Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

----+----------- -AT Ells…

Y CO 1)1 AD YN MIJRlS Y GWENITH

News
Cite
Share

Y CO 1)1 AD YN MIJRlS Y GWENITH Mae y ffaith bwysig fod gwenith wedi codi yn ei 1>ris wedi deffro'r wasg ddyddiol i'r wybodaeth fod amaethwyr i'w cael yn Mhrydain. a'u bod ers cryn er bellach wedi bod yn dioddef oddiwrth biis isel yr yd. Mae rhesymau da ers rhai misoedd paham y dylai gwenith godi yn ei bris. Yr unig eyndod yw na fu iddo godi yn raddol, yn He yn hyrddiol, a diweddu mewn codiad enfawr. Y ri:w cnwd gwenith v by-d yn llawer llai nag arfer, a chan y rhaid ini ddadforio y rhan fwyaf o r swm a dreul- iwn, yr ydym, o ganlyniad, mewn cyftwr difrifol, ac un a haedda ystyriaeth ofalus ac arbenig. Mae y vasg wedi rhoddi sylw dyledus i'r ffaith hon; ond y mae llawer o inc wedi ei arfer a phapyr -wedi ei wastraffu i bwyntio allan, er y gall yr am- aethwr dderbyn budd, y gall y defnyddiwr ddi- cddef, neu, mewn geiriau eraill, y bydd raid i'r bobl dalu mwy am eu bara. Y mae, fodd bynag, ddwy ffordd o edrych ar hyn, oblegid—ar wahan i'r ffaith y gall y dyn a rwgnacha yn erbyn i'r am- aethwr dderbyn yohydig fudd ar ol y blvnyddoedd lawer o golled-y rhaid ei bod yn well cael torth ddrad ac arian i dalu am dani na thorth rad a Hogefl wa.g. Cawn un pwynt pwysig na ddylai yr amaethwr golli golwg arno gall na fydd y codia,d yn y pris mor fawr ac mor barhaol ag yr hoffai rai o'r papyrau i ni feddwl. Barnant yn unig, neu gan mwyaf, ar y prislau gofnodir ar y marchn-id- oedd Americanaidd, y rhai ydynt yn ddiarhebol fel pleserdir yr anturiaethwr sydd wedi profi ei linn yn felldith i'r masnachwr cywir, a mwy riag unwaith wedi mynu codi'r pris er colled i bawb j end ef ei hun. Er hyny oil, ceir tueddiad pendant a chyfreithlon, er nas gellir ei fesur yn ddyogel gan brisiau yr Exchange Americanaidd. Gall hyn fod, ac y mae yn debygol y bydd, er mantais i'r amaethwr Prydeinig, ond nid i'r un radd ag y dy- munai rhai ysgrifenwyr i ni dybio. Am hyn bydd i'r amaethwr fod yn fwy na diolchgar ond nid yw hynyna ond golygwedd gul—hynod gul—o'r achos. Mae yn filwaith mwy pwysig ar fod i'r pwnc gael ei ystyried o safbwynt hollol genedlaethol. Os nad ydyw wedi gwneud dim mwy, mae'r codiad sydyn mewn prisiau wedi bod yn addysg-wers tra gwerthfawr, oblegid y mae wedi dangos mor ddi- bynol ydym ar gyflenwadau tramorol Mae y ffaith fod y cnydau mewn. gwledydd eraill yn llai wedi dwyn adref i ni y ffaith. ein bod, fel y saif pethau yn bresenol, yn ddibynol arnynt i'r fath Taddau ag ydynt yn eithafol beryglus, a pheth sydd fwy difrifol ydyw y ffaith ein bod flwyddyn ar ol blwyddyn yn suddo yn ddyfnach i'r llaid. Er deall difrifoldeb pethau nid yw yn angenrheid- iol ond i dybio fod rhyfel ddifrifol ar ein dwylaw ar hyn o tryd, r.c fod Lielyn Earropeaiddgrymus, neu gyfuniad o elynion, yn defnyddio llongau i ddistrywio mor belled ag sydd bosibl y llong- lwythi o rawn sydd yn dyfod i'n lad-cyflwr ar bethau a arweiniai ar unwaith i brisiau newynol. Nid ydyw yn angenrheidiol chwyddo y posibil- rwydd gresynol hwn, oblegid nid ydyw'r dryeh- feddwl yn newydd ar unrhyw gyfrif, a gall ein dar- llenwyr ei ddeall yn dda.. Yn sicr, y mae hwn yn later o bwysigrwydd bywiol o'r olygwedd genedl- aethol yn hollol ar wahan i fuddianau yr amaeth- wr. Dylai unrhyw wladweinydd sydd werth ei halen fod yn alluog i weled mai hwn ydyw ewes- tiwn pwysicaf y dyddiau hyn. Mae byddinoedd a llyngesau yn necessary evils o dan amgylch- ittdal1 presenol, ond ychydig werth fyddent i ym- ladd dros genedl a adewid yn ddigynorthwy ac i -newynu oherwydd nas gallai ei hamaethwyr fforddio tyfu yd ar golled. Nid. cwestiwn o am- ddiffvn y ffermwyr ydyw o gwbl, eithr un a ddylai cenedl edrych yn mlaen a darparu am ei bodolacth, neu ynte ymddiriecl i ffawd a chymeryd ei siawns o wneud arfau cedyrn i'r amcan o amddiffyn yobl difywyd, ac o ganlyrtiad pobl ddigymhorth.

[No title]

---------------Ifarwolaeth…

- ---------------------Nodion…

Llys Ynadol a Thrwyddedol…

[ATid ydym yn gyfrif ol am…

GORSAF Y RHEILFFORDD, LLANGEFNI.

GWYLEIDD-DRA : A'R DIFFYG…

ESIAMPLAU LLANERCHYMEDD..

Gwrthgzliwr at Wrth-. gilwyr.

Sasiwn Pwllheli-

- NOdion Gwasgaredfg.