Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

r:::_--------------------Bangor.

Caernar&n-

Llanallgo.

llangefni.:

Portiiaethwy.

Penrhyn (Cemaes). ]

Peamynydd

:1'Pensarn (Amlwch).

Talwrn ( £ ?®r llangtfni).

Bethesda.

---------------Eyfrryn iMaritlls…

Porthmadog.t

News
Cite
Share

Porthmadog. t LLYS YR YNADON. Cynhaliwyd y llj's hwn dyd Gwener, gerbron Mr J. E. Greaves (jm y gadair), Dr. S. Griffith, Mri Robert Rowland, J. T. Jones, Jonathan Davies, a R. 0. Williams. TRWYDDEDOL. Darllenodd yr Uch-arolygydd Jones, Pwllheli, ei I adroddiad blynyddol. Yr oedd 49 o dai a siopau i werthu diodydd meddwol ynddynt yn y rhanbarth, sef Beddgelert, 7 Ynyscynhaiarn, 22 Treflj's 1; Dolbenmaen, 9 a Chriccieth, 7 sef un ar gyfer pob 203 o'r boblogaeth. Fe gosbwyd un vn yptod y iiwyddyn, ac fe drosglwyddwyd naw o drwydûed- au. Nid oedd dim cwyn yn erbyn neb am ddef- njTddio drws y cefn. Erljoiwyd 42 o bersonau am feddwdod, sef cynydd o un ar ddeg ar y llynedd; cosbwyd 39 a thallwyd allan dri. Nid oedd deuddeg o'r sawl a gosbwyd yn byw yn y rhanbarth. Yr oedd y swyddog yn gwrthwynebu i'r Grelert Inn, Bedd- gelert, am fod meddwdod wedi ei ganiatau ynddo yn mis Bbrill a'r tenant wedi ei ddirwyo i 10s a'r cost- au. CAIS AM DRWYDDED AR BEN Y WYDDFA. Gwnaeth Mr H. Lloyd Carter gais am drwydded ¡ newydd i ben y Wryddfa ar ran ysgrifenydd y -now- don Mountain Tramroad and Hotels Company, Limi- ted." Ymddaangosai Mr Griffith Jones, Aberystwyth (yn cael ei gyfarwyddo gan y Mri Lloyd George a George) d wrthwynebu ar ran Cynghor Plwyf Bedd- gelert a Byr Edward Watkin, a gwrfckwynebci Mr Madden, Lerpwl (yn cael ei gj*farwyddo gan y Mri Pughe a Bone, LlandudnoÎ ar ran cwmni y Snowdon Summit Hotel. Rhoddwyd tjTstiolaeth gan Mr Gowrie C. Aitchin- son. ysgrifenydd cwnmi y tramffordd, i'r perwyl fod angen am westy o'r radd flaenaf ar ben y Wyddfa. Dadl Mr Madden ydoedd nad oedd angen am y drwydded gan fod ar ben y Wyddfa eisoes ddau dy trwyddedol ac jmddynt bob cyfleusderau anghen- rheidiol ar gyfer ymwelwyr. Tj-stiolaethwyd i'r perwyl yma gan Mr Arthur John Bennett, rheowr y Snowdon Summit Hotel; Mr Robert Owen, Mr C. E. Breese, Porthmadog Mr Williams Broomfield, Llandudno a Mr Walter .0. C. Jones, Criccieth. Tra yr oedd Mr Griffith Jones yn anerch y Fainc, gwr t! rwyne bodd Mr Carter i ra.i o'i sylwadau fel yn anmherthyn- asol i'r cais, a chytunodd y Cadeirydd ag ef, pan y sylwodd Mr Griffith Jones nad oedd y cadeirydd yn ym- (ddangos i weled dim yn iawn neu i'r pwynt ar ei ochr ef. Galwodd y Cadeirydd ar Mr Jones i -dynu ei eiriau J'll ol, ond ar y cyntaf gwrthododd, ond pan bwys- ,wyd arno gan Mr J. T. Jones a Mr Robert low- lands, gwnaeth hyny. Wedi ymneillduo am ddeng munud, dychwelodd yr ynadon i'r llys, a dywedodd Mr Greaves fod y Fainc yn gwrthod y cais am y drwydded. GELERTINN, BEDDGELERT Gofynodd Mr John Humphreys (Mri Jones a Jones) am adnewyddiad trwydded y Ge Inn, Beddgelert. —Galwodd yr Uch-arolygydd Jones sylw at y ffaith fod y ty wedi ei gosbi.—Caniatawyd y drwydded, ond eglurwyd i Mrs Roberts fod yn rhaid iddi fod yn ofalus yn y dyfodol. Y SAILORS' HOME, PORTHMADOG. Gofynodd Mr C. E. Breese, ar ran Mr John Crock- er, am adnewyddiad y drwydded uchod.—Gwrth- wynebwyd gan Mr A. B. Williams (o sywddfa Mri George a George), os na chytunid i gau drws y cefn. --Yr oedd Mr Breese yn barod i vneud hyn yn rhan- ol, ond hawliai y Fainchyny yn hollol, a gofynodd Mr Breese am ohiriad, yrhyn a ganiatawyd. TROSGLWYDDIAD. Ar gais Mr John Humphreys, trosglwydwyd trwy- dded y Bryn Awen i Mrs Harding; a'r eiddo y Ty Mawr Inn i Mrs Elizabeth Thomas. YMOSODIAD. Richard Williams, Beddgelert, a wysiei Joseph Davies am ymosod arno.—Dirwywyd y diffyrydd i 2s 6c a'r costau.

Masnach Yd yr Wythnos.

Yr Awen Ewyldcgol

. SODION ,

: Cyhuddiad Difrifcl yn Sfoyn…

Family Notices

Prif Forchisc.doedd j'.t -…

C Y FART A LE DD YD AM YR…

Anglesey J'irs for lSt"7.…

LONDON Tif 'V t:l..T.KN A…