Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Sasiwn y Cwlaw.

News
Cite
Share

Sasiwn y Cwlaw. DYNA'R enw rydd y Manchester Guardian ar Gymsiifa, GytfYedinol y Mothodistiaid a gyoal- lwyd yn Llanberis yr wythnos ddiweddaf, Wedi darfod gyda gwaith pwyllgorawl y Gymanfa, neillduwyd dydd Gwener i gynal cyfres o bre- gethau Y11 yr awyr agored. Yr oedd llwyfan sang, a'r psvlpad ar ei ganol, wedi ei godi wrth droed y Wyddfa, ya cynwys lie i nifer luosog o foregethwyr b)b ochr; hefyd darparesid esstedd- leoedd i ganoe Id o bobl, gyda'r canol yn agored, a lie yno i dyrLi, fawr. Daeth y gwlaw gyda'r bobl, a bu agos iddo ddyfetha yr wyl, gan gadw ;:1 fynu gymeriad yr ardal. R-ii blynyddoedd yn 01, chwythwyd pabeil eiateddfodol i lawr yn Llanberis, pan yr oedd y seindyrf yn dechreu cystadlu, a b-i raid iddynt ddianc am eu bywyd i Gaernarfon i orphen yr wyl yn y pafiliwn yno. Cedwir yr Eisteddtod hono mewn cof wrth yr enw Eisteddfod y Gwynt,' a chofir am y Gy- tnanfa hon ya ddiau fel Sasiwn y Gwlaw.' Er "fod cymyiau duon yn gwisgo pen y Wyddfa yn fore, cadwodd y gwlaw draw yn yfctody cyfarfod -cyrtaf, pryd y pregetbai y Parcbn Evan Phillips a D Lloyl Jones i gynulleidfa o rhwng pump a chwe' mil o bobl. Y Parchn J Morgan Jones, -Caerdydd, a John Williams, Lerpw), oedd yn pregethu yn y prydnawn, ond pan oedd Mr Jones ond newydd gymeryd ei destyn, dyma'r gwlaw yn disgyn mor drwm ac mor sydyn, ac yn gymysgedig & chenllysg, nes gwlychu y gyn- ulleidfa bron at eu crwyn, a dygwyd y cyfarfod i derfyniad swta. Ni cheisiwyd pregethu ar y rnaes mwyach agorwyd boll gapelau yr ardal, a phregethwyd yn rymus ynddynt gan y Parchn G Ellis, Bootle Dr T Rees, Cefn, Mertbyr W Richards, Briton Ferry, a J J Williams o'r America. o

Cynghor Rhyddfrydol Cenedlaethol…

--.u-CYhuddo Ffermwr o Lofruddiaeth.

Y RHYFEL.

CHINA.

iewyddson Cymreig,

-0-CWRS Y BYD.