Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Ffestiniog.

News
Cite
Share

Ffestiniog. NEWYDD A HEN. «CYFEI:KIASOM yr wythnos ddiweddaf at Gynghrair Undeb yr Eglwysi Rhyddion, a'r cyfarfod fwriedid gynal ganddynt nos Fercher wythnos i'r diweddaf. Er mawr lawenydd i bawb yr oedd capel eang Jerusalem (A) yn llawn hyd yr ymylon cyn amser dechreu. Teimlem fod y cynulliad urddasol yn fuddugoliaeth ynddo ei hun. Y testyn penodedig i ymdrafod arno yn y cyfarfod cyhoeddus hwn oedd Cadwraeth y Sabboth Y siaradwyr oeddynt y Parchn W Pari Huws, Dolgellau; William Roberts, Maentwrog; a J J Roberts (Iolo Caernarfon). Porthmadog. Er fod y testyn yn hen, a llawer o draethu wedi bod arno, cawsom anerchiadau newydd- ion a grymus iawn arno yn y cyfarfod hwn. Rhodd- odd y lhwydd, Mr W W Jones, Brynawel, gyfeiriad a chyweirnod da i'r siaradwyr ar y dechreu, ac yr oedd rhyw naws ar bobpeth ddywedwyd yno. Yr oedd y Parch W Pari Huws yn hapus, effeithiol ac Ysgrythjrol; y Parch W Roberts yn dra ymarferol, a phob brawddeg yn cyrhaedd adref; a'r Parch J- J Roberts yn ddifrifol ac apeliadol. Yr oedd ei feddwl praff a'i enaid mawr wedi cymer- yd gafael yn y gynulleidfa; ac yr oedd ambell i ochenaid sobr a chrynedig yn dweyd fod yspryd y cyfarfod yn cyd-dystiolaethu a'i yspryd yntau. GLANDWR. Parhau yn llawn o ysbryd gwaith mae ein cyfeill- ion yn Glandwr o hyd; nis gall segurdod fyw yn agos i Mr H Ariander Hughes, ac felly pa ryfedd ,fod cyruaint o fywyd a gwaith yn Glandwr. Nos Wener diweddaf cynaliwyd yno gyfarfod cystadleuol dan lywyddiaeth y Parch D Roberts, ac ,arweiniad Bryfdir. E lrychai pawb a phobpeth yn siriol a chysurus yuo, a llawer yn y cyfarfod na buasera yn disgwyl eu gweled mewn He o'r fath, Y beirniad cerddorol oedd Mr Evan J Jones fgynt o Faentwrog), a rhoddodd foddlonrwydd cy ffredinol Gwasanaethwyd yn y cyfarfod gaa Llinos Gwalia a'i phriod, Dewi Mai, Bryflir, a'r Parch D Roberts. ■Cyfeilivvyd gaa Miss Maggie Jones, Mrs Lloyd, a Mr John Owen, Bodvchain. Nid yw enwau yr holl euillwyr genym, felly rhag tramgwyddo neb gadewir y cwbl allan. Cyfarfod rhagorol oedd hvvn, bendith ar ymdrechion cyfeill- ion Glaudwr. GWYL DE. Gwyl de oedd gwawl y dydd i blant Glandwr y ssadwrn diweddaf, a mawr oedd y cyrchu tuag yno. Eisteddodd cauoedd o blant wrth y byrddau, a llawer iawn o rai hya an. phlaut o ran hyny, a bu yno ddi- frod mawr ar lawer o ddanteithion. Mae rhywbeth fel hyn yn swnio yn bur gyffredin a. diniwed erbyn hyn oud dyma y ffordd f wyaf llwyddianus i gasglu plant llawer ardal i rodfeydd y Breniu, a theilynga y rhai mae eu calonau yn y gwaith gefnogaeth pob Cxistion teilwng o'r enw. MANION. Dyma gynyrch diweddaf athrylith yr Isallt i'r Dydd H wyaf Esgyn Son uoha'r ysgol-wna y Dydd Hwya'i daith flynyddol; A dyry naid