Hide Articles List

6 articles on this Page

Coiotn llirweat

--0-Dyffryn Giwjfd,

News
Cite
Share

--0- Dyffryn Giwjfd, DINBYCH DA genym glywed am lwyddiant Mr H Llew Jones, Plas Coch, Llanbychan, yr hwn sydd yn astudio meddyginiaeth anifeiliaid yn Ngholeg Brenhinol Edinburgh. Y mae wedi pasio yn y dosbarth cyntaf gydag anrhydedd. Enillodd hefyd fathodyn aur am Fferylliaeth, bathodyn ariaa mewn difyniaeth, a bathodyn arian mewn Milofyddiaeth, yr oil yn wobrwyon blaenaf. Dymunwn iddo bob llwydd eto yn y dyfodol. Y mae trefniadau yn cael eu gwneud i gael cyfres o ddarlithiau gwyddonol yma y gauaf nesaf dan nawdd y Gilchrist Trust," ac y mae pwyllgor wedi ei Ifurfio gyda'r Maer yn gadeirydd. Y mae'r frech goch wedi ymweled a ni, a'u heffeithiau yn gyfryw fel y bu rhaid cau rhai o'r Ysgolion Sul am nifer o Sabbothau. Gobeithio yr ymedu oddiyma vn fuan ac na adawo fawr o'i hoi yma. Rhuthin. Cyrhaeddodd y newydd hapus ni yr wythnos ddiweddaf fod cytundeb priodasol wedi cymeryd lie rhwng Mr George Cornwallis West, mab y Milwr- iad Cornwallis West, ag Arglwyddes Randolph Churchill; ac y mae Mr West flwyddyn yn ieueng- ach na Mr Winston Churchill, mab Arglwyddes Randolph. Y mae Mr West yn ddyn ieuanc eithriadol o hardd. Y mae yn swyddog yn y Guards, ac ymladdodd yn Magersfontein a Belmont. Wedi hyny bu yn gorwedd yn yr ysbytty dan y clefyd, lie y gweinyddai Arglwyddes Randolph arno, a dyna lie y cyfarfuasant gyntaf. Wedi hyny, digwyddent ddyfod adref ar yr un llong, a dyna lie y gwnawd y cytundeb. Cymer y briodas le yn ystod y mis nesaf. Yr wythnos ddiweddaf cynaliwyd cymanfa ganu flynyddol Methodistiaid capeli Bethania, Tabernacl, Rhewl, Llanbedr, a Salem, yn Bethania. Y cad- eirwyr oeddynt Mr John Roberts, Bathafarn, a Mr Thomas Jones, Rhydycilgwyn. Arweiniwyd yn rhagorol gan Mr R Harris Jones, a chyfeilwyd gan Miss Williams, Plasyward, ar y berdoneg, a Misses H M Gee a Kate Williams ar yr harmonium. Yr oedd yno gynulliad a chanu rhagorol. Y mae'r Mri Rouw a'i Fab wedi eu penodi yn fferyllwyr neillduol i'w Fawrhydi Tywrsog Cymru yn Rhuthin. LLANELWY. Yr wythnos ddiweddaf, bu farw Thomas Williams, ceidwad capel Cefn Meiriadog am lawer o flynydd- au, yn yr oedran teg o 78 mlwydd. Dechreuodd Miss Hewitt, y Bala, ar ei dyled- swyddau fel vsgolfeistres yr Ysgol Genedlaethol yma yr wythnos ddiweddaf. Gobeithio y bydd yn gartrefol yn ein plith, ac y bydd llwyddiant ar yr ysgol dan ei gofal. Gallasai damwain ddifrifol gymeryd He yma ddydd lau trwy ddiofalwch. Yr oedd Miss Catherine Biberts, Wigfair 1s3., yn gwasanaethu yn Bryn Arthur; ac mewn brys i gyneu tan yn y boreu, ty- walltodd paraffin i'r grat; ar hyny, cymerodd ffrwydriad le, chwilfriwiodd y priddfeini o gwmpas y grat, llosgwyd dwylaw a gwyneb y ferch ieuanc yn ddifrifol, a bu raid ei chludo adref.

IFfestiniog.

Dall Te (Flen a Newydd),

Advertising

LLYTHURAU IIHEN FFARMWK.