Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Mon.

[No title]

t0 Fon i Fanaw.I

--------I ba le 'Baath y Fodrwy…

Imneilldnad Syr Robert Giffen-J

Y Terfysg yn India.

Tref Cydweli a i Haaffsdion,

tigwycdiac. Brawychus i Llant.

Kenyddiad yn Lsrpwl.

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn…

Bangor-,

[No title]

Cema,es, Hon.

Cemlyn.

[No title]

, ILlanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llaagefni.

[No title]

Ehosybol

Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

Damwain Angeuol mewn Glofa…

[No title]

---Undeb Ysgolion Sabbothol…

News
Cite
Share

Undeb Ysgolion Sabbothol Annibynwyr Mon- Cynhaliwyd pwyllgor cyffredinol yr undeb ach- od yn Smyrna, Llangi-fni, ar y 19eg cyfisol, mtl- yr oedd nifer dda o gyraychiofwvr wedi dyfod pi. nghyd, Mr Dew, Amlwch, yn y gadair. Deck- reuwyd drwy ddarllen a gwedclio gan Mr O Thomas, Clegyrog. Gwaith y cyfarfod —1. Mr Thomas, Y.H.y tryaorydd yr undeb, a ddarllan- odct gyfrifon y i^rmhor oedd 3m terfynu, a chredai,. w edi y delo yr arian oedd i'w disgwyl o rai ysgol- ion, y byddai elw da gogifer a'r tymhor ne«af. 2. Dewiswyd y Parch E. B. Jones, Caergybi, yn gadeirydd y pwyligor am y tymhor dyfodol. 2. Ail-etholwyd y trysorydd a'r ysgrifenydd. 4. Y gymanfa ganu ne&tf i'w ciiynal yn Amlwch, ar yr ail dydd Nlawrtli, yn Mehefin 1898. 5. Arwein- ydd cerddorol y gymanfa fydd Dr. Joseph Parry. 6. Llywyddion y gymanfa: Y Parch R. P. Wil- liams, Caergybi, a Mr %N'. Hughes, Ty'nllidiart, Talwrn. 7. Cy m erad wy wy d "Maes Llafur" yr Undeb Cynulleidfaol fel un'tra phribdol a theilwng i'n hysgolion yn y sir (manvlion i'w cael eto). 8. Y tonau canlynol i'w harfer gogyfer a'r gymanfa Taherna.cl," "Tanymanod," "Rhondda, "Dowlais," "York," "Atonemant," "Com- mon wealth," "Cynhauaf," "Amadeug," "Giardini," "Yr Hyfryd Wlad," "St.. Sy-lvest-er," "Hebron," "Penarth," yr oil o'r "Caniedydd," a'r anthemau 'Tebyll yr Arglwydd," "Wele Seion," etc. 9. Penodwyd y brodyr a ganlyn i ddethol tonau y plant, sef Y Parch Cvnffig Envies, M.A., Mri W. B. Jones, Berea; O. Griflith, Cana: W. Jones, Amlwch; Robert Williams, Llanfechell; a J. Thomas, Caer,(Yybi. -John Jones, ysgrifen- ydd. O.Y.—Taer ddymunir ar i bob arian vn nglyn a'r gymanfa ddiweddaf gael eu hanfbn heb oediad i'r trysorydd, fel y gellir gwneud y "balance sheet" 1 fyny, a gwneud rhestr o danysgrifiwyr at yr or- chestra..

Llythyrau at y Goiygydd -

Family Notices

CARNARVON.

PORTMADOC.

Advertising

--Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

Ffrwydm* EychrTnllyd Nwy.

Ymladd Gcrnest rhwng dau o…