Hide Articles List

11 articles on this Page

Cynghralr Mwnwyr Cogledd Cymru.I

--0--Prlodas Mr W. M. Ttiomas.

-0--Llythyr Lerpwl,

News
Cite
Share

-0-- Llythyr Lerpwl, [TFAN SYLLDREM.J BYR A CHWTA. Lloa geayf ddeall mai i Lerpwl y daeth prif wobr arhoiiad dirwestol Uwch Demi Cymru. Yr enillydd oedd Mr R W Roberts (Arfonog), 73, Seacome Street, yr hwn sy'n hen gyfarwydd ag enill gwobrau mewn arholiadau. Y maes llafur ydoedd 'Llawlyfr Dir- westol' Mr Thomas Jones, Birkenhead-2 *"3 Y mae'r Uwoh Demi wedi derbyn y gwahoddiad oynea a roed iddi gan Demlwyr Da Lerpwl i gynal yr eisteddiad blynyddoi nesaf yn ein dinas. Wythnos y Sulgwyn y oymer hyay le, a siawns na fydd hono'n wythnos sych. Teimlir dyddordeb mawr yn y rihyrsal agored a gynehr gan G6r yr Eisteddfod yn Hengler's Circus ar y 4ydd o Orphenaf. Y mae'r cor bellach yn ymarfer er's misoedd, a rhaid ei fod wedi cyrhaedd gradd hel- aeth o berffeithrwydd cyn byth yr ymddangosai ger- brou y cyhoedd. Diau y bydd yr adeilad eang dan sang, a dylid ymofyn am docynau yn brydlon. Gan mai casgliad gwyn a ddisgwylir, bydd galwad mawr am 'bisiau tair' yn sicr ddigon, er fod y pwyllgor yn gobeitbio mai darnau mwy ddyry pawb. Wythnos y Milflwyddiant ydyw hon yn nghapel Trinity Road, gan fod gweimdogioa y gwahanoi en- wadau yn pregethu yno. Yr achlysur yw agoriad y capel newydd, a dymunol yw ei agor gyda otiymaiuE o arwyddion undeb a brawdgarweli-: Pawb o'r brodyr yno'n un, Heb neb yn tynu'n groes." m iII:; Mawr lwydd i'r Parch T Eli Evans a'i braidd yn eu oapel newydd. Yr oedd eyrddau a.rbenfg mewn tair o eglwysi'r cylch y Sul diweddaf. Cylchwyl yr Ysgol Sabbothol yn nghapel Shaw Street, a'n cymydog, y Parch W 0 Evans, Birkenhead, yn pr,e;etha ddwywaith yn Gym- raeg ac unwaith yn Saesueg. Cylchwyl y Genadaeth Gartrefol oedd yu Mynydd Seion, gyda'r Parch a R Lloyd Jones, Shaw Street, a Philip Price, Beaumaris, yn gweinyddu. Dros y dw'r, cynaliai Annibynwyr deacombe en Cyfarfod Chwarterol, a'u cenad hwy y tro hwn ydoedd y Parch R P Williams, Caergybi. Nid pob eglwys Gymreig Ymneillduol yn y ddinas all ymffrostio mewn eystal cor ag sydd yn Mynydd Seion. I'r cyfaill cerddgar MrJabez Jones y mae'r diolch am hyny. Am faith flynyddau, bu'n hyfforddi y cor yn ddyfal, gan ei arv &in i fuddugoliaeth ami dro. Ceir yno hefyd gerddorfa'n awr, a cheir cytle i'w chlywed nos Iau yn myned trwy gantawd Stainer, Y Croeahooliad." Ddydd Iau, bydd capel Clarendon Road, Feacombe, yn myned dau forthwyl yr arwerthwr. Gobeithio y llwydda Mr Henry Jone3 i'w werthu i bwrpas da. Mae un o hen addoldai cysegredig y dref wedi ei dro i yn ddarllawdy er's llawer dydd, a cheir un arall yn chwareudy. Gofidus yw gweled arch Duw yn myned i ddwylaw'r Philistiaid. Mae Cronfa Lerpwl tuag at leddfu y newyn yn India yn cyrhaedd oddeutu 30,000p. Bob haf, cynelir cyfres o gyngherddau awyr-agored yn mharthau isaf y ddinas, gyda'r amoan o adloni ychydig ar breswylwyr y cwtaryad. Sicrheir taleat- au da i gymeryd rhan, ae y mae'r lluaw3 ymgasgiant i fwynhau'r canu yn profi eu bod yn gwerthfawrogi yr ymdrech. Dydd Iau, gosodwyd gweddillioa Dr Ryle, cyn-- Esgob Lerpwl i orwedd yn mynwent Eglwys Child- wall, yn ol ei ddymuniad. Amiygwyd galar cyffred- inol ar yr achlysur. Ddydd Iau, ba farw Mr George H Horsfall, L'uk- field Road, Aigburth, un o wyr mwyaf adnabyddus Lerpwl. Trwy fwyafrif o wyth yn erbyn pump, gwrthododd gwarcheidwaid Toxteth, ddydd Iau, gefnogi pender- fyniad yn flafr deddfwriaeth a wnelai cyfienwi diod feddwol i blant dan 16 oed yn annghyfreithlawn. Wtft iddynt. Dydd Sul, pregethai y Parch H Barrow Williams, Llandudno, yn nghapel M C. Saesneg Oakfield Road, ar achlysur cyfarfod blynyddol yr eglwys. Yr oedd y pregethau yu gyforiog o ddiarhebion llawu o Efen gyl a synwyr, a chynulbadau cryno wrth eu bodd yn gwrando. Nawn Sadwrn, mwynhaodd gwasanaethyddion ffirm adnabyddus Mri Morris a Jones, Sir Thomas Build- ings, en pleserdaith flynyddol. Eu cyrohfan eleni ydoedd Barnston, yn sir Gaer, lie tra dymunol i gynal gwig-wyl. Ar ol croesi i Birkenhend, ciudwyd hwy i'w cyrchfan mewn cerbydau. Rhifai'r ewmai 120, ac tr ol tynu eu lluniau mwyuhawyd awr a h4rer difyr tuhwnt mewn m.-tbolgampau. Wed'yn eistedd- wyd i fwynhau arlwy o'r Lth ragoraf. Ar ol i btlowb gael ei wala a'i -A eddill, acd i ymddlfyru hyd wyth o'r gloch, ywiu y cychwynwyd ttiag a.dref, wedi treulio nawn o fwyniant diam^w. Dar.ieuodd Mr P Lloyd Huerhea, v cCLslÚer, lythyr" u oddiwrth Mri J Morris, Y-H-, a R J Wdliams, penaetbiaid y ffirm, yn gotidio ¡ eu hanallu fod yn breqenoJ, end yn aingau thequtt I tuag at y treuliau.

-0-I Eisteddfod Wigan.

-0-Colofn Oirwest

ITABERNACL, NETHERFIELD ROAD.

CAPEL (A) GREAT MERSEY STIEET

[No title]

PWLPUDAU CYMREIG, Mehefin…

--IJ---Esgob Llanelwy a'r…

----_-.(':-_fin Cabell fu…