Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

----+----------- -AT Ells…

Y CO 1)1 AD YN MIJRlS Y GWENITH

[No title]

---------------Ifarwolaeth…

- ---------------------Nodion…

Llys Ynadol a Thrwyddedol…

[ATid ydym yn gyfrif ol am…

GORSAF Y RHEILFFORDD, LLANGEFNI.

GWYLEIDD-DRA : A'R DIFFYG…

ESIAMPLAU LLANERCHYMEDD..

Gwrthgzliwr at Wrth-. gilwyr.

Sasiwn Pwllheli-

News
Cite
Share

Sasiwn Pwllheli- Cynhaliwyd Cymdeithasfa Chwarterol Method- istiaid Calfinaidd Gogledd Cymru yn Mhwllheli> dyddiau Mercher, Inu a Gwener, dan lywyddiaeth y Parch Evan Jones, C.iemarfon, ac yr oedd nifer mawr o gynrychiolwyr yn bresenol. DYDD MERCHER. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y gymdeithasfa ya nghapel Salem am ddau y prydnaivn. Yn unol a gwahoddiad Cyfarfod Misol Dyffryn Conwy pasiwyd i gynhal y gymdeithasfa nesaf ya Llandudno yn mis Tachwedd. Cadarnhawyd galwad Eglwws Stockton, Gog- ledd Lloegr, i Mr W. Phillips i fvned rno yn fugail aryr Eglwys. J Daeth y Proffeswr Hugh Vv'illiams, Bala, a chyiiygiad yn mlaen, gohiriedig o Gvrndeithasfa. Corwen, fel argymhelliad o gyfarfod misol Dwy- rain Meirionydd i'r perwyl fod y gradd o B.D. (gradd mewn Duwinyddiaeth) yn Mhrifysgol Cymru, yn gwneud i ffordd a'r angeu am sefyll yr arholiad cymdeithasfaol. Fel gwelliant, cynygiodd y Parch John Ro- berts, Tai Hen, fod y mater yn cael ei ohirio am dair blynedd. Eiliwyd gan y Parch Thomas Roberts, Oaer, a chefnogwyd gan Mr Robert Rowlands, a'r Parch W. O. Jones, Lerpwl; tra. y cefnogwyd y cynyg- iad gwreiddiol gan y Parchn. John Williams, Prince's Road, Lerpwl, Cynhafal Jones, a J. H. Hughes. Cafodd y givelliant ei gario gan 46 o bleidleisiau yn erbyn 43 dros y cynygiad gwreiddiol. Daeth y Parch John Williams, Lerpwl, a'r ad- roddiad yn mlaen am yr arholiad ar j-mgeiswyr am y v/einidogaeth. Yr oedd 22;v'u yn ymgeisio, ac yr oedd deunaw wedi pasio. Dygwyd gerbron adlyd-zfad blynyddol yr Ys- golion Gwrth Babyd-Jol, a rhoddwn yma grynodeb o'r cyfryw —"WAh gyflwyno yr adroddiad y tro hwn, gófiduian y pwyllgor fod afiechyd yn ystod v flwyddr11 _^edi effeithio ar y presenoldeb yn lied griiredinol, ond yn arbenig yn Rhuallt a 11 CliJ"me^ a thrwy hyny nr v grants. Y mae rhif ysgolorion wedi cynyddu o 29 i 412, ond cyfan- swm y grants, oherwydd y rheswm crybwylledig,. 2p 5s yn llai. Gwolir fod adroddiadau y Llywodr- aeth, ar y cyfan, yn ganmoliaethol. Gorfyddir, modd bynag, i Bwyllgor Lleol Carmel gymeryd mesurau yn fuan i wneud staff yr ysgol yn fwy effeitliiol. Er fod yn athraw yn llafurus, bernir fod y gwaith yn llawer gonnod i un dyn ei wneud yn effeitliiol, a rhaid ydoedd i'r pwyllgor, yn ol awgrym y Llywodraeth, wneud darpariaeth ych- wanegol ddiwedd y flwyddyn hon. Gelwir hefyd ar bwyllgor Ffynliongroew i apwyntio athrawes drwyddedig yn lie un gynortlrwyol. Nid ydyw yn wybyddus eto i ba raddau y gwna yr ysgolion hyn fanteisio trwy ddarpariaethau Deddf yr Ys- golion Gwirfoddol, 1897; dihynl1 yn ddiau