Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

r:::_--------------------Bangor.

Caernar&n-

News
Cite
Share

Caernar&n- Tvilir ymwcliad a'n tref gan Circus fawr adna- bvddus Guinea's ddydd Gweucr nesaf. Asa fan- yiion gWèler ein colofnau hysbysiadol. Gvfreitlnol.—I>ydd Lun cymerodd Mr.:1. P. Gregory ei lo ara y walth. gyntaf ar y fame Jcl ynad y fwrdeisdref. Helynt y Foundry.—Erbyn hyn y mae yr helynt; yn nglyn a Foundry y Mri Do Winden ai Gwmm yvediei benderfynu a'r gweithwyr wedi dychwelyd nt gwaith.. Arwerthiant. —Dydd Sadwrn cynhaliwyd ar- werthiant gan y Mri Dew a'i Fab yn y Royal Sportsman Hotel ar Bryn Seiont, preswyifod y diweddar Dr. E. HeTber Evans. Ni ehyrhaedd- vyd y pm disgwylie4ig a- thynwyd yr eiaao yn eI: 0 flacn yr ynadon, dydd Llun, ar gais Mr H. Lloyd Carter, cafoùa trwydded y County Vaults ei throsglwyddo am dymhor i H. Thiers. lechyd y Dref.—Oddiwrth yr ystadegau ceir fod cyflwr iechydol y dref yn. ardderchog. Yn ystcd y mis ni chymerodd gymaint ag un marvvol- aeth Ie. PriotljiS Ffasiynol.—Dydd Mawrth, yn addol- dy Ebenezer, gan y Parehn. Hugh Hughes, ac Own Williams, unwyd y Pa.rch 0.. Madoc Ro- berts, mewn glan triodas a Miss Maggie Williams, merch hynaf y diweddar Mr Watkin Williams, Rock House. Yr oedd yr an- rhegion priodaso! yn niferus a chostus. Ymwelwyr Adnabyddus.—Yr w^thiios cidi- weddaf bu y Mefatri David Edwards, Nottingham, a Gwilym Hughes, Pontypridd, ar ymweliad a'u hen gartrefi. jÚ oeddynt yn edrych cystal ac erioed. Cynyrch Cynar.—Y mae Mr W. Llovd Griffith, Palace-street, tredi prynu ceirch rhagorol gan Mr Henry Parry, Glan'rafon, Bontddu. Hwn ydoedd y cyntaf i'r farchnad, ac y mae mewn cyflwr rhag- orol. Rhodd eWrthfawr.—Deallwn fod ein cyn-faer, Mr Evan Richards, Mudgee, Australia, trwy Mr John Lloyd, Eleanor-street, wedi anrhegu y gyf- rol werthfawT, "The origin of language and na- tions," i'r Institute. Daxganfyddiad.—Deallwn fod y Meistri W. E. Edwards, M. E. Nee, ac R. Gordon. Roberts, wedi gwneud cais am "patent" am weliiantau ar handcuffs. Sibrydir fod heddgeidwaid amryw o'r siroedd yn siarad yn uchel am y darganfydd- iad. Creulondeb tuagat Gi.—Dydd LIun, o flaen yr ynad, Mr Edward Hughes (y Maer), gwysiodd John Pritchard, Tan'rallt, gymydoges o'r enw Mary Wiffiams, o greulondeb tuagat gi trwy dori ymaith ben ei gynffon. Cafodd y Fainc nad oedd digon o dystiolaeth i euogfarnu Mary Williams, a thaflwyd yr achos allan. Lladratan Lawer.—Dydd Llun, o flaen yr ynad- on, cyhuddwyd Richard O. Davies, Llandwrog, o ladrata chwip, par o stirrups, a bach heiyrn o ystablau y Meistri R. T. Evans, Bee Hive, ac Isaac Oldfield, a swm a rawn eiddo Mr John Ro- berts, Bethel, trwy dori i mewn i ystabl yr Harp Inn, athori cynffon ceffyl eiddo Mr John Roberts. Wedi gwrandaw yr oil o'r tystiolaethau dedfryd- wyd y cjHhuddedig i fis o garchariad gyda llafur caled. Gweithred Ddewr.—Dydd Sadwrn fel yr oedd nifer o fechgyn yn ymdrochi yn Llyn Du, yn y Morfa, aeth un o honynt i Ie rhy ddyfn a bu agos iddo a chyfariod a'i ddiwedd. Pan y canfyddwyd ei sefyllfa rhuthrwyd i'w waredu gan fachgen ieuanc, 13eg mlwydd oed, mab i'r P.O. Jones, a llwyddodd. i nofio gyda'r truan i'r Ian. Gwein- yddwyd ar y dioddofydd gan Mr Thomas Davies, Kemvalia, a dacth ato ei hun. Hap Chwareuon yn y Pare.—Dydd LInn, o flaen yr ynadon. cyhuddwyd John Jones, Twthill, John Davies, a Richard Trebor, Baptist-street, o chwar- eu "pitch and toss,, yn y pare ddydd Sul. Er- lynid gan y-Deputy Chief-constable Harris, gyda Mr Gwyneddon Davies yn amddiffyn. Bu raid i'r oil o'r amddiffynyddion dalu y costau. PlesierdaitJi.—Dydd Iau talodd heŒodauhen gor enwog Llanbeblig ymweliad a Rhyl. eWdi mwynhau o giniaw ardderchog, talwyd ymweliad ag eglwys ysblenydd Bodelwydden, Rhuddlan, ac Eglwys Gadeiriol Llnnelwy. Gwr,aed ymchwil- iad manwl ar y trysorau hynafiaethol a geir yn Llanelwy, a theimlid dyddordeb mawr yn yr hen Feiblau a dyddlyfr Die Aberdaron. Dychwel- wyd yn olii Rhyl, ac eist-eddodd yr oil o'r aelodau i de blasus. Cymerwyd y gadair gan y Parch T. Llewelyn Williams, B.A., rheithor newydd Brith- dir, Dolgellau, a'r is-gadair gan Mr Jones- Roberts, arweinydd y cor. Caed anerchiadau dyddorol gan y Meistri Evan Roberts, Jones- Roberts, y Parch T. Llewelyn Williams, B.A., Griffith Roberts, a. Trebor Ionawr.

Llanallgo.

llangefni.:

Portiiaethwy.

Penrhyn (Cemaes). ]

Peamynydd

:1'Pensarn (Amlwch).

Talwrn ( £ ?®r llangtfni).

Bethesda.

---------------Eyfrryn iMaritlls…

Porthmadog.t

Masnach Yd yr Wythnos.

Yr Awen Ewyldcgol

. SODION ,

: Cyhuddiad Difrifcl yn Sfoyn…

Family Notices

Prif Forchisc.doedd j'.t -…

C Y FART A LE DD YD AM YR…

Anglesey J'irs for lSt"7.…

LONDON Tif 'V t:l..T.KN A…