Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Mon.

[No title]

t0 Fon i Fanaw.I

--------I ba le 'Baath y Fodrwy…

Imneilldnad Syr Robert Giffen-J

Y Terfysg yn India.

Tref Cydweli a i Haaffsdion,

tigwycdiac. Brawychus i Llant.

Kenyddiad yn Lsrpwl.

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn…

Bangor-,

[No title]

Cema,es, Hon.

Cemlyn.

[No title]

, ILlanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llaagefni.

[No title]

Ehosybol

Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

Damwain Angeuol mewn Glofa…

[No title]

---Undeb Ysgolion Sabbothol…

Llythyrau at y Goiygydd -

News
Cite
Share

Llythyrau at y Goiygydd îNid ytlym, yn gyfritol am symadau em goheb wyr yn y golofn hon. ESIAMPLAU LLANERCHYMEDD. Syr,—Drwg iawn genyf oedd canfod gwrthwyneb- ydd yn dechreu tanbeidio yr wythnos ddiweddaf yn eich newyddiadur o'r enw "Cycler." Nid codi ymra- faelion oedd fy nod, ond i'r gwrthwyneb* argyhoeddi cydwybodau, deffro meddyliau, a datguddio dyfodol, addolwyr ac addolesau yr olwynydd. Gan fod y "Cycler hwn yn ceisio fy nuo a'i. drywaniad, a chy- meryd ei ysgrifbin. yn gyfrwng at hyny, dyddorol fyddai i mi roddi ychydig eglurhadau iddo. Anwir- odd yw y cyhuddiad cyntaf ddyga yn fy erbyn, ond, metha a phrofi yr anwiredd. Pan yn darllen y frawddeg ganlynoL o'i eiddo Gellir hanesyddu marwolaeth dibechod a sancteiddrwydd, etc. medd- yliais fod un o'r dyfn-ddysgedigion am godvmu a mi, ond wedi liir syllu 'canfyddir yn y frawddeg gysgod o ysgogyn anfeorus, yn defnyddio geiriau cysylltiedig a. bywyd arall, i ddangos gallu y bywyd hwn, sydd yn ymgorphoredig ynddo ef. Defnyddia eiriau y fraw- ddeg grybwylledig i bwrpas hollol anheilwng. Gesyd allan farwolaeth dibechod a sancteiddrwydd fel yn wrthwynebol i'w gilydd, pryd mewn gwirionedd, ffrwyth sancteiddrwydd yw marwolaeth dibechod sangant yrun trothwy. Pw-v feddiana y naill heb y Hall? Felly, gan y gellir cydmaru ffeithiau y frawddeg uchod, gwirionedd oedd'yr oil ddywedais yn fy llythyr diweddaf. Ynn ol mynegiad "Cycler," wiw i neb geisio "perswadio dynion, oherwydd ofer yw." Beth am yr adnodau a gadarnhant gyfrifohJeb dyn dros ei gyd-ddyn? Sonia am gornelwyr, ond bydded hysbys iddo mai nid segur-swyddwr na chornelydd wyf ii, ac nicT y betryal yw fy sefyllfan ar y Suliau i wylio cam- rau mynychwyr addoldai. Synais yn ddirfawr pan y dywedai mai gan belydr o oleiini o ystafelloedd yr an diwg yr arweiniwyd ef i fcddwl lliai pethau; ac os dyma ei ddirgelfa, a'i drigfa.i, deng7s t*i drigfaa p;v fatn fod yw "Cjrcler." Ni ddywedaf (-din mwy y tro yma canys rhoddasoch chwi (Mr i,ol.) gipdrem "ar ei feddyliau godidog a dvfnion, hefyd 'Jaugosdsocli iddo e' allu (?) gramadegol.—Ydwyf, ete GWILIEDYDD. (Mae yr ymrafael hon yn rhy bersonol i fod o nemawr ddvddordeb i eraill. Rhodder pen: arni.-Gol)

Family Notices

CARNARVON.

PORTMADOC.

Advertising

--Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

Ffrwydm* EychrTnllyd Nwy.

Ymladd Gcrnest rhwng dau o…