Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Mon.

[No title]

t0 Fon i Fanaw.I

--------I ba le 'Baath y Fodrwy…

Imneilldnad Syr Robert Giffen-J

Y Terfysg yn India.

News
Cite
Share

Y Terfysg yn India. Y mae cryn lawer o ailonyddweh yn India yr wytknosan diweddaf hyn (ebai y "DryeR "), a daw y newydd fod rhai o'r llwythau yn y mynyddoedd yn y Chitral yn y Gogledd-gorfiewinol mewn gwrthryfeL Ymddengys mai sel grefyddol, neu yn hytrach penboethni coelgrefyddol, yw yr achos peraf- Gan fod y bobl hyn yn ganlynwyr Ma- homet ac mewn cydymdeimlad a ltwrei, a chan fod Llywodraeth y Sultan wedi bod mor fuddugol- iaethus yn Groeg, ac yn ymddangos fel pe yn feistr ar y sefyllfa, tybiai y penboethiaid hyn mai yn awr yw adeg eu rhyddhad, ac fod y Sultan i orchfvgu yr holl fvd. Arweinydd a chynyrfydd y mudiad crefyddol gwrthryfelaidd hwn yw y Mul- lah o Powindah, offeiriad enwog am ei benboethni a'i wrthwynebiad i Lywodraeth Prydain. Alltud- iwyd ef flynyddoedd yn ol am ymdrechu cyffroi gwrthryfel yn mhlith y brodorion, ac aeth i Af- glianistan, lie y bu yn magu ei lid ac yn gwylied cyfleusdra i hyrwyddo yr achos sydd mor agos at ei galon. Tua mis yn ol ymddaivrosodd yn Nvff- ryn Tochi, lie y dechreuodd ar y gwaith o gyn- ddeiriogi y bobl yn erbyn yr awdurdodau, ac v mae wedi llwyddo i gyneu sel coelgrefyddol a fIyr- nigrwydd, nos y maent bellach er ys dyddiau yn gwneud eu lieithaf i ddyfetha yr ychydig filwvr sydd yno. Y mae y rhanbarth hwn ar gyfliniau Afghanistan. Mae y cythrwfl hwn yn wahanol i'r hyn sydd yn Bombay. Aohoswyd y diweddaf gan ay 11 waith Lloegr yn gwahardd rhai defodau crefyddol er rhwystro lledaeniad y pla bubonaidd. Tybiai y Mahometaniaid mai gormes crefyddol oedd, ac fod y Llywodraeth am eu hatal i addoli yn eu dull arferol. Nid oedd y Llywodraeth yn ymyraeth dim, ac nid yw wedi gwneud hyny, ond mor bell ag y mae hyny yn fuddiol i amddiifyn y bobl rhag arferion niweidiol i fywyd ac iechyd ac arferion fed aflendid yn erthygl hWYHig yn nghrefydd rhai o'r llwythau hyn anliawdd yw ou hainddiffyn rhag 61 plaau a lieintiau heb daraw yn erbyn eu rhagfarn- au crefyddoi. Yr oedd yr amgylchiadau hyn, yn n livda'r newvddion addawol o Twrci, sef llwydd- iant y fyddin Dyrcaidd, yn ddigon i gyneu gobaith v-n vsbrydoedd y bobl hyn fod adeg eu rhyddhad wedi dyfod. Tebyg fod ymyriadau sydd yn ym- ddangos i Gristionogion yn ddibwys i ragfarnau y trigolion yn rhyfygus ac yn erchyll. Ymddengys rlioddi y flaenoriaeth i drefniadau iechydol ar ddefodau ac ordeiniadau crefyddol iddynt hwy yn bechod erchyll yn erbyn Duw. Ymdyrant ac ym- heidiant heb barch i ddeddf glanweithdra na threfn atal lledaeniad clefydau heintus nid oes ganddynt amgyffrediaeth fod plaau yn cael eu hachosi gan aflendid ac y gellir eu symud ymaith gan drefniadau dynol. Mae eu golygiadau hwv 11 1 Y I., oil yn seiliedig ar goelgrediniaeth a rhagfarnau crefyddol. Felly, anhawdd yw eu llesoli a'u ben- dithio yn gymdeithasol heb dramgwyddo eu hvs- brydoedd a'u gwneud i goelio mai eu niweidio sydd mewn golwg.

Tref Cydweli a i Haaffsdion,

tigwycdiac. Brawychus i Llant.

Kenyddiad yn Lsrpwl.

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn…

Bangor-,

[No title]

Cema,es, Hon.

Cemlyn.

[No title]

, ILlanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llaagefni.

[No title]

Ehosybol

Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

Damwain Angeuol mewn Glofa…

[No title]

---Undeb Ysgolion Sabbothol…

Llythyrau at y Goiygydd -

Family Notices

CARNARVON.

PORTMADOC.

Advertising

--Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

Ffrwydm* EychrTnllyd Nwy.

Ymladd Gcrnest rhwng dau o…