Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Mon.

[No title]

t0 Fon i Fanaw.I

--------I ba le 'Baath y Fodrwy…

Imneilldnad Syr Robert Giffen-J

Y Terfysg yn India.

Tref Cydweli a i Haaffsdion,

tigwycdiac. Brawychus i Llant.

Kenyddiad yn Lsrpwl.

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn…

News
Cite
Share

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn Bay. CANON ROBERTS AR WAITH EGLWYSIG YN Y PLWYF. Prydnawn ddydd \Ma.wrth ymgynwllodd irorf if»»iynol a llnosog o Eglwyswyr yn "gruuiidi* Ficerdy Eglwys St. Paul, Colwyn Bay, ar yr achlysur o "sale of work and garden fete" a gya- helid yno er cynorthwyo cronfa yr eglwys a'r fic. dy. Bu i'r amgylchiad gael ei anrhydeddu a phresenoldeb y Countess of Dundonald, Castell y Gwrych, Abergele, yr hon a berfformiodd y sere- moni o agor; Arglwyddes Augusta Mostyn, a lluaws o blwyfolion blaenllaw Colwyn Bay, Aber- gele, Llandudno, Conwy, a'r gymydogaeth. Yr oedd y clerigwyr presenol yn cynwys Canon Ro- berts, Canon Evans (Abergele), y Parchn. J. P. Lewis (Conwy), J. Davies (Llangwstenin), David Davies (Llanddulas), etc. Yn ychwanegol at yr amrywiaeth mawr o flodau, yr oedd yno amryw stalls wedi eu trefnu'n chwaethus mewn pabellau mawrion. Canolbwynt atdyniad cryf ydootld stall y ffrwythau a'r blodau, dros yr hon y llywyddid gan Mrs Harold Smith, Mrs Page, Mrs William- son, a nifer luosog o foneddigesau yn cynorthwyo. Y rhai mewn awdurdod wrth y "work stall" oedd- ynt Mrs Roberts, Mrs Brock, Miss J ones, Misi; Barlow, a Mrs Moore. Llywyddid dros yr "liard- ware and grocery stall" gan Miss Everett. Miss Linton, Mrs Hughes, Miss Lowell, ac eraill. Yr oedd y "refreshment stall" dan ofal Mrs Jackson, Miss Retemeyer, Mi s Jenkins, Miss Jones (Col- wyn Bay), etc. Ar gyrhaeddiad y Countees of Dundonald ymffurfiodd y cwmni yn gylch ar gwwl y grounds—Canon Roberts, y Countess, a Lady Augusta Mostyn yn sefyll yn nghanol y cylck. Canon Roberts, wrth gyflwvne'r Counfeeaa i'r cwmni. a ddywedodd fod yn bleser mawr iddo ef ofyn i'w harglwyddes agor y "garden party and sale of worir" y prydnawn hwrnw, él r ganddo mi 1, C., oil yn teimlo'n ddiole-igar iawn iddi am ddyfod. i feddent un claim ar y Countess pellach na'i bod yn gymydog, a hwythau, a siarad yn IlYQEU- iaethol, yn byw dan grsgod Castell y Gwrych. Yr oeddynt hwy yn dal safle neillduol yn Ngholwyn Bay: yr oedd yr eglwys yn eglwys yr ymwelwyr 11 y yn gystul a'r trigolion, ac efe a edrych'ai arno ei hun a'i glerigwyr megis caolaniaid yr ymwelwyr yn gystal ag offeiriaid plwyfol. Cyn ei ddyfod- iad ef yno, dair neu bedair blynedd yn ol, yr oedd llawer iawn wedi ei wneuthur gan ei ragflaenor (y Parch W. Venables Williams). Darfu iddo adeil- adu a dodrefnu corph a transepts yr eghvvs braf oedd gysylltiedig a'r tir hwn. Er pan ddaethai ef (y siaradydd) i'r plwyf yr oeddynt wedi ych- wanegu corgell a changell yn nghyda ficerdy ar gost o 550p, ac yr oedd yn dda ganddo ddweyd fod y swm hwn wedi ei dalu ymaith oddieithr 350p, 1 yr hwn y gobeithiai y byddai i'r arwerthfa, etc., hono ei glirio i ffwrdd. Efe a ddywedodd eu bod hwy yn ddyledus iawn i rai personau oeddynt wedi cynorthwyo i ddadblygu gwaith Eglwysig yn y plwyf. Dymunai grybwyll, uwchlaw pawb, enw Mrs Frost, Minydon, yr hon a haeddai ddiolch- garweh gwresog pob un feddai fuddiant yr E-k lwys yn agos at ei galon. Yr oedd hi wtsdi aeleil- adu ystafell genhadol, ae yn awr eto yr oedd yn adeiladu eglwys a'i gwaddoli ar ei thraul ei hun yn ogystal a ficerdy yn mhen uchaf y plwyf, yr oil yn costio iddi oddeutu 15,000p. Yr oedd y Parch J. G. Howarth hefyd vedi adeiladu eglwys gen- hadoL Mewn ffigiwr crwn, gallai ef (y siarad- ydd) ddweyd fod rhyw 30,000p yn cael en gwario yn awr mewn gwaith Eglwysig yn Ngholwvn Bay (cymeradwyaeth). Yna galwodd y gwr parchedig ar Mr Jenkins (yr ysgrifenydd mygedol) i ddarnen rhestr y tan- ysgrifiadau a dderbyniwrd tuag at y "sale," yr hyn a wnaetli yntan. Cv rliaeddai'r cyfaaswm i 50p, ac yr oedd amryw roddion gwsrthfawr hafyd wedi eu hanfon i mewn, yn c,mwys merlyn prydferth a y anfonwyd oddiwrth Mr Edwin Jones, Colwyn Bay. Yr oedd y merlyn eisoes wodi enill 50p iddynt, a chyn y byddai'r diva-nod hwnw allan gobeithiai iddo allti enill swm llawtr mwv. Yna diolchodd y Countess of Dundonald iddynt am v derbyniad caredig a roddasant iddi. Dywed- odd fod yn bleser mawr ganddi gyhoeddi y sale yn ngored, a gobeitliiai yn galonog y byddai yn llwyddiant mawr (cymertdwyaeth). Ar gvnvgiad Canon Roberts., yn cael ei eilio gan Mr Chevalier Harold Smith, pasiwyd pleid- his o ddiolchgarwch cn.es i'r Countess of Dun- donald am ddyfod yno ic a'i phresenoldeb gyn- orthwyo i wneud y nnidijd yn llwyddiant. Yn ganlynol aeth y gwerthu yn mlaen gyda byw- iogrwydd anarferol, ac yn mhlith y prynwyr hatl- ionus yr oedd y Countess a Lady Augusta Mostyn. ) Yn ystod y prydnawn ehvareuodd seindorf fedxus ddetholiad o fiwsig ar antserau er pleser mawr i'r g wy ddfodolion. g wy ddfodolion.

Bangor-,

[No title]

Cema,es, Hon.

Cemlyn.

[No title]

, ILlanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llaagefni.

[No title]

Ehosybol

Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

Damwain Angeuol mewn Glofa…

[No title]

---Undeb Ysgolion Sabbothol…

Llythyrau at y Goiygydd -

Family Notices

CARNARVON.

PORTMADOC.

Advertising

--Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

Ffrwydm* EychrTnllyd Nwy.

Ymladd Gcrnest rhwng dau o…