Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

r:::_--------------------Bangor.

Caernar&n-

Llanallgo.

llangefni.:

Portiiaethwy.

Penrhyn (Cemaes). ]

Peamynydd

:1'Pensarn (Amlwch).

Talwrn ( £ ?®r llangtfni).

Bethesda.

---------------Eyfrryn iMaritlls…

Porthmadog.t

Masnach Yd yr Wythnos.

Yr Awen Ewyldcgol

. SODION ,

: Cyhuddiad Difrifcl yn Sfoyn…

Family Notices

Prif Forchisc.doedd j'.t -…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Prif Forchisc.doedd j'.t Wythnos. YD. LERPY\"L, dydd Llun (^iwst 33.:L-i).—Nid oedd cvmaint o alw am yd heddyw, ac y cyntaf gos- tyngodd pris y gwenith c y cant ar eiddo yr wytaiMS ddiweddaf. Parhaodd y prisiau yr anwadal ac ar y teriYn JT oedd y gostjmgiad o l|r> i 2j(; y can- pwys ar brisiau yr wythnos o'r blaen. Wele y fSgyr- an :ahil'(-,rnai(id Rhif 1, v canpwys: August tor Sept-ember deliveries, nominal. Uocti Americanaidd, y canpwys: A- ig ust delivery, nominal; September, o 7s 4&c i 7s 4i: October, o is 3{: i 7s c; Decem- a ber, o 7s 3lc i 7s 3ic American.idd, cj-inysgedig, y canpwys August delivery, nomji; d September, o 3" 3te i 38 3c October, o 3s i 3s 3gc De- cember, o 3s 4e i 3s 4ic. LLUNDAIN, dydd Llun (Awst oOain).—March- nad ddifj"wj"d, a gwenith Seisiiig o 2s i 3s_yn is ar yr wythnos. Ari y gwenith gwjm ceid o 35s i 39s y chwarter, ac am y coch o 34s i 38s. Yr oedd v gwenith tramor ac Americanaidd hefvd 2s yn is ar yr wythnos. Gostyngiaa o Is i li oc yn y blawd cartref ac Americanaidd. Dim cyfnewidiad mewn haidd at falu; haidd brag yn sefj-olog. Dim cyf- newidiad chwaith j*n y ceirch; tra. jt oedd indrawn, ffa, pys a ifagbys yn sefydlog. cyrliaeddodd—Seia- nig Gwenith 1712 o chwarteri, haidd 331. ceirch 3024, indrawn 714, brag 21.281. fa ;)33, pys 434 weddaf. Dangosidniferi llai iietyd o ddefaid ac wyn 11,172 o chwarteri, haidd 540. ceirch 75,522. indrawn 46,603, pys 720; blawd, 30,208 o sacheidiau. ANIFEILLATD. LERPWL. dydd Llun (Awst SOainj.—Yr oedd ychydig llai o wartheg nu:r Llun doweddai y galw yn dda, a chafwyd liawn brisiau yr wythnos ddi- weddaf. Dangosdd niferi Uai o ddexaid ac wyn; yr yr oedd goiyn gweddol dda am dany:;t yn ol prisiau 1; uwehaf yr wythnos ddiweddaf. Gwnaeth biff o 440 1 6^c y pwj-s defaid Ysgotaidd, o 6«c i 7|c ete Gwvddelig, o 5ic i 6L; wyn, o bic i7,3, c- Yn y, farcimad—gwai'theg 1267, defaid ac wyn 9o99. LLUNDAIN, dydd Llun (Awst SOain).—Cvflen- wadbychan o w.-irtheg, yn benaf o fjTgyrn, y rhai a werthent yn arafacl) gyda gostyngiad j'sgafn. Bvch- an hefyd oedd y cj-flenwad o ddefaid, a hyny'n benaf ar gyfrif dvnesiad tjrinhor yr wj-n yr oedd y fas- nach yn gadarnach mewn myllt JTI ol dwy geiniog yr vychpwys o godiad. Wyn yn ddwl a r prisiau va bur anwadal lloi yn ddifywyd. moch 'n araf. Y prisiau Gwartheg, o 2s 4c i 4s 6c yr wytiipwys;! defaid, o 3s 8c i 5s 8c lloi, o 3s 4c i 5s moch, o 2s 8c i 4s Ze wyn, o 5s 4c i 6s. Yn y farehnad- gwartheg 1500, deiaid ac wvn 6060, lloi 15. moch 55. GWRECSAM. dydd Llun (Awst SOain).—Yr oedd ej~flenwad lied dcla o stoc vn y farchnad anifeiIiaid heddj'w, a gwerthvryd yn foddhaol o lwyr. Bift a wnaeth o 5Ac i 6c y p-wys defaid, o 7c i 7 c ae wyn, o 7c o 8c ;mochbacwn, o 7s 6c i 8s yr ulraia pwys lloi. tua 45s yr un ychain store a axnrywiant o 9p i lip yr un, a hespiaid o 8p i lOp yr un. cie. LLLTNDAIN,dj*dd Llun(Awst SOain).—Qyflenwad- au gweddol; masnach drymaicld iawn nemawr ddim byd yn eisieu. Wele y prisiau Biff Seisnig. o 3s 6c i 3s 8c yr wjd-hpwj-s Scotch sides, o 3s 8c i 4s; shorts, o 4s 2c i 4s 6c Americanaidd, o Is 8c i 3s 4c mutton Prydeinig, o 4s 2c i 4s 8c; mutton tramor, o 2s 8c i 3s 4c: lamb, o 4s 4c i 4s 8c; veal, o 3s i 4s pore, o 3s 4c i 4s. CAWS. LERPWL, dydd Llun (Awst 30aan).