Hide Articles List

6 articles on this Page

Coiotn llirweat

--0-Dyffryn Giwjfd,

IFfestiniog.

Dall Te (Flen a Newydd),

News
Cite
Share

Dall Te (Flen a Newydd), Y Parch Edwied Robebts, gweinidofi: gydar Anmbynwyr yn Coedpoeth, yn y ty pan oedd yno ot o fetched yn .darad, ac yntau mewn drrrswch meddwl ar y pryd. Dywedai pe buasai breichiau marched mor gyflym a'u tafodau, y dalient y melit, ac a u cadwent i gyneu tan y bore. Syr Llewelyn Turner, wrth areithio yn Nghor- weu, a dd rvredai iddo freuddvTjdio ei fod yn euro vritn durws j nef aes y daeth clamp o an^el, a ffo- fynodd iddo, *'Oes yma Eglwysvryr?" i! Nac oes," oedd yr atab. Oes yma Fethodistiaid ?" 44 Nac oe.g." Annibynwyr ? Wesleyaid ? Bedrddwyr?" 44 Nac oes. Nac oes. Nac oes." "Beth sydd yma ?" me-idwn. C melda'r angel. Cymro go symol oedd Syr Llewelyn. Hen wr ffend o ddarllea. Meddai yr hen wraig wrtho rhyw ddiwriod, Pe byswn ina'n rhw lyfr nn edrychsech arna iua weithia." Ac ebe'r hen wr, Pw lyfr fasat ti'n ddymuao fod ?" "*Alminae— hwnw rydach chi'n ydrach amla arno fo." "Hwnw faswn iaa'n ddymuno i ti fol," eba'r hen wr, "mi gawswn dy newid di bob blwyddya felly." > Ebe John Davies, Nantglya Crynu wr-th ei air 11146 eisiau crynu. Tas wair, os na chryna ni saif." A pha^fe^ur y masuroch yr adfesurir i chwi- thau." "in mhen nchaf sir Feirionydd, yn agos i Penal, yr oedd gwr gweddw yn byw mewn ffarm, a chanddo ddau can dri o blint, ac ya cadw morwyn. Yr oedd hono yn awyddus am i'w meistr ei phriodi, ac or mwyn ei blesio, cymerodd y c-wpan bres y byddent yti arferol o roi cerdod ynddi ac a dorodd ddarn o'i thop g-el i'w meistr weled mor gynil ydoedd hi, Beth bynag, in chy;.nerold y briodas le, a bu farw y meistr, a phriododd hithau ac aeth yn dlawd iawn, a daeth at y drws un diwrnod. Dacw Hon a hon yu dwad i nol cerdod," ebe'r ferch wrth ei brawd. Aros," rued,lai'r brawd, ga-I i mi fyn'd i roi cerdod iddi," ac aeth at y drws, a meddai wrth y forwyn, Wel, Hon a hon, mi fuase dy gerdod di yn fwy heddyvv onibai iti dori dara o'r ewpan i dreio plesio nhad." Robert Thomas (Ap Fychan) yn gadeirydd i Thomas Hughes, Machynlleth, yn areithio ar Dri Chedyrn Cymrii—John Elias, Wiitiaiui o'r Wern, a Christmas Evans." Tybiai uad oedd yr areithydd doniol yn rhoi llawn chwareu teg i John Elias; a meddai, ar ddiwedd yr araith, ar ol canmol Wil- liams a Christmas, Am bjb un a glywais i wrth John Elias, nodwydd ddur wrth drosol haiara; driw bach wrth yr eryr; tomen ludw wrth y Wydd- fa oeddynt oil wrtho ef." :0: y mae eglivys y Bedyddwyr Paiidy'r Capel, ger Rhuthin, wedi rhoddi galwad i'r Parch W G Owen (Llifon), Penrhyndeudraeth, i ddyfod i'w bugeilio, fel olynydd i'r Parch W T Davies. Teimla Cynghor Plwyf L'aasa fol angen yno am yciiwanego ynadon, a phenderfyna>ant ddeisebu yr Arglwydd Riglaw i benodi rhai newyddion.

Advertising

LLYTHURAU IIHEN FFARMWK.