Hide Articles List

7 articles on this Page

------Dail To (Hen a Nevoydd).…

-0-Damwain yn Rhoetryfan.

Cymanfa Cyffredinol y Methodistlaid.

ANERCHIAD Y CSN-LYWYDU.

IChinaI

....------IEisteddfod Genedlaetl^ol…

-0-CWOS Y BYD.

News
Cite
Share

--zeig ar y cyotaf. Mae llawer o bobl ya ym- orohestu mewn enwau fel hyn ac 08 ydynt yn cael rhyw bleser oddiwrtho, croesaw iddynt arno. Dyma ffaith digon 6i. Yr oedd gan ffirm gyda'r f wyaf parchus yn Larpwl eisiau dau brentis yn ddiweddar ac o'r llaaws hogiau a geisient am y 8wydd, dewiawyd dau yn dwyn yr enw Roberta, am yr un rheswm ond mai dyna oedd eu henwau f. byrth o Gymru. CYRHAEDDODD newydd i'r wlad hon o Affrica fod pum' milwr o Ogledd Cymru wedi syrthio yn ebyrth i'w sel troa yr Ymherodraeth dau ohonynt o Wrecsam, dau o Landudno, ac un o Rnthin-yr olaf Harold Brocklehurst, mab i Mr Brocklehurst, y garddwr. Bu y pump farw yn yr Yspytty, naill o glwyfau neu glefydon. Anonestrwydd yn Glocaenog- ,RHAID fod morwyn wedi myned yn mhell iawn ar ffordd y troseddwr pan y meiddiai yspeilio mewn persondy, lie y cedwir dwy lech y ddeddf foesol, ac ar un ohonynt y ceif y gorchymyn pendant Na ladratta." Ond dyna. wnaeth pechadares o'r enw Edith Wessel, brodor o Fanchester, ac am yr hya y dygwyd hi gerbron Ynadon Ruthin ar y cyhudd- ,lad o ddwyn 2p. a dilledyn, o dy y Parch JE. M. Griffiths, rheithor Clocaenog, y tirionaf .0 glerigwyr yr ardal. Ac yn bytrach nag addef ei bai, a wylo dagrau edifeirwch, yr oedd gan y faeden wynebgaied yr haerllugrwydd i ymeegusodi yn y llys, a dweyd "Mae o'n galw ei hun ya glerigwr, a mae o'n sefyll yn y w!pud ac yn pregethu. Tydio ddim yn werth i wrando. Rydw i'n well na fo fy hUD, a mi fedrwn bregetha yn well na fo, er i fod on gnead liygad dafad trce; ymyt y L!yfr Gweddi." Dyna i chwi strapar ddrwg Mae'n dda i'r gnawes ladronllyd nad oedd hi'n byw gan mlyn- fidd yn ol, pan oedd Simon yr Hangmon yn un o blwyfolion Clocaenog-faasai Simon fawr o dro yn rhoi cortyn am ei gwddw hi. Fel y Mae pethau, fedral'r ynadon roi ond dau fis o ,,g-%reliar i'r j,*a i ddiras; a toedd carchar ddim yn lie diarth iddi, canys fe ddywedid iddi fod mewn un bedair gwaith o'r blaen. Yr agwedd waathaf ar ei hachos ydoedd nad digon ganddi ddwyn arian Mr Griffiths, ond ceiaio hefyd ddwyn ei gymeriad fel pregethwr leffeithiol canys y me pawb yn gwybod am .adnod y prif fardd Seianig ar y pwnc Who steals my purse, steals trash; 'tis something, nothing; 'Twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands. But he that filches from me my good name Hobs me of that which not enriches him, And makes me poor indeed.