda. Double balsam—1 and 2, Daniel John Williams, 23, Well-street, Gerlan, Bethesda. Bouquet of cut ilowers-I, Hugh Roberts, Llan- nerch, Llanfairfechan 2, Mrs Roberts, Pant-yr- ardd, Tregarth, Bangor. Bouquet of wild fiowtrs—1, Oscar S. Hughes, Glanogwen Boys' School, Bethesda 2, D. Pritch- ard, Brynderwen, Bethesda. Collection of six asters (assorted)-I, Irs Roberts, Pant-yr-ardd, i'regarth, Bangor 2, Edward Wil- liams, 69, Braichmelyn. Six Dahlias—1. DanielJ. Williams, 23.WTeIl-street, Gerlan. Bethesda 2, Mrs Roberts, Pant-yr-ardd, lregarth, Bangor. Varieties of hardy cut flowers (six)-W. Grey, Haulfre, Llandegai. BIRDS. Canery 1 amlf J. W. Thomas, 373, Carnarvon- road, Bangor 11. Williams, Bodlondeb, iieth- esda. Couple of pigeons—1. J. 0. Williams, Goetra, Bangor 2, R. W. Taylor, Capel y Graig, Bangor o, II. Williams, Bodlondeb, Bethesda. Rabbit-1, kV. Thompson Prichard. Bontucha, Gerlan. Bethesda 2, W. H. Jones, 8, Gerlan, do 3, W. J, Williams, Ffrwdgaled, Tregarth, Bangor. SPECIAL PRIZES. Four sweeds, any variety-I. Elizabeth Williams,. Lonisa. Fann, Halfway Bridge, Bangor 2, D. Pritchard, Brynderwen, Bethesda. Four turnips any variety—1, Hugh Roberts, Llan- erch, Llanfairfechan 2, H. Parry, Glan'rafon, Pont- rug, Carnarvon. Six mangles three round and three long—1 Hugh Roberts Llannerch Llanfairfechan 2 H. ParryGlan- rafon Pontrug Carnarvon. Two dishes of potatoes.six kidney and six round- H. Parry, Glanrafon, Pontrug; Carnarvon. Five :swedes-I. Elizabeth WIlliams. Lonisa Farm, Halfway Bridge, Bangor 2, David Pritchard,Bryn- derwen. Bethesda. I Five mangels David Pritchard, Brynderwen. Bethesda. WTelsh mountain ram Iamb from mountain—1, J. Roberts. Ty'nymaes, Bethesda 2, H. Roberts, Royal Hotel, Capel Curig, Bettwsycoed; 3, Thos. E. Jones. Bryntirion, Mynydd Llandegai, Bethesda. Welsh mountain ewe lamb 1. John Roberts, Ty nvniaes. Bethesda 2, Thomas E. Jones, Bryn- tirion, Mynydd Llandegai, Bethesda 3, Richard. Jones, Blaen Nant, Bethesda. Welsh mountain foal from the mountains-Griffith- Williams, Tanyfron, Gerlan, Bethesda. Lamb shearing—William Roberts, Gwern Saeson, Gerlan, Bethesda. Tradesman's turnout—J. E. Roberts, butcher, Gerlan, Bethesda. Sheep dog or bitch under one year old—1, Wil- liam Edwards, Gerlan Farm, Bethesda 2, Cad- waladr Ellis, Bontuchaf, Bethesda; 3, Hugh Thomas, police officer, Carneddi, Bethesda. Harlington WTindsor broad beans, six years-Ed- ward Williams, 69, Draic11melyn, Bethesda. Bicycle race (open to the parishes of Bethesda,. Llaiitleehid., and Llandegai)—1, Howell Roberts, Bethesda 2. J. Price Jones, Bethesda. Bicycle race (open to all comers)—1, Pierce Pritch- ard, Libanus House, Bontnewydd 2, H. Davies, Penrallt, Llangefni. Bicycle race (cushion tyre)-I, T. E. Williams, Gerlan. Bethesda; 2, Griffith Hughes, High-street, Bethesda. Ni dderbyniwyd unrhyw entries am y gwobrwy- on a gynygiwyd yn y dosbarth am hollti Ileclii am y rheswm na fuont yn alluog i gael blocks at y pwr- pas. Yn yr hwyr cynhaliwyd bicycle masquerade camp- us, yr h-Il oedd yn beth newydd spon yn Methesda.

- Afiecliydon Cyffredin.

[No title]