Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Mon.

[No title]

t0 Fon i Fanaw.I

--------I ba le 'Baath y Fodrwy…

Imneilldnad Syr Robert Giffen-J

Y Terfysg yn India.

Tref Cydweli a i Haaffsdion,

tigwycdiac. Brawychus i Llant.

News
Cite
Share

tigwycdiac. Brawychus i Llant. Yr wythnos o'r blaen cymerodd digwvddiad an- nghyft'redin le yn Birmingham, ac un allasai droi allan yn drychinebus dros ben. Yr oedd dynes a drigai yn Macdonald-street wedi rhoddi bwrdd go fawr yn ngolchdy un o'r tai cyfagos, am nad oedd ganddi le iddo yn y ty. Tvbiodd rhai o blant go- beithiol y gymydogaeth, a afferent cliwareu yn y buarth, y gwnai y bwrdd lwyfan rhagorol, a threfn- asant i cliwareu Red Riding Hood yno gan wneud y bwrdd yn llwyfan. Florence Langstone, 13 mlwydd oed, a Priscilla Miller, 12 mlwydd oed, oedd yn t'refnu y chwareu, a hwy oedd i gymeryd y prif ranau o'r gorchwyl, tra yr oedd dwv eneth bedair oed i ganu deuawd. "Gwnaeth Priscilla Miiler ddillad o bapur lliwiedig i'r chwareuwyr, a dywedir ei bod wedi eu gwneud yn dra chvwrain hefyd. Prydnawn dydd Sadwrn eetli v chwareu- wyr ieuainc i'r golchdy, a gwnaed y tybiau, etc., oedd yno yn eisteddleoedd i'r ediychwyr. Nid oedd y hwrdd yn ddigon o faint i'r holl chwareu- wyr, a rhaid oedd i rai sefyll o'r neilldu. Codid ffyrling o dal am ddyfod i fewn ac er mwyn rhwystro y rhai oedd yn anfoddlawn neu analluog i dalu rhag gweled y cliwareu, rhoddwyd sach ar y ffenestr. Tywyllodd hyny y lie, a bu raid cael goleu wrth droed y llwyfan. Gan fod ei mam oddicartref, medrodd Priscilla Miller gael lamp a chanwyll o'r ty. Yr oedd cynfas wedi ei gosod wrth raff yii Ile lien o flaen y llwyfan a phan oedd pobpeth yn barod, rhwymwyd y drws a. darn o gortyn. Pan oedd y chwareu ar fin dechreu, 11 syrthiodd v gynfas ac wrth i Florence Langstone geisio ei chodi aeth ei dillad papyr ar dan, a dyna geisio ei chodi aeth ei dillad papyr ar dan, a dyna I fraw drwy y lie. Yr oedd y chwareuwyr wedi tynu y rhan fwyaf o'u dillad uchaf er mwyn i'r dillad panyr ffitio yn well. Ymledodd y tan o'r naill i'r llall, ac yr oedd golygfa annisgrifiadwy oddi fewn, 11 C!1 tra yr oedcl mamau ac eraill oddi allan yn ceisio agor y drws. Pan lwyddwyd i'w agor, rhuthrodd y plant allan, y rhan fwyaf ohonynt a'u dillad ar dan. Drwy helynt fawr diffoddwyd y fflaman. Llosgwyd Priscilla Miller yn dost, ac aed a hi i'r ysbytty, lie gorweddai mewn cyflwr peryglus. Llosgodd Florence Langstone yn arw hefyd, ac aed a hithau i'r ysbytty. Yr oedd tua 12 yn y golch- dy ar y pryd, ac aeth dillad y rhan fwyaf ohonynt ar dan, ond diangasant gyda niweidiau ysgeifn. Dan yr amgylchiadau, y mae yn rhyfedd eu bod wedi dianc cystal.

Kenyddiad yn Lsrpwl.

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn…

Bangor-,

[No title]

Cema,es, Hon.

Cemlyn.

[No title]

, ILlanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llaagefni.

[No title]

Ehosybol

Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

Damwain Angeuol mewn Glofa…

[No title]

---Undeb Ysgolion Sabbothol…

Llythyrau at y Goiygydd -

Family Notices

CARNARVON.

PORTMADOC.

Advertising

--Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

Ffrwydm* EychrTnllyd Nwy.

Ymladd Gcrnest rhwng dau o…