Skip to main content
Hide Articles List

38 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Er, efallai, ar un ulwg, nad oes dim a wnelo cliwarelyddiaeth ag amaethyddiaetli, mae cryn foddhad fod streic andwyol Chwarel Caebraichy- cafn ar fin ei dirwyn i ben. Bu L ataliad yr arian mawr a delid yn fisol gan Arglwydd Penrhyn i'w weithwyr, gael eifaith golledus nid vn unig ar fasnach Bangor a'r trefydd cylchynol, ond vr oedd i'w ganfod yn eglur ar farchnad Llangefni. Ac yn awr. gan fod y rhugohrg am ail-rlreigliad arian cydrhwng y meLstr a'r gweithwyr yn neshau, hyd- erir y rhydd symbyliad i'n marchnadoedd fel ag y bu yn y blynyddoedd diweddar. Nid oes dim a wnelom ni a'r berthynas rhwng ei arglwyddiaeth a'r chwarelwyr yn y golofn hon, ond teimlad pawb ydyw mai hyfryd yw gweled eu bod wedi dyfod at eu gilydd, ac fod gobaith y bydd yr heddweh yn barhaol. Boed felly y bo.

Cymdeithas Amaethyddol Mon.

[No title]

t0 Fon i Fanaw.I

--------I ba le 'Baath y Fodrwy…

Imneilldnad Syr Robert Giffen-J

Y Terfysg yn India.

Tref Cydweli a i Haaffsdion,

tigwycdiac. Brawychus i Llant.

Kenyddiad yn Lsrpwl.

Nodaohfa. Ffasiynol ya Ngholwyn…

Bangor-,

[No title]

Cema,es, Hon.

Cemlyn.

[No title]

, ILlanallgo a'r Amgylchoedd.

Llandyfrydcg.

Llanerchymedd-

Llaagefni.

[No title]

Ehosybol

Terfyniad Streic mewn Glofeydd…

Damwain Angeuol mewn Glofa…

[No title]

---Undeb Ysgolion Sabbothol…

Llythyrau at y Goiygydd -

Family Notices

CARNARVON.

PORTMADOC.

Advertising

--Nodion Amaethyddol.

[No title]

[No title]

Ffrwydm* EychrTnllyd Nwy.

Ymladd Gcrnest rhwng dau o…