ar fod y cynrychiolwyr yn gweitliredu mewn ysbryd caredig ac anhunanol tuagat eu gilydd. Y mae y pwyllgor hwn wedi gwneud y symudiad gofynol i gyfarfod y Ddeddf trwy ymuno ag Undeb Ys- golion Brytanaidd Gogledd Cymrli, ethol cynrych- iolwyr, a gweitliredu ar Bwyllgor yr Undeb. Tra y peri y trefniaclau addysgawl presenol, nid oes dim yn fwy pwysig i Ymneillduaeth a Phrotestan- iaeth y parthau hyn na chadw yr ysgolion hyn yn mlaen ac mor effeithiol ag y mae modd i arian eu gwneud. "Y mae y Babaeth," ys dywedai un o'r ymwelwyr, y Parch John Hughes, "wedi dyfod yma i aros, i gartrefu, a chydag amcan"-ei plirif, os nad ei hunig lwybr, i gyrhaedd yr amcan ydyw. sicrhau addysgiad yr oes ieuanc. Ni ddylai dim fod yn ormod genym i'w wneud er atal y fath gan- lyniad. Oni b'ai am sefydliad yr ystrolion hyn dros 30 mlynedd yn ol—rhaid parhau i'w ddweyd -buasai dani mawr o Sir Fflint, mewn ystyr ddi- frifol, yn nivylaiv y Pabyddion. Dyweded y Methodistiaid, a phob enwad crefyddol, na chaiff hyn fod yn y dyfodol ychwaith." Yn nghyfarfod yr hwyr mater y drafodaeth yd- oedd: "Ein rhwymedigaeth i gynorthwyo sefydl- iadau eluseng;u' DYDD IAU. Yn y boreu cynhaliwyd cyfarfod o'r blaenoriaid a r pregethwyr a chyfarfod y gymdeithasfa yn y 11 1017 prydnawn. Cafwyd adroddiad o hanes vr achoa yn Lleyn ac Eifionydd gan y Parch Henry Hughes (Brynkir) a Mr Jonathan Davies (Porthmadog). Dygodd y Parch W. O. Jones (Lerpwl) adrodd- iad pwyllgor •»Ue»i!r frcrwrl-ftfi* syiW'ycrvfar- fodydd misol yn cael ei alw at sefvdliadau elusen- gar, ac fod y bobl yn cael eu hanog i barhau a chynyddu eu cefnogaeth i'r sefydliadau rhagorol hyn; Cyfeiriodd Mr Peter Roberts (Llanelwv) at sefyllfa arianol y dn-sorfa gynorthwyol. Cyfan- swm y casgliad am y flwyddyn ydoedd 1988p 2s 8cr sef llai o 104p 17s 6c na'r llvnedd, ac o ganlyniad gostyngwyd y grant o 19p i 18p. Yn nglyn ag adroddiad Athrofa'r Bala, pasiwyd penderfyniadau o gydymdeimlad a theulu y diweddar Mr Richard Davies, Treborth, ar diweddar Mr Edward Jones y diweddar drysorydd lleol. Dymunai y Prifath- raw gyda gond, oblegid llesgedd ei iechyd a thrymder ychwanegol y gwaith, gyfiwyno ei ym- ddiswyddia-d, neu srofynai i'r pwyllgor benodi cyn- orthwyw r iddo. Penderfynwyd cael athraw cyn- orthwyol.—Penderfynwvd fod cyfarfod diolelioar- wch am y cynhauaf i'w IlYnaJ drwy Ogledd Cymru ar y 18fed o Hydref.—Pasiwyd hefyd benderfyn- iad yn llawenhau oherwydd terfyniad yr anghyd- welediad yn Chwarel y Penrhyn.—Yn yr hwyr evnlialiin-yd cyfarfod cylioeddus yn nglyn a'r gen- hadaeth. 0 0 DYDD GWENER. Daeth miloedd o bobl i'r dref hedd rw. Pre- gethwyd gan y Parchn J. Howell Hughes BaJa; T Roberts, Caer; John Roberts, D.D., Kassia; H. Jones, D.D., Lerpwl; Abraham Roberts, Llundain; Robert Jones, Rhosllanerchrugog; M. D. Jones, Mountain Ash; a John Williams' Lerpwl. Darparwyd y bwydydd ar gyfer y cynrychiol- wyr gan Mr William Jones, Eifl Temperance, a rhoddodd bob boddlonrwydd.

- NOdion Gwasgaredfg.