Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Eisteddfod Geiiedlaetltol…

Cymru a'r Senedd.

Cymdeithas y Diwydianau Cymreig.

ICoheblaethau.

--Cardd y Cerddor.

I Cyrddau y Oyfodol, &o.

j UaoS.

IPLESERDAITH GWBITHWYB MRI…

Marohnadoedd.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Marohnadoedd. Oaer- Meh 23 Gwenith gwyn, newydd, 0s 0c i 4s 6e y 75 pwys hen, Os 0c; coch newydd, 4s 4o i 4s So; hen eto, Os 00 i Os Oc ceirch newydd, 2s 4o i 2s 8c y 64 pwys hen, Os Oc i 0300 Y 64 pwys haidd at fragu, Os 0c; y 60 pwys haldd at fala, newydd, OJ Oe i 03 0c hen, Os 00 i Os 00 y 64 pwys ffa newydd, Os 00 i Oil 00 y 80 pwys; hen, Os 00 i Os 00 y 80 pwys indrawn, newydd, lis 6c i Os Oc hen eto, Os 00 i 10a bo y 240 pwys. Bangor, Meh 22 Ytuenyn ffrea, Oc i Is lo y pwys; wyau, 13 i 0 atn is; biff, 7c i lOo y pwys; molltgig, 80 i lOo cig oen, Is i Is lc y pwya cig lloi, 8o i lOo poro, 7o i lOo moch tewion, 00 i 4c y pwys. Cywion, 5s 00 i 5s 60 y cwpl ieir, 4s 00 i 4a 60 yr un; cywion hwyaid, Os 00 i 3a 00 yr un. Amlwch., Meh 23 Y menyn ffrea, 110 i Is y pwya; wyau ffrea, 0 i 20 a a; Is biff, 7c i 9c y pwya molltgig, 7c i lOo oig oen, 110 i Is y pwys; cig lloi, 00 i Oc pore, 60 i 80; cywion, Os 00 i 4s 00 y ewpl; ieir, Os 00 i Os 00 yr un hwyaid, Os 00 yr un. Llangefni, Meh 21 Y manyn ffrea, Is y pwyø; wyau, 0 i 18 am swllt; ieir, Is 6c i 2a Oo yr un; hwyaid, 2a Oo i 28 6e yr un; moch tewion, 3£0 i 4c y pwys; pyre, 15e i 208 00 yr un biff, 60 i So y pwya molltgig, 7c i 9o; cig oen, 10c i 110 cig lloi, 7c i 8c pore, 6e l 8-3. Lerpw I, Meh 26 Gwenith mewn galw cymedrol heddyw yn ol 10 i 10 Y oanpwys yn uwoà. Gwenith Califfornia, ,6s 7c i 6s 8c y canpwys. Ceirch a blawd ceirch yn gadarn a thawel. Indrawn America, 4s lfo i 4s 5c; Plate melyn, 4s 4c i 48 6c Odessa, 4s 110 i 5s 0c Galatz, 4a 11c i 5s oc Oinquantina, 0s fc I 08 0c Pys, 5s 70 i 5s 8CJ y canpwys; ffa Saidi, 27s 60 i 27s 9c y chwarter. 33,huth.in, Meh 25 Gwenith, 9s 00 i 9s 6c yr hob; haidd, 7s 60 i 9s 6c ceirch, 5s 2c i 6s 00 yr hob; ymenyn fires, la 2c i Is 3c y pwys ieir, 3s 00 i 4s y cwpl hwyaid, 0a 0c i Os 00 y cwpl; wyau, 18 i 20 am ls. Birmingham, Meh 26. Biff, 50 i no y pwys; molltgig, 5c i 8Jc; cig oen, 8c i 9o cig lloi, 00 i 0c. Mooh bacwn, Os 00 i 9s 9c y scor perchyll, 9s 9c i 10s Oc; hychod, 6a 9c i 7s 2c y scor. Salford, Meh 26. PriaiauBiff, 5o i 7jc molltgig, 7c i 9ic cig oen, 80 i 10c; cig lloi, 6c i 7|c y pwys. Moch, 9s 6o i 9s 10c y scor. lilundain, Meh 26 Bychan oedd yr alwad am lwvthi jd heddyw. Indrawn yn gwerthu'n rhwyddach. Haidd yn cael ei ddal yn gadarn. Ceirch yn sefydlog. U- Deallwn fod Mr Burnie, yr ymgeisydd Rhydd- frydol tros Abertawe yn yr Etholiad diweddaf, ac a fwriadai ymgais yn yr Etholiad nesaf, wedi tynu ei ymgeisiaeth yn ol. Y mae Mr T A Levi, B.A., LL.B., mab y Parch Thos. Levi, Aberystwyth, wedi pasio yn y dosbarth cyntaf yn arholiadau Bwrdd Addysg Gyfreithiol. Yn Llangollen, ddydd Mawrth, dirwywyd pedwar olwynwr am olwyno yn rhy gyflym drca y bont. Pasiwyd hefyd benderfyniad yn y Cynghor Dosbarth o blaid trethu olwynwyr, yn unol 4 chenadwri a dderbyniasid oddiwrth Gynghor Dosbarth Gwledig Ashbourne. Mewn canlyniad i yoaddiswyddiad Mr John Roberts, Colwyn Bay, o'r Cynghor Dosbarth fel gwrthdystiad yn erbyn penodiad Sais un- iaith yn foreman ar y ffyrdd, oymer etholiad Ie. Dydd Mawrth, derbyniodd Mr J. H. Roberts, y swyddog dychweliadol, yr enwan canlynol fel ymgeiswyr :-John Roberts, adeiladydd, yr aelod a ymddiswyddodd; Edwin Jones, perch- enog carbydau a Francis Nunn, cyfreithiwr, hen aelod, ond a orchfygwyd yn Ebrill diwedd. af. Cymer yr etholiad le Gorphenaf 7fed.

Advertising

Family Notices

Advertising