—Mae gslvr cryf am gaws, a thuedd yn yr ansawdd gcrau i fyned i iyny. Gwerthai yr Amerioanaidd goreu am o 44s 6c i 46s 6c y 112 pwys: ail oreu, o 388 i 42s; trydydd neu ganolig. o 30s i 36s. YMENYN. CORK, dydd LIua (Awst 30iin).—Primest. 86s prime, 83s firsts, 84s; seconds, 83s thirds,'73s fourths, 53s. Kegs: Seconds, 81s. Mild-cured r Choicest, 93s; choice, 85s superfine, 93s fine- mild, 85s; mild, 81s. Choicest boxes, 97s; choice ditto 84s. In market 30E firkins, 148 kegs, 13& mild, and 22 boxes. LLUNDAIN, Dydd Llun (Awst 30ain).—Mae y fasnach ymenjm yn sefydlog. Gwerthai y Friesland tsc-af am o 96s i 100s ar factories o 100s i 102s. Dan- aidd a erys yn ddigyfnewid yn ol 116s i 118s. Mae y Ffrengaidd yn ddrut-ach. Normandy cvffredin, basg&di goreu, o 96s i 98s v canpwys extra mild., o 106s i 108B y canpwys Brittany rolls, o 9s i 13s 6c y dwsin pwys. TATWI. LLLNDAIN, dydd Llun (Awst 30ain).—Dygwyd swm mawr o aatws i'r farchnad, eithr difywd oedd y gwerthiant yn ol y prisiau canlynol Beautv of Hebron, o 75s i 80s jr duncl] snowdrops, o 7*6s i 80s; early Puritans, o 65s i 75s: Sutton's earlv regents, o 65s i 70s; impgrators, o 60s i 70s. GWAIR A GWELLT. MANCEINION. dydd LIun (Awst 30ain).—Gwair (hen) a werthai am o 5^c i 5^c y 14 pwys ciofer, o 5jC i 6jC gwellt gwen.th, o 4jc i 4|c gwellt ceirch, o 4ie i 4|c. • Harchnadcedd Cymreig -BANGOP., Dvdi) Gwr,Ki..ii (A wt 27).— Ymenyn ffrcs, Is 3c ï Os On y pwyg wysa 14 am Is Cowls, os ö: i 4s 6c y cwpl biff, '6c i 9c y pwys, muutou. i0 j i Oc; i-rioib.lOc i liecig lloi 7c i Uc pore, 7c i O2. CAERNARFON, DTD-0, SADWRN CArtst23L — n fTres, Is 4c i Is 5 v p w jau fTres, 12 j 15 am Is;biff, i 8: .v ptrya; rput'nr-,6 9^ y pw;?; Ismb, 8c i 102 y pwyg; veal, o-* i 9^ y f-vrvs j ere. 6". 1 bey pwj y hpis, 8c i 10.: y pwys; bacwo, iSj.v'pwyC dcfeJ- roa., 4-. 0 i 30 6c y cwpl hwyaid, [is 6c c; t ew ¡ ]; cvydtihi .O": 0 i ot. 0c yr uii; tLrke)',O£; Oe i 0-, Oc yr n: cw^ingar.1, 10c i Is vr úft; moch bach, 14\ i löa yr un p}tf*lw, Ie y moion, lc y pw:¡¡.; maip, lc y bwnoel: l-r^sycn, 2e i 3. yr cariliSswera, 4 I 5 yr un torohtoes, 8-3 ? 103 y pwys aialau, Rc h 2 8p, DtNBYCH.Dydd Mercher (Awst 25ain).-Gwenith newydd da. o lis i lis 6c yr hcb. Nid oedd dim haidd na cheirch yn cael eu cynyg yn y farchnad heddyw. Ffowls. os i 4s 6c y cwpl; hwyaid 4s i 5s Ymenyn fires, o Is lc i Is 2c y pwys eto. y llestri bach. o Is i Is OJe: llestri mawr, 114c i Is wjrau, 11 i 12 am Is. B'awd ceirch, 22e. ii iff, be i 9c y I pwys; mutton, 7c i Be, lamb, 7c i 9c vtal, 6c i 8c. LLANGKFN:, D Y,, r,, TAG (Aw«t26^ — Y II:efiv-> trrt-s, Is j 0- 0:; v pw\S • wv'iu 18 20 &na If unv.s, 0 3« 6c i 4n 6c v cwpl; lS,Oe] itjocij tewion, o'A i y pwys cw:;in; 0d, 1:- 3d y cwpl; ceucft am lo • n'- 1 v i LLANRWST. dydd Mawrth (Awst 17eg).—Haidd. 0 ::1S i 9s 6c yr 147 pwys ceirch, o 5s 6c i 7s 6e vr 105 pwys pnenynfls 3c i Is 4c y p-wyg vrau i3 114 air; Is blawd ceirch, 363 i 37x y 252 pwvs. PWLLBELl. i)Yi>j5 MKRCUiH. (A wist *'3 > —~ B iJ, 6c i V pwvs; jetton. 8c j 10: pare, 6c i i c c?s» Ho, < 0 J be; oen, Is 0c ^Dieuya Sres, 1> 0 i ifi le 5 wy. 20 i 0 Is (Su'edt-oa, 3s i 3a Oe v cwpl; h*vaid, 4s 0d 5, 0d y c 1)1 1 ï i :!3..¡ Oc vr Llun 16eg).—Gwenith, iOs 1 xOs 6c \r hob; hen geirch. 6s i 7s rmeoyn lires, o Is i- jC 1 Is 4c y p-s; itowls, 3s i 4s 6c y cwpl; invyaid, o 4s i 5s rry&u, II i 12 am Is.

C Y FART A LE DD YD AM YR…

Anglesey J'irs for lSt"7.…

LONDON Tif 'V t:l..T.KN A…