Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Mon.

[No title]

t0 Fon i Fanaw.I

--------I ba le 'Baath y Fodrwy…

Imneilldnad Syr Robert Giffen-J

Y Terfysg yn India.

Tref Cydweli a i Haaffsdion,

tigwycdiac. Brawychus i Llant.

Kenyddiad yn Lsrpwl.

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn…

Bangor-,

[No title]

Cema,es, Hon.

Cemlyn.

[No title]

, ILlanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llaagefni.

[No title]

Ehosybol

Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

Damwain Angeuol mewn Glofa…

[No title]

---Undeb Ysgolion Sabbothol…

Llythyrau at y Goiygydd -

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Gtuedifaeths u, Priodasau, a Marwolaethau, GENELIGA ETHAU. Davies—Awst 13, priad y Parch B. Carolan Davies, Ty'nygwndwn, Ceredigion, ar fab. Ethall--Awst 14, yn 5. Hill-street, Caernarfon. prit-i Mr H. W. Ethall, cysodydQ, Genedl" Office, ar ferch. Evans-Awst 15, priod Mr Evans, goruchwvlydtl Chwarel Rhiwfachno, ar ft.b-cyntaf-anedi, Jones—Awst 15, yn 162, North Hill-street, IÆrpwl priod William Jones, ar ferch. Jones—Awst 19, priod Mr Robert Jones, High-street, Tremadog, ar fab. Lawson Awst 16, yn South Penrallt, Caermarfon, priod Mr Lars Lawson, ar fab. Owen—Awst 15, priod y Parch Pierce Owen (M.C.), Rehoboth, Llanberis, ar ferch. Parry—Awst 14, priod Mr Richard Parry, y Llythyr- dy, Llanrhaiadr, ger Dinbych, ar ferch-cyntaf- anedig. PRIODAS UJ. Hughes—Thomas—Awst 12, yn Eglwys y Plwyf.Hen- lian, Dinbych. gan y Parch Humphrey Humphreys, M.A., ficer, Mr Robert David Hughes, Rose Villa, Dinhych, a Mary Frances Thomas, trydedd feseb Mr Robert Thomas, Post Office, Henllan. Jones- -(,riifftli,Awst 13. yn Nghapel Jerusalem, Criccieth, gan y Parch W. B. Marks, yn mhreseo- oldeb Mr Pritchard, cofrestrydd, Mr John W. Jones, Tvddyn CVcall, a Miss Kate Griffiths, Tyddynbach, Rhoslan. Martin--Hughes-Awst 12, yn Nghapel Armenia, Caergybi, gan y Parch J. Morgan Jones, yn mhres- enoldeb y Parch K. P. Williams, cofrestrydd, Mr George Martin, Church-lane, a Miss Annie Hughes,. Vulcan-street—y ddau o Gaeroybi. Owen—Parry—Awst 18. yn y Valley, yn v Caergyfci Registry Office, Mr John Owen a Miss Ellen Alaw Parry—y ddau o Gaergybi. Rowbnds-Boden-Awst 16, yn Eghrys St. Eleth, Amlwch, gan y Parch David Davies, Charles Row- lands, Liverpool House. Amlwch, ag Am- merch ieuengaf Mr H. Boden, 1105, Eastbourne-road, Birkdale, Southport. Thom as-Owen-A-t 17. yn Eglwys Llandegai, pan y Parch Canon D. Jonts, Tliomas Robert, mab iet- engaf James Thomas, Llandegai, a Mary Ellea, unig ferch Owen Owen. Penlan Cottage, o'r un Me. Y rian wen drwy y fro wnsi—i bawb Wybod serch pan wenai; A'i chael yn wych lawenychai Ryw londeg wr o Landegai.—E. MAKWOL^KTHAU. Ellis—Awst 15, yn Wig, ger Bangor,yn 41ain mlwydd oed, Humphrey Jonathan Ellis. Griffith—Awst 20, Owen Griffith, Pencraig, Uangrist- iolus, yn 77ain nilwyfdd oed. Jones—Awst 15, yn 60ain mlwydd oed, yn Penmorfa, ger lremadog, Mrs Mar^nret Jones, anwyl briod. Mr Griffith EHis Jones, Bryn Hyfryd, Talysarn, chw".er i Mr William Parry, 18, Tithabarn-street, Caernarfon. Jones—Awst 16,wedi dioddef cystudd maith ym dawel. Miss Jones, merch Mrs Symonds Jones, Brynhy- fryd, Dinbych, yn ddeunaw mlwydd oed. Owen.s—Awst 15, yn 13, Marion Grove, Birkenhead, Thomas Henry, anwyl blentyn Mr a Mrs W. D. Owens. RobeIts-Awst 15, wedi cystudd byr, Catherine,anwyl briod Mr Thomas Lloyd Roberts. Fron Deg. ger Dinbych (gynt o'r Bryn Coch,Pentreeefy-n).yn 70sm mlwydd oed.

CARNARVON.

PORTMADOC.

Advertising

--Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

Ffrwydm* EychrTnllyd Nwy.

Ymladd Gcrnest rhwng dau o…