Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Cymdeitftasfa Chwartarol Mothodistiald…

-0---Gymanfa y Waslovalci

News
Cite
Share

-0- Gymanfa y Waslovalci P ARHA WYD Y gweithrediHilau yn Nghoawy ddydd Mercher. GaL) i Lywydd y Gynadledd, y Parch F W Macdouald, orfod yuiadael yn foreu, llywydd- wyd gan Lywydd y Gymaafa, y i'.tieti Rice Owen, F erndale. Cyflwynwyd adroddiadau amrywiol bwyllgorau, a chadarnhawyd hwy. Yn adroddiad y PwyJlgor Dir- westol, hysbysid cynydd o 2:] yt1 rhif Gobeithluoedd Deheudir Cymru. a lleihad o 24 yn rhif aelodau Cymdeithas Ddirwestol y cyfuudeb. Yn Ngogledd Cymru, cynydd o dri yn rhif y Gobeithluoedd, a chynydd o 263 yn rhii aelodau Cymdeithas Ddir- westol y cyfundeb. Pasiwyd penderfyniad yn cym- eradwyo deddfwriaeth yn ol argymhellion Adrodd- iad Arglwydd Peel, a datganwyd boddhad fod tri ¡ mesur pwysig yn dwyn perthyuas a Chymru wedi pasio yr ail ddarlleniad. Ar gynygiad y Parch W 0 Evans, yn cael ei gefn- ogi gan y Parch H Price Hughes, cytunwyd i'r eis- teddiadau yn y dyfodol gael eu hagor ar nos Lun, i'r amcan o gyflivj-no y Ily-tvj,dd newydd i'r gadair. Wedi'r ddefod o gadeirio, bydd i'r llywydd newydd draddodi ei anerchiad llywyddol ar ryw bwnc neill- duol. Penodwyd liywydd ac ysgrifenydd y Gyman- fa, llywyddioa y ddau gyfarfod Talaethol, yn nghyda gweinidogion Cylchdnith Llanidloes, yