Hide Articles List

11 articles on this Page

Cynghralr Mwnwyr Cogledd Cymru.I

--0--Prlodas Mr W. M. Ttiomas.

News
Cite
Share

--0-- Prlodas Mr W. M. Ttiomas. Day no Mercher, Mehefin 13, yu nghapjl M.C. Horeb, Llaufairfeohau, uawyd y Cyn. ro adaabyddus Air W M Thomas, land and estate agcni, Lerpwi, mewn giac bnodit8 a M:sa Hughes, uuig ferih Mr Boot Hughes, Y.H., Bodloadeb (is-gadsir- ydd Oyughor Sir Caernarfon), Gwasaaaethwyd g..11 y Parehn W Matthews, M.A., a W R Jones, F.R.(T S. Daeth llu mawr i'r capel, yr hwn oedd wedi ei add- urao a biodeu amryliw gau gyfeiLioa y lie. Y mor- wynion priodas oeddynt Miss May Hughea, Miss Sarah Williams (Llaufairfechan), a Miss Annie Parry (Llandudno) a'r gvveision, Mr Frank Lloyd a Mr J P Thomas (New Brighton) Yr oedd yn amtwg fod Miss Hughee, trwy ei chyrneriad tlws a'i gweitbgar- wch gyda phob achos da, wedi eniil lie dwfn yn serchiadau pobl y dref a'r ardal, gan fod pawb bron wedi troi allan i'r heoiydd, a phontydd a baneri wedi eu gos d i fynu yn y dref hefyd baniwyd magneiau gan weithwyr y ehwareiau eyfagos. Teimlai pawb fud yr ardal yn cael colled drom trwy golii Miss Hughes, ond y bydd Methodistiaid New Brighton, lie y bwriada Mr a Mrs Thomas sefydlu, ar eu henill yn ddirfawr, Ar ol y gwasanaeth yn y capel, cynal- iwyd reception gan Mr a Mis Hughes yn Bryn neuadd Farm, lie y daeth dros 80 o wahoddedigion yn nghyd, yn eu plith amryw o gyfeiliion Mr Thomas o Lerparl ac o'i ardal enedigol, sef f/orthwen, Asilwoh. Der- byniodd y par ieuanc bwyddion heitdd & drudfawr, yn rhifo dros 250. Gyda'r tren 4 30 y prydnawu ym- adawodd Mr a Mrs Thomas am Lundain gyda'r bwriad o dreulio eu mis mel yn y Channel Islands a Llydaw.

-0--Llythyr Lerpwl,

-0-I Eisteddfod Wigan.

-0-Colofn Oirwest

ITABERNACL, NETHERFIELD ROAD.

CAPEL (A) GREAT MERSEY STIEET

[No title]

PWLPUDAU CYMREIG, Mehefin…

--IJ---Esgob Llanelwy a'r…

----_-.(':-_fin Cabell fu…