ddi-droi'n ol Trwy geueddau'r tragwyddol. Dyma gais awenydd arall i wneud beddargraph i'r diweddar Rhobat William, Ty'ntwll—un o hen >1aenoriaid Capel Salem :— r Hen wladwr anwyl ydoadd,—heb un gwarth Ar ei ben gwyn hythoedd; Sul i mi yn Salem oedd Ei nodded drwy'r blynyddoedd. Dywedir gan lawer fod Chwarel Cwmorthin wedi ei gwerthu i'r Oakeleys. Mae y cyhoedd bron wedi cwblhau y trefniadau at y dyfodol heb ymgynghori _a neb. Felly wir. Er yr holl wlaw, prinder dwfr sydd yn Llyn y Morwynion o hyd. Dywedir fod y llyn mor isel yr wythnnos ddiweddaf, fel y canfu yr Alltwen yspryd- ion y Morvvvnion anffodus mewn cynghor ar ei Waelod. Bu nifer o beirianwyr ar ymweliad a'r ardal ddydd XJun ac yn ngotal y Mri Greaves, perchenogioii, a Mr William Owen, goruchwyliwr, ymwelsant a Chwarel y Llechwedd. Dosbarth rhyfedd yw y peirianwyr yma, a rhyfedd iawn yw yr adgofion o'u hymweliadau a'r ardal hon hefyd. Yu ddiweddar, symudodd Athrou o'r Llan i Min- Sordd bwriadodd symud ar ol hyny i Griccieth, ac yn awr dywedir ei fod wedi symud i Gaernarfon. oymudwr cyflym yw yr Athron. Onid gwell iddo bellach fuasai cael ty ar olwynion ? Bu y Parch Rhys J Huws yma y Sul cyn y di- weddaf, a phregethodd wrth fodd calon cynulleidfa ddeallus. Nos Fawrth, bu y Parch Elfed Lewis yn y Rhiw darlithio ar Ddiwygiwr y Mynyddoedd." Fel Pobpeth o waith Elfed, yr oedd y "ddarlith yn ogleis- -AOl, adeiladol, a gorphenedig. Brysiedyma eto. Mae Dr, Richard A Mills-Roberts, Dolawel.wedi dYcwel o Africa, Dyfod drosodd gyda'r Ilolig oimia gyda llwyth o gleiiion a chlwyfedigion a 3th. Dywedir fod ganddo ffeithiau dyddorol iawn i'w traethu. Nos Fa.wrth, perfformiwyd cantata Esther yn «J^'eddus, gan gor o'r Llan, dan arweln- iaa Mr W Stephen. Cawsant gynulliad lied dda. Gresyn rhoddi y uliiadWd a'r ddarlith 1 ymIadd a'u gilydd am gyn- Mae bechgyn y bel droed wedi blino yn cicio yn gi^d y,*i yr ardal hon, ac wedi inyned i oystadlu ag eliphanfcod. Goraest gawrfilaidd mewn gwirionedd oedd yn y ^trcus nos Iau. J fa3,^1 W-F,thll0s ^^i^eddaf, cafwyd sicrwydd am Wedd ^avid Humphrey Jones, mab y di- f.* Hugh Jones, Queen's Hotel. Bu farw njw„i,e CIno- Hydref 15fed, mewn canlyniad i'r «iaiau gafodd mewn brwydr y dydd blaenorol. chwariifam bath fel hyn pan yn cyd- yn 0i tt1" lavJnt '1('n Ysgol y Garregddu flynyddau JU 0i- Huned mewn hedd. W'eddaf^ Cyfrinfa Ystradau nawn Sadwrn di- Oakelev n^ BU J }enori Seindorf Arian beth bvn-r n !i/ ^yfrmfa hon fod yn ivaterproof ynag am ddim arall. PRYDERI. anfon alkn^s^ytt;y Cymreig yn trefnu i wedi meirw 7S°n3i Affrica yn lle y rhai sydd menw yno vn ddiweddar

Llythyr Lerpwl

---0--Y MOA-AWISOOSOD Y MOa.j

i Ar finion y Bdyfrdwy.

--0--Nodion 0 uitlollluled.j

; YR HYN A DDYVVED PAWB "…

Dail To (Hen a iVewydd). -

.- . G: - Shwareu Tag" i'r…