Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Mon.

[No title]

t0 Fon i Fanaw.I

--------I ba le 'Baath y Fodrwy…

Imneilldnad Syr Robert Giffen-J

Y Terfysg yn India.

Tref Cydweli a i Haaffsdion,

tigwycdiac. Brawychus i Llant.

Kenyddiad yn Lsrpwl.

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn…

Bangor-,

[No title]

News
Cite
Share

Caernarfor.. Eglwysig.—Yn ystod y mis bedyddiwyd, trwy daeneiliad, 2; priodwyd, 2; eladdwyd 8. Ymwelydd Urddasol.—Y mae Arglwydd Charles Beresford yn aros yn y Belan gyda'r Anrhydeddus F. G. Wynn, Glynllifoo. Gwylian Haeddianol.—Bydd y Ficer oddicartref o Awst y 17eg hyd y 29ain cyfisol. Caft'ed bob hapus- rwydd hyd nes y dycliwel gartref at luosog bobl ei ofal. Llya yr Ynadon Sirol.—Dydd Sadwrn, o flaen y Cadbea J. G. Wynn Griffith ac ynadon eraill, cyhudd- wyd dau frawd, o'r enwau Samuel Jones a Humphrey Jones, o drespasu am helwriaeth ar dir yn cael ei ddal gtut Mr Rokert Hughes, Dolheli, Llanllyfai.—Erlynid gan Mr H. Lloyd Carter, ac amddittvnid gan Mr Richard Roberts.—Dirwywyd y brodyr i 5s a'r costau bob un. Cyngherdd Mawreddog Eglwys Dewi Sant.-Ed- rych rhagoij-gon y cyngherdd hir-ddisgwyliadwy hwn yn dra chalonogol. Y mae y pwyllgor wedi mentro gwynebu traul ai-ianol bwysig, a mawr hyderir y bydd i'r liafar a'u hanturiaeth gael ei goroni a lIwyddiart mawr. Yn-y Madam Belle Cole, Mr n Hum- phreys, a'r byd-enwog Mr Ffrangcon Davies, caiff hoffwJT y gan wleddoedd breision. Yr Ysgolion Cenedluethol.—Cyfarfu goruchwylwyr yr ysgolion rhad ddydd Llun. Yr oedd JTI bresenol: Y Parchedigion J. W. Wynne Jones, M.A., ficer y plwyf; T. Llewelyn Williams, B.A., rheithor Brith- dir, Dolgellau; J. Rees Jones, M.A., curad Dewi Sant; Mr Bowen, Dr. Griffith, Mr Bowen Jones, a Mr Hamer.—Agorwyd y "tenders" am y "sanitary improvements" angenrheidiol oedd yn cael eu gorcii- imyn gan y Bwrdd Addysg, a chaed mae Mr John Ithall ydoedd yr isaf, i'r hwn y gosodwyd y gwaith am 135p. J Anghydwelecliad Masnachol.—Dydd Llun, talodd dirpFwyaeth oddiwrth wex-wyr yr "Union Iron Works" ymweliad a Mr Stenning, perchenog y faelfa, a gosodasttnt eu cwynion o'i flaen. Yn yr lvftyr tros- glwyddwyd atebiad y meistr i gyfarfod o'r gweithwyr oedd wedi ymgunull yn y People's Cafe. Dyrchafiad Milwrol.—Y mae y Colour-Sergeant J. Oakley, o gattrawd y 4th Battalion R. W. Fusiliers (Militia Sir Gaernarfon), wedi ei ddyrchafu yn Ser- geant-Major, fel olynydd i'r Sergeant-Major Ball, yr hwn a ymddiswyddodd ar ei flwydd-dal. Allan o nifer mawr o ymgeiswyr dewiswyd y Sergeant-Major fel swvddog y plant, ac olynydd i'r adnabyddus Ser- geant McLaughlin. Llwyddiant Rliwyfawl *-Da genym allu llongyfarch ein cyd-drebrr adnabyddus Mr E. H. Jones, aelod blaenllaw o'r "Carnarvon Rowing Club." Llwyddodd i guro cewri yn y gystadleu-aeth bwysig a gynhaliwyd j-n llhyl, a djfarmvyd iddo J- ivobi gyulaf. Cartref yr Amddifaid.-Nos Iau, bu nifer o blant gartraf Dr. Stephenson yn difyru cynulleidfa fawr yn y Drill Hall. Yr oedd perfformiadau y bechgyn yn anhygoel. GWRaed elw da, ac yr oedd yr amcan at ba un y trosglwyddid y derbyniadau yn un teilwng yn mhob ystyr. Pleserdaith Forwrol.—Dydd Iau talwyd ymweliad a'r ardal ramantus Aber Menai gan djTfa fawr yn yr agerlong "Arfon. Caed amryw ymdrcchion rhw}rf- awl, nofio, a divio. Enillwyd am nofio gan Mr Grif- fith Wiliiams, North Penrallt. Hir gofir am y wledd. Cydnabod Teilyngdod.—Nos Wener, yn y Guild Hall, yn ystod cyfarfod ymbaratoawl cor Mr John Williams, darllenwvd anerchiad oreuedig i Mr Tom Harris gan Mr Richard Pritchard ar ei ymadawiad o'r dref am Abertawe. Atebodd Mr Harris am y caredigrwydd a ddangoswyd tuagato, a gedy y dref gyda dymuniadau goreu ei lu edmygwyr. Yiaosodiad Ofn(hvy. os Sadwrn, yn un o dafarn- dai y dref, ymosodwjrd gan dri neu bedwar o wyr, y mae eu henwau yn sicr ddiogel, ar ddyn o Carmel. Torwyd ei goes mewn dau o fanau. Cludwyd y truan ?jiffodus i'r Police Station, lie y gweinyddwyd arno I gan feddyg yr heddlu. Clywir eto am y budrwaith hwn.

Cema,es, Hon.

Cemlyn.

[No title]

, ILlanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llaagefni.

[No title]

Ehosybol

Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

Damwain Angeuol mewn Glofa…

[No title]

---Undeb Ysgolion Sabbothol…

Llythyrau at y Goiygydd -

Family Notices

CARNARVON.

PORTMADOC.

Advertising

--Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

Ffrwydm* EychrTnllyd Nwy.

Ymladd Gcrnest rhwng dau o…