Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

r:::_--------------------Bangor.

Caernar&n-

Llanallgo.

llangefni.:

Portiiaethwy.

Penrhyn (Cemaes). ]

Peamynydd

:1'Pensarn (Amlwch).

Talwrn ( £ ?®r llangtfni).

Bethesda.

---------------Eyfrryn iMaritlls…

Porthmadog.t

Masnach Yd yr Wythnos.

Yr Awen Ewyldcgol

. SODION ,

News
Cite
Share

SODION Cynhaliodd Odyddion X arberth eu gwyl fiyn- yddol ddydd Mawrth. Dygir dosbarth trefol Bryn Mawr i mewn i; i ddosbarth Cwrt Bach, Tredegar. 1 Sonir yr agorir un neu ddwy o lofeydd newydd yn Nghwmaman cyn bo hir. Cynhaliwyd cystadleuaethau rhedeg a neidio JIl Lla-ndrindod yr wythnos ddiweddaf. Cynlialiwyd ymrysonfa rhwyfo a hwylio cychod yn y Ceinewydd y dydd o'r blaen. Cynhaliwyd y rhedegfeydd a'r chwareuon blyn-1 yddol yn Rhaiadr yr wythnos ddiweddaf. Y mae yn gynliauaf prysur ar hyd glanau Cered- igion, ond y mae y medelwyr yn brinion yno. Penderfynodd Pwyllgor Gwylio Casnewydd beidio ymyraeth yn nglyn a'r brawdlysoedd, trwyddedol. Bu y Parch T. Eynon Davies yn darlithio ar: John Jones, y Cymro," yn Aberporth yr wyth- nos o'r blaen. Lladdwvd Benjamin Jones, 52 mlwydd oed, yn mhwll glo Berwick, Llanelli, boreu ddydd fer-, cher. Y mae Cymdeithas Gerddorol Caerdydd yn dysgu Stabat Mater" (Ih-orak), a'r "Martyr of Antioch" (Sullivan) ar gyfer eu cyngherdd cyntaf am y tymor. Yr oedd David Davies, Clydach, ger Brynmawr, yn ceifao boddi ci yn yr afon nos Sadwrn, pryd y syrthiodd i'r dwfr ei hun. ac y boddodd. Boreu ddydd Llun, mewn glofa yn Nhreherbert, lladdwyd glowr o'r enw George Broom, ac anafwyd tri eraill gan gwjmp yn un o'r rhodfeydd. Cafodd amryw weithwyr eraill ddiangfa gyfyng hefyd. Ymwelodd Dirprwywyr y Tees a Deheudir Cym- ru yr wythnos ddiweddaf. Buont yn Barry, Caer- dydd, ac Abertawe. Y mae Esgob Llandaf wedi penodi y Parch W. Rees, ficer Llangadog, yn ddeon gwleaig Llan- gadog yn lie y diweddar Barch John Evans. Yn Mhontypridd, ddydd Mercher, cyhuddid Henry Payne o fygwth a chumdrin ei wraig. Rhwymvryd ef i gadw yr heddwch, neu fforffedu y swm o bum' punt. Aeth y Mri W. E. Davies a Ieuan Maldwyn' Jones, o Goleg Caerfyrddin, yn ilwyddianus drwy yr arholiad canoi am y gradd o B.A. yn Mlirifysgol; Llundain. Y mae y Parch William Davies, -gweinidog eg- lwys y Methodistiaid Calfinaidd yn Ngharmel, Porth Talbot, yn gorfod ymddiswyddo, a gadael y wlad er mwyn ei iechyd. Bwriada. fyned i Aws- tralia. Bu farw George Henry James, cudd-swyddog o Gasnewydd, yn hynod sydyn foreu dydd Sul. Yr oedd efe yn 37 mlwydd oed, ac yr oedd yn perthyn i'r heddlu ers ugain mlynedd o fewn chwe' mis. Y mae Arglwydd Barwniaeth Cemes (Syr 3Iar- teine Lloyd) wedi penodi Mr David Davies, Aber- tein, yii oruchwyHwr y farwniaeth ac ysgrifenydd trefol Trefdraeth yn lie Mr J. P. M. George, yr hwn a ymddiswyddodd. I Rhoddodd v Prifathraw Owen Prys werth cant I a haner o bunau (150p) o lyfrau safonol yn rhodd at Lyfrgell Coleg Trefecca. Dyma y modd y gwar- iodd y prifathraw ran o'r cyflog a dalwyd iddo tra y bu efe yn yr Aipht er lies ei iechyd. Y mae pregethwr dall arall gyda'r