Hide Articles List

11 articles on this Page

Cynghralr Mwnwyr Cogledd Cymru.I

--0--Prlodas Mr W. M. Ttiomas.

-0--Llythyr Lerpwl,

-0-I Eisteddfod Wigan.

News
Cite
Share

-0- I Eisteddfod Wigan. CrNAUWYD yr Eisteddfod hon yn y Drill Hall, Wigan, ddydd Sadwrn. Daeth cynulliadau lluosog iddi, ac yr oedd y cystadleuon cerddorol o ansawdd uchel. Yn nghyfarfod y prydnawa, lluddiwyd Mr Henry Jones, Everton Road, Lerpwl, i gymeryd y gadair, ond anfonodd rodd hadionus at yr amcan teilwng oedd i'r wyl. Gweithredwyd yn ei absenoi.- deb gan y Parch Mr Williams, Widnes. Cadeirydd cyfarfod yr hwyr ydoedd Maer Wigan (Mr J T Gee), a chaed arJerchiad cyues ganddo. Y ddau ar weinydd oeddynt y Parch Win Roberts, Golborne, a MrjjCaerwyn Roberts, Lerpwl. Beiruiaid cerdd- orol, Proif. J Henry a Mr D Joaes, Lerpwl. Cyf- eiliwyd gau Miss Katie T Thomas a Proff Aiusley, Widnes, tra y gweiuyddai Miss Thomas hefyd fel cautores yr wyl. Yn mhlith yr eniil wyr yr oedd y rhaicanlynol:—Unawdar y berdoneg, Miss Grundy, St. Helens, a Miss Hughes, Anfield, Lerpwl. Un- awd contralto, Miss Parr, Sutton. Llythyr serch, f Peter Thomas, Ashton, Daeth dau gor plant i ym- I geisio am ap os am ganu Let the hills resouud, sef Earlestown ac Ashton. Yr olaf, dau arweiuiad. M E Moses, farnwyd yn oreu. Unawd baritone, Mr Aiasworth, Pemberton. Prif draithawd, E 1) Roberts, Coleg Bala-Baugor (gynt o Bwlchgwyn), ac ua arall na chawsom ei enw, yn gydradd. Yu y gystadleuaeth i gorau meibion, 4 Cydgau y Pereria- ion,' am wobr o 8p 8s, daeth tri chor yn miaen. Safon y marciau ydoedd 100, ac wele drefu eu teil- yngdod-St Helens, 98 Oldham, 81 Tyldesley, I 77; felly y cyntaf, dan arweiniad Mr Berry, oedd y buddugol. Unawd ar y crwth, Miss Grundy, St. Helens. Par o hosanau, Mrs llees. Deuawd, I Meirion Jones, Birkenhead, a Griffith Hughes, New Ferry. Yn y brif gystadleuaeth gorawi, cvnygid I gwobr o lOp 10s i'r cor a ganai oreu, Teilwug yw'r Oen." Daeth pedwar cor yu udaeu, sef Mossley, Manceinion; St. Helens, Ashton-in-Makerheld, a Newton-le-Wiilows. Ar ol cystadleuaeth gampus, dyfarnwyd y wobr i St Heiens (Mr H Berry). I Cafwyd cystadleuon dyddorol eraill, ac ar y cyfau trodd yr Eisteddfod allau yn dra llwyddianus. I Gweithiodd y Parch Wm Roberts, Golborue, yn egniol i sicrhau hyny. Ymddengys i rai o'r cantor- ion rwgnaeh ychydig yn nghylch detholiad y rhai a ymddangosodd ar y llwyfan i ganu'r unawdau tenor a soprano, ond dangosodd Mr David Jones, y beirn- iad, yn eglur nad oedd ef wedi dyfod yno i wyro barn na gwneud tfafraeth. Rhoddodd hyn daw ar y grwgnachwyr a boddlonrwydd llwyr i'r gynulleidfa. WIGIN.

-0-Colofn Oirwest

ITABERNACL, NETHERFIELD ROAD.

CAPEL (A) GREAT MERSEY STIEET

[No title]

PWLPUDAU CYMREIG, Mehefin…

--IJ---Esgob Llanelwy a'r…

----_-.(':-_fin Cabell fu…