Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

r:::_--------------------Bangor.

Caernar&n-

Llanallgo.

llangefni.:

Portiiaethwy.

Penrhyn (Cemaes). ]

Peamynydd

:1'Pensarn (Amlwch).

Talwrn ( £ ?®r llangtfni).

Bethesda.

---------------Eyfrryn iMaritlls…

Porthmadog.t

Masnach Yd yr Wythnos.

Yr Awen Ewyldcgol

News
Cite
Share

Yr Awen Ewyldcgol- Er cymaint o farddoniaeth gyfansoddwyd yn adeg y Jiwbili ychydig o honi sydd yn werth ei darllen, a pho fwyaf ddarllenir ar yr ychydig hwnw lleiaf i gyd welir ynddo o ysbrydoliaeth a theilyngdod. Gellir cynyrchu rhai pethau wrth alwad a inesur. Gall y teilivr wneud par o ddillad wrth alwad hyd a lied gall y gogmes barotoi pryd o fwyd imxhyw awr o'r dydd neu'r nos gall y dadganwr roddi can a'r adroddwr adroddiad am y rlieswm mai gwaith peirianol gyflawrsir ganddynt. Gwnaed yingciBiadau yn ddiweddar i gynyrchu gwlaw yn. swyddo^ol drwy gyfryngwriaeth peir- in.nan, ond trodd allan yn fethiant. Arweiniahyn ni i fod dau fath o ddoniau yn y byd. sef dawn sv/yddogol neu beirianol a dawn naturiol. Mac y nail I yn cydnabod aingylchiadau ac yn der- byn gwyneuau dynion mae y llall yn rhy ysbryd- oledig i fyw i ddybenion materol a chydnabod rhe- olau a tiirefai.idau dynol. Y raae y peiriant yn andwyaeth i'r ysbrydol, ac y mae y meddwl sydd yn gweithio yn ol rheolau peirianwaith yn amddi- fad o bethau goreu ysbrydoliaeth. Gwelir amlyg- iad o hyn yn hanes Jiwbili ei Mawrhydi. Gallai ei dylanwad personol wneud arddangosiad aruthr- 01 a. gogoneddus o'i hadnoddau a'i nunvredd bydol. ond nis gallai ddylanwadu ar awenau beirdd i ganu yn deilwng am dani. Gallodd dynu holl fawrion y trefedigaethau i bresenoli eu hunain yn yr orymdaith gallodd ddcnu holl newyddiaduron y Talaethau Unedig i sylwi yn rasol ar ogoniant ei theyrnasiad, a gallodd gael y milwr talaf a itardda-f yn y Fyddin llrydeinig, y Cadben Oswald Ames, i farehogaeth o flaen yr orymdaith odidog a hrwclfryclig, ond methodd a chael awen deilwng 1 ganu ci chlod! Mae yr a.wen yn aimibynol; nid brenin na, brenhines sydd yn ei gorchjrmyn hi; nid gogoniant na rhwysg gweledig sydd yn ei hudo hi; hwyl ac adeg oreu yr ysbryd sydd yn ei galw hi allan, ac i hyny y mae hi yn hoffi ufudd- hau. Y mae y wir awen o haniad ac o arferion uwch na, nhethau dynol, cnawdol, ac amgylchiadol y bywyd hwn. Yn y man y gwesgir ami gan am- gylcliiadau a gofpiion dynol, try i'w hymguddfa, ac nis gall rntran gair. Dywed Shelley mewn un man mai nodwedd amlwg o eiddo mawredd yw "nas gorchympia ac Has gorchymynir;" ac y mae y wir awen yn fedd- ianol ar y nodwedd hono. Nid yw hi yn gorch- ymyn ei gwaith i neb, ac nid yw yn derbyn gorch- ymynion na chyfarwvddiadau gan neb. Gwaith cyffredin, gellir ei roi i eraill; y mae y gorchwyl- ion mwyaf yn annlnosglwyddiadwy. Dengys yr ystyriaeth hon fod pethau uwch a phwysicach na breninoedd ac ymerawdwyr yn ymwnQud a'n hys- brydoedd ni hyd yn nod yn y byd hwn. Nid yw y wir awen yn gwenieithu i neb nid yw y wir awen yn derbyn ei thestynau a'i gwaith i'r bydol; ac nid yw yn pwyso a mesur ei chyflawniadau yn ol dybenion golygiadau personol. Nid oes yr un gyfa^hrach o gwbl, ac ni ddylai fod, rhwng yr awen a. swyddogaeth neu beirianyddiaeth. Nid yw yn cydnabod awdurdod nac uwchafiaetli dim na neb derbynia. ei dawn a'i chenadwri oddi fry, ac y mae ei liennibyoiaeth yn gyflawn a pherffaith. j —<( Drych."

. SODION ,

: Cyhuddiad Difrifcl yn Sfoyn…

Family Notices

Prif Forchisc.doedd j'.t -…

C Y FART A LE DD YD AM YR…

Anglesey J'irs for lSt"7.…

LONDON Tif 'V t:l..T.KN A…