Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

r:::_--------------------Bangor.

Caernar&n-

Llanallgo.

llangefni.:

News
Cite
Share

llangefni. "CircuK*' .G-innett.—Talodd y circus ardderchog hon ymweliad aLJangefni ddydd Mawrth. Aeth yr or- ymdaith atferol drwy y drsf yn y pjyanawn, a rhodd- wyd perffor-roiad neillduol i blant yr ysgolion yn ddiweddarach.. Yn yr hwyr yr oedd y babsn yn or- lawn, pobl yndylüo iddi o bob cjfeiriad, a'r teimlad oedd ei bod yn worth dylod o bellder i'w gweled. Tysteb Fw riadedig.—-Yr ydym yu doall fod yn mwriad Mr Kingham, coachman" Mrs Brams- tun Smith, Petioiaig, ymneillduo o'r ffwydd hono ar ddiwedcl y tymhor presenol oherwydd henaint. Y niivi Mx Kingham wedi arfer dyfod yn flynyddol i Langefni ers 35 o fiynyddau, a. bu iV wynebpiyd siriol, ei ymddygoad boneddigaiaa a'i garedigrwydd (:1wfal, wnsud llawer o gyfeiihon iddo yn y dref hon. mae yn werth sylwi y byddai pob plentyn yn v dref bron am y cyntaf yn rliedeg i'w gyfarfod er cael ei gyfarch ac ysgwyd llaw, a gwelsom ef lawer gwaith wedi ei amgylchynu gaji nifer fawr o blant, pa rai fuas;-nt wrth fodd eu calonau bach yn gwrando ar ei gyrihorion tadoS a'i eiriau caredig, ac yn «nw«dig feHy yn y te parti blynyddol a roddir i blant yr Y sgol Genedlaethol gan Mrs Brainstem fod yn mryd rhai o tlrigolion y dref ei anrhegu a rhodd fechan fel arwydd o'u parch a'u hedmygedd o hone ar ei ymadawiad y tro hwn, byth feallai i ddychwwlyd mwy. Bydded iddo gael blynyddau lawer ,i dreulio ei seibiant hwddianol. Damwain.—Ddydd Ian diweddaf achoswyd cryn gyffro drwy'r dref gan y newydd fod dyn ieuanc wedi ei I add diwy i geffyl a t'hrcd feasio drosto. Wodi gWEcud yntholiadau cawaom fod Henry Owen, mab Mr Owen, Pare, Llandrygarn, ol gorphen ei fus- nes yn y dref, wedi cychwyn yn ol am ei gartref. Tra yn agoshau at bont y rneiifktfdd yn Glanhwfa- Toad, <|ychryin,Tyd yr anlfail gan dwrw'r gerbydres aft o'r gloch yn nlVned dros y bont «*c yn ciiwibanu. Trodd y ceffyl, yn mhen yr hwn y gaiaelai Mr Owen, ,yn fiydyn gyda'r eanlyniad i'r lianc gaei ei daflu dano ac i'r (lroi yr hon oedd wag fyned dius ei gluniau. Cariwyd ef yn ddiaifcreg i dy Dr. J. Lewis Owen, lie y cafodd ei drin. Cludwyd ef i'w- gaits'ef yn ystod y prydnawn, a deallwn ei fod yn gwella jts dda.

Portiiaethwy.

Penrhyn (Cemaes). ]

Peamynydd

:1'Pensarn (Amlwch).

Talwrn ( £ ?®r llangtfni).

Bethesda.

---------------Eyfrryn iMaritlls…

Porthmadog.t

Masnach Yd yr Wythnos.

Yr Awen Ewyldcgol

. SODION ,

: Cyhuddiad Difrifcl yn Sfoyn…

Family Notices

Prif Forchisc.doedd j'.t -…

C Y FART A LE DD YD AM YR…

Anglesey J'irs for lSt"7.…

LONDON Tif 'V t:l..T.KN A…