Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

CYFARFOD MAWR OR DYNION YN…

Sylwadau y Wasg. yI

-------Afleshydon Cyffredin.I

News
Cite
Share

Afleshydon Cyffredin. I 1.—ANAEMIA. I Anaemia ydyw un ai rhy fychan o "rod blood cor- puscles, neu grebachiad o honynt wedi ei ddwyn oddiamgylch gan ddiifyg tebygoliad ymbortli, neu ynto cyllwr o annhrefn mownol dyledus i ryw afiech- yd. n Ceir anaemia yn gyffredin yn ystod cyfnod tyfiant. l>jrrdd pobl ieuanc o r ddau ryw yn dioddef mwy oddi- j wi-th yr afiechyd hwn nag a wnant wedi evrhaedd aeddredrwj ud oekhan, serch ei fod i'w gael weithiau mewn personau oedranus fyddont wedi esgeuiuso r deddfau iechyd; neu y rhai, oddiwrth natur en galwedigaethau, ydynt yn cael eu caethiwo mewn gweithdai ac ystafenoodd cysgu o awyriad diffygiol. Dyna. y rheswm y bydd mwy o hono i'w ganfod yn y dinasoedd nag yn y wlad. Ceir anaemia mewn pobl ieuanc a weithiant mewn ffactris, yr rhai a anadlant awyr afiach, a'r rhai a esgeiilusant, neu oddiar anwybodaeth nad ydynt yn cyflenwi. yr ym- bortli a'r ddiod angenrheidiol i adferyd y draul dydd- iol ar yni sy'n ofynol er cynal i fyny lafur yr ymen- ydd neu y dwylaw. Canlyniad naturiol esgeuiuso deddfau sylfaenol iechyd ydyw gwelwder egiuT—lleihad yn nghrynder a chadernid y cyhvrr.u, yn nghyda'r teimlad sal a lluddedig sy'n anghyfadda.su y "dyn neu'r ddynes i KVflawni eu gorchwvl dyddiol, pa un bynag ai gyda'r llaw ynte'r j-menydd. is gellir adgyflcnwi y cyfansoddiad a nerth vn He yr hyn a wastreffir yn ddyddiol ond yn unig trwy f gymeryd ymborth priodol chydnaws. Nis gellir ei wneuthur a physigwri:;etlu Fe ellir. r modd bynag, cyrhaedd hyny gyda Food Beverage perffaith ddymunol, blasus a chnawd-ffurfiol. Y mae Vi-Cocoa, Dr. Tibbies yn Food Beverage o'r fath, gan ei fod yn perchen ynddo alluoedd rhyfeddol o faethlawn, ciyfhaoi, symbvliadol, na fedd uDrhyw Food Beverage arall ei ragorach. Nid physigwr- iaeth mo V i-cocoa Dr. Tibbies. Gwna vn svml yr hyn a hawlir iddo wneud, ac mae ei alluoedd cryf- haol yn cael eu cydnabod i raddau na wyddus am ei gyffelyb yn hanes unrhyw ddarpariaetli arall. Teilyngdod, a theilyngdod yn unig, yw yr hyn a hawliwn i Vi-Cocoa Dr. Tibbies, ac yr ydym yn barod i anfon i rhyw ddarllenydd enwo y"Clorianyeid '(gwna jxist-gerdyn y tro) sample tin danteithiol o Dr. Tib- t bles Vi-Cocoa, yn rhad ac wedi talu ei gludiad. Y mae vi-Cocoa Dr. Tibbfes, fel ff Lu, cydgrynoedig o faeth a bywydoldeb, yn ,Pin mwy na hyny oblegid, i bawb a ddymunant wynebu brwydr t bywyd gyda mwy o nerth parhaol i ddal i fvnv. mae yn anmhrisiadwy. W w' ( Gwneir Vi-Cocoa Dr. Tibbles i fyny mewn pecynau 6c, ac mewn tyniau 9c a Is 6c yr un. Maent i'w caei gan yr holl Grocers, Chemists, a Stores, neu oddi- wrth v Dr. Tibbies' Yi-Cocoa, Ltd., 60, 61, and 635, Bunhill-row, London, E.C. Jill'

Rhys Dafydd Sy'n Ð'eyd-

[No title]

! RHYBUDD.

Diwedd y Streic.

[No title]