Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Mon.

[No title]

t0 Fon i Fanaw.I

--------I ba le 'Baath y Fodrwy…

Imneilldnad Syr Robert Giffen-J

Y Terfysg yn India.

Tref Cydweli a i Haaffsdion,

tigwycdiac. Brawychus i Llant.

Kenyddiad yn Lsrpwl.

News
Cite
Share

Kenyddiad yn Lsrpwl. CROGI THOMAS LLOYD, BRODOR 9 BWCLE, sm FFLINT. Yn Ngharehar Walton, Lerpwl, fwres Mwl&w diweddaf, bu raid i Thomas Lloyd ddioddef cosp eithaf y gyfraith am lofruddio ei wraig yn Tillard- streetr Kirkdale, ar yr 19eg o Fahefin. Billing- ton oedd y dienyddwr, yr hwn waaetk ei w«Mlv fel y dywedir, heb fwnglera dim, a hyrddiwyd Lloyd i dragwyddoldeb ar amrantiad. Dywed yr hanes iddo gyfarfod a'r gosp am ei drosodd yn wrol; iddo gerdded i'r crogbren yn bwyllog a chadarn; ond wediyrhaedd yno, iddo droi yn welw fel lludw, ae am eiliad ymddangosai wexM barlysu. Diangodd ochenaid drom oddiwrtho, yn gyffelyb, ebai llygad-dyst, fel pe buasai ei galon ar dori. Yn mhen rhyw funud ymddangosai'n dyfod atoiJi hun ac yn magu gwroldeb trodd at y rrwyddoioJl oedilynt yn ei ddilyn, a #hyda'r AW- au yn rowlio i lawr ei ruddiau rhychog dywedodd 10 Y'C cl -"Yr wyf yn barod. Wedi gwneud pob paro- toad, a chyn ii follt gael ei thymi trodd Lloyd at gaplan y catehar a diolchodd iddo am ei garedig- rwydd. Cyflawnodd Lloyd y weithred erchyll ttdfi cweryla gyda'i wraig, ac yr oeddynt eu dau dan effeithiau diod. Ho nid yn y Frawdlys iddo ei tharaw yn ei phen a bwyell; eraill a honent mai gyda. phrocer y lladdodd hi, tra y mynai ef ei hula mai syrthio a ddarfu gan daro ei phen yn haiarn y gwely. Fodd bynag, cyhuddwyd ef o'i llof- ruddio gerbron y Barnwr Broce- y* Mrawdlys Lerpwl, Gorphenaf 30ain, ac wrth ei ddedfrydu i farwolaeth sylwodd y Barnwr fod y dystiolaeth i'w gollfamu mor glir ag oedd yn bosibl iddi fod. Ymddengys fod Lloyd yn fyddar, ac ni wyddai fod dydd ei dranc wedi ei benu hyd nes dychwelodd o'r Ilys i'w gell yn y carchar. Brodor o Bwcle, Sir Fflint, oedd Lloyd. Tas treuliodd ei febyd nes oedd tua 15eg oed, pan yr aeth i Lerpwl. Prentisiwvd ef i ddysgu'r grefft o boilermaker, yr hon ydoedd grefft ei dad I hefyd, a bu'n gweithio yn Belfast, Hull, Man- chester, Barrow, ac yn Nghymru. Dychwelodd i Lerpwl, fodd bynag, a phriododd. Ni fu'r un- deb o fawr fendith i Lloyd, druan, oblegid un feddw, isel ei moes, halog ei geiriau, ydoedd y wraig, yn ol tystiolaeth ei chymydogion a'i mliah hi ei hun. Dywed Mrs Hannah Lewis, Bwcle, adwaenai'r trancedig er's 45ain mlynedd, ei fod yn ddyn sobr a diwyd, a mwyaf anheb^-T i gyflawni'r weithred erchyll. Ymddengys hefyd fod hen wreigan o Gymraes, o'r enw Mrs Day, aelod o Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Anfield. wedi b*d yn Ilettya gydag ef. Ymwelai aelodau yr eglwys yn fynych a'r hen wreigan, a thystia'r oil o'r eyf- ryw mai dyn dymunol a chall ydoedd Lloyd, oad fod ei wraig yn waradwydd i'r rhyw. Bu Mrs Day farw, a thystir i Lloyd ymddwyn yn dra theilwng ar yr achlysur hwnw. Fodd bynag, trwy anghysur cartref, trodd Lloyd i yfed, a hyn a bri- odola am y gyflafan erchyll a gyflawnodd. Tuag wythnos yn ol, pan ddaeth y ffeithku y* nghyich cymeriadau Lloyd a'i wraig yn hysbys, darfu i Mr Quilliam, cyfreithiwr, Manchester- street, gychwyn deiseb yn cymhell yr Ysgrifenydd Cartrefol i ystyried yr achos i'r amcan o symud y gollfarn oddiar Lloyd, a rhoi penyd-wasanaeth yn ei He. Cymerwyd hyn i fyny yn aiddgar, ac ftZ- wyddodd tua deng mil o bersonau eu henwau wrth I y ddeiseb hon. Hefyd darfu i Mr Roberts (o ffirm Mri Roberts ac Edwards, Kirkdale-road), ffurfio deiseb, yr hon arwyddwyd gan tua dwy fil anfonwyd un hefyd gan aelodau Eglwys Anfield- road, ac un o Rhyl, heblaw amryw eraill. Ys- grifenodd y Parch Owen Owens, Anfield, hefyd lythyr at yr Ysgrifenydd Cartrefol yn ei gynili-ell yn gryf i newid y ddedfryd oherwydd cymeriad da Lloyd, a'r bywyd anhapus a dreuliodd oher- wydd ymddygiadau gwarthus ei wraig; anfon- wyd llythyr hefyd i'r un perwyl gan fab y wraig lofruddiwyd. Mawr obeithid y newidid cwrs y gyfraith, ond derbyniwyd pellebyr 'nawn ddydd Mawrth oddiwrth yr Ysgrifenydd Cartrefol yn hysbysu iddo ystyried y deisebau, ond na wolai resymau digonol dros ymyryd a chwrs y gyfraith. Felly, foreu Mercher, anfonwyd y Cymro Thomas Lloyd i fyd yr ysbrydoedd.

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn…

Bangor-,

[No title]

Cema,es, Hon.

Cemlyn.

[No title]

, ILlanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llaagefni.

[No title]

Ehosybol

Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

Damwain Angeuol mewn Glofa…

[No title]

---Undeb Ysgolion Sabbothol…

Llythyrau at y Goiygydd -

Family Notices

CARNARVON.

PORTMADOC.

Advertising

--Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

Ffrwydm* EychrTnllyd Nwy.

Ymladd Gcrnest rhwng dau o…