Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

------Dail To (Hen a Nevoydd).…

-0-Damwain yn Rhoetryfan.

Cymanfa Cyffredinol y Methodistlaid.

News
Cite
Share

Cymanfa Cyffredinol y Methodistlaid. YB wythnos hon, cyaelir cyfarfodydd biynydd- ol Cymanfa Gyffredinol y Methodistiaid Oalfin. aidd, yn Llanberis. Y mae chwarter canrif wedi myned heibio er pan y talodd ymweliad a sir Gaernarfon o'r blaen, sef yn Mhorthmadog. Daeth cynulliad mawr o gynrychiolwyr o bob rban o'r wlad i Llanberis ddydd Mawrtb, a chynaliwyd yr eisteddiad cyntaf y noson hono ya Capel Cach, dan lywyddiaeth y Parch Evan Phillips, Castallnewydd Emlyn. Yr oedd ya bresenol befyi yr ysgrifenyddion, y Parchn John Owen, Wyddgrog, a J E Davies, Llun- dain y tryaorydd, Mr J H Daviea, Cwrtmawr, a nifar o'r cyn-ly wyddion. Ar ol agor y cyfarfod yn ffarfiol, darllenodd y Cadeirydd restr y marwolaethau yn ystod y flwyddyn, yn cynwys saith gweinidog, un my. fyriwr, ac un diacon, o Ogledd Cymru deg gweinidog o Ddeheadir Cymrn, a pbedwar o'r America, a gwnaeth sylwadau byrion ar bob un. Oherwydd marwolaeth ofidus y Parch Thomas Roberts, Betheada, y llywydd etholedig, cafudd y Gymanfa ci hun mewn safyllfa yr oedd yn rhaid dewis llywydd am y flwyddyn hon cyn myned yn mhellacb. Yr oedd y dewisiad i gael ei wneud o blith gweinidogion Gogledd C y m c a. Enwyd saith o bersonau, a'r ddau a dderbyaias ant fwyaf o bleidleiaiau oeddynt y Parchu J J Roberts (Iolo Gaernarfon), Porthmadog, a T J Wheidon, B.A., Bangor. Yn yr ail bleidlais, etholwyd y Parch J J Roberts gyda mwyafrit mawr. Wedi hyny, aed i ddewis y llywydd am y flwyddyn 1901-2, a syrthiodd y bleidlais brou yn unfrydol ar y Parch Dr J Cyndclylan Jones, Caerdydd. Penderfynwyd fod y Gymanfa neaaf i'w chynal yn Aberystwyth y drydedd wythnos o Mai, 1901.

ANERCHIAD Y CSN-LYWYDU.

IChinaI

....------IEisteddfod Genedlaetl^ol…

-0-CWOS Y BYD.