Hide Articles List

9 articles on this Page

Y Bala a'i Han Saslynau

Dyffryn Clwyd.

-----"Ffoatiniog.!

--0--Corau Cymreig i Paris.

--0-COLLI AC ENILL.

Ar Finton V BdyfrtSwy.

News
Cite
Share

Ar Finton V BdyfrtSwy. DYMA Sasiwn y Bala drosodd. Y fath gyfaredd sydd yn yr enw, a'r fath leng o adgofion a gyfyd wrth awn y gair. Fuasai Cymru ddim beth ydyw heddyw oni- bae am y Sasiynau hyny. Bn pob un chonynt megys careg filldir ar lwybr cynydd crefyddol ein cenedl. Erys yr hen bwerau yn nerth iddi o hyd, er fod y gwefusau hyawdl a draethent y genadwri wedi oeri er's blwyddi lawer yn y bedd, a'r liain cysegredig hwnw o dir-y Green-wedi ei anrhsithio gan y reil. lfordd. Dylifodd miloedd i'r Sasiwn yr wythaos d di- weddaf o gwm a mynydd, tref a dinas. Gan y hydd genych yn ddiau adroddiad cryiio o-r gweithrediadau, ni fanylaf, Bu cryn ymdderu yn nghyfarfod diweddaf gwar cheidwaid Corwen. Y mddengys y s-haid i blentyn. tiawd fyned a cherdyn gydag ef i'r ysgol, er sicrhau" ei fod yn ei mynychu yn rheolaidd. Y gwrthwyneb- iad i hyn ydoedd fod y cerdyn ya rhoi iO:i tiodi ar y plantyn, gan w&haniaethu rhyngddo a'i gyfoed mwy ffodus. Y diwedd fu penderfynu gofyn i Fwrdd Llyw-= odraeth Leol a eUid gwneud heb y cerdyn. Eu plant amddifaid Dr. Barnicio yn cynal cyrddau ac yn oasglu at eu cartrefi yn yr ardaloedd hya yr wythnos ddiweddaf. Llawenyehir yn fawr oherwydd etholiad y Parch J Pritchard, Ddwyryd, i gadair Oym vnfa Annibynwyr Meirion. Haedda'r aarhydedd am ei wasanaeth hir i'w enwad yn y sir. Cafodd Gymdeithas Gyfeillgar Llanuwchllyn eu gwiedd flynyddol ddydd Gwener. Ymunodd Cym- deithas y Merched a. hwy, ac yr oedd y ddeuryw yn bur hapus hefo'u gilydd. Adlonwyd hwy gan Sein- dorf Arian Oakeiey. O'r diwedd, y mae adroddiad Bwrdd Llywodraeth Leol ar yr ymehwiliad a wnaed i'r bont dros y Ddyfr- dwy, wedi ei dderbyn. Y mae'r Bwrdd wedi eyf newid cymaint ar y cynlluniau gwreiddiol ac wedi gosod y fath amodau i lawr, fel mai gwan y w'r gobaitb y gwelir y boat. Gwariwyd eisoes tua chan' punt ar y trefniadau, ac y mae lluaws yn gofyn, I ba beth y' bu'r golled hon? A barnu oddiwrth yr amser a dreulir gan v Cyng- horau PI wyf yma i drafod ffyrdd drwg. geilld tybio fod cyrn ar draed mwy na hauer trigolion Penllyn ae Edeyrnion. Y Parch T Williams, gynt fker y }Jlwyf ond vn awr o Drefnant, ddaeth i bregethu yn -Liandrillo ar achlysur ciniaw'r clwb. Cododd beohgyu digri Cor- wen dipyn o hwyl yn y cyngherdd a gynaliwyd yn yr liwyr. Mr Jarrettjt maer y ITuerdref, oedd yn y gadair, 300 yr oedd y cynuiliad yn lluosog. Chymerwn- i lawer am beidio dweyd fod Seindorf Cynwyd yao hefyd, ac yn chwythu nes oedd Owen eu gwynebau yn sgleinio, a chwys fel pys ar eu talcenau, Hen dro sal na fuasai PÇlbl Corwen yn rhoi gwell cefnogaetih i Eisteddfod y Ceryg. P'run ai difrawder ynta eiddigc-dd briodola am hyny ? Cyflawna pobl f Bala eu rhan yn rhagorol. Clod iddynt. Mae paradwys y priodi' yn hudol i lawer y dydd- ian hyn ffordd yma, Lwc dda i Mr H. E Thomas, Corwen, ar "i fynediad i fyd y fodrwy. Gwên Mehefin fo ar ei anedd gydol ei oes. Nos Fawrth, bu cyngherdd go dda yn Ysgol Gen- edlaethol Llansantffraid. Y Pa.rch Rees Jones, y person, oedd yn y gadair. Cor Meibion Edeyrnion oedd y prif atdyniad, a hwy gawsaut y budd arianol. oedd y prif atdyniad, a hwy gawsaut y Ludd arianol. Ydio'n wir, tybed, fod Gwrtheyrn yn ym?ais am y swydd o Archdderwydd ? Efó weinyddai'r swydd yn Eisteddfod y Bala, ac y mae wedi cael cyhoeddiad yn Eisteddfod y Ceryg. Un gwycli gyda'r gwaith ydyw hefyd. GWYN.

----0--. Nodion o Uwchaleii.

[No title]

Y MOR—GrWISGUEDD Y MOR.