MetRodist- iaid Calfinaidd yn ddaw codi i nod, sef Mr George Llewelyn, Ty Newydd, Cwmogwr, mab Mr Wil- liam Llewelyn. Y mae Mr Llewelyn r. e(ii enill ysgoloriaetli yn Rhydychain, ac wedi dechreu ar ei gwrs. Y mae cwmlli newydd, gyda chyfalaf o bymtheg mil ar hugain o bunau (35,000p), yn codi gwaith newydd i enamello llestri, etc., yn Llanelli. Y mae yno eisoes gant a haner o ddynion wrthi yn parotoi, a chyn bo liir fe fydd yno eisiau oddeutu 1 tl-i cliant o ddwylaw. Yn gynar boreu ddydd Iau torwyd i mewn i siop ddillad Mr Charles, Oxford-street, Mountain Ash. Daliwyd y lleidr, a dywedodd mai William Thomas, Pontyberem, Sir Gaerfyrddill, oedd efe ond amlieua yr heddgeidwaid mai ffug-enw ydyw hwn. Hysbysa cyfarwyddwyT Ffordd Haiam Aber- honddu a 3Iertliyr Tydfil fod eu derbyniadau wedi lleihau yn fawr o ganlyniad i'r lleihad yn swm y glo a ddanfonir vn, aitli gyda llongau o G-asnewydd, ond dywedant. fod y rhagolygon am y chwe' mis nesaf yn foddhaol. Dywedir fod gwneuthurwyr alcan Llanelli wedi cytuno i orfodi eu gweitliwyr i dderbyn gostyng- iad o bymtheg punt y cant yn eu cyflogau pe byddai i alcamryr Sir Gloucester golli y dydd yn eu hymdrech. Y mac BWTdd Amaethyddiaeth wedi cymerad- wyo cynj'giad ficer Llanbedr i werthu oddeutu saith acer o dir Eglwysig yn perthyn i'w fywol- iaeth yn ol y gollu a roddir yn N eddf y Tiroedd Eglwysig, 1833. Ymddengys mai amcan y ficer ydyw gwerthu y tir yn fan ddarnau tuagat adeil- auu palasdai, etc., am y rhai y mae galw mawr yn yr ardal hono. Yr wythnos ddiweddaf cynhaliwyd trengholiad ar gorph Elizabeth Davies, gwraig weddw oedd yn byw yn Nghaerleon. Dangosai y tystiolacthau fod y drancedig yn derbyn cymhorth plwyfol ers rhai blynyddoedd ond pan feddianodd yr hedd- geidwaid ei phethau ar ol ei marwolaeth fe gaw- sant hwy un hunt ar ddeg a thrigain (71p) yno mewn aur ac arian, heblaw llawer o bethau eraill gwerthfawr. ———— Ysgubodd ystorm anfertli o fellt a tharanau dros I, dref Abertawe a'r gymydogaeth. Tarawyd ty yn Geudros, Cwmbwrla, gan fellten. Taflwyd Mr I David Thomas, glowr, Anne ei ferch, a Joseph ei fab, yn nghyda thri eraill, i lawr yn ddiymwybod. Yr oedd Mrs Thomas, gwraig David Thomas, hefyd yn eu hymyl, a'r baban yn ei breichiau ond diangodd y ddau yn ddianaf. Cafodd llawer o bobl fraw mawr wrth glywed y trwst. Boreu ddydd Iau torwyd ymaith fraicli geneth saith mlwydd oed, merch Thomas Guntor, glowr, yn hyw yn Ogwy-road, Nantymoel. Yr oedd yr eneth gyda'i brawd a phlant eraill oedd yn pigo glo yn nhomen ysbwriel glofa Wjridham. Eis- teddodd y fechan i lawr yn ymyl cogwrn, am yr hwn y troai rhaff fawr. Ataliwyd y rhaff, ac yna fe'i cychwynwyd yn sydyn. Dychrynodd yr I eneth, syrthiodd, aeth ei braich rhwng y rhaff a'r J cogwrn, a thorwyd hi yn glir ymaith uwchben y penelin. Yr oedd rhyw ddynion heb fod yn mhell, ond cyn iddynt gyrhaedd yr oedd yr eneth, druan! wedi cychwyn tuag adref gan adael y darn braich ar lawr.

: Cyhuddiad Difrifcl yn Sfoyn…

Family Notices

Prif Forchisc.doedd j'.t -…

C Y FART A LE DD YD AM YR…

Anglesey J'irs for lSt"7.…

LONDON Tif 'V t:l..T.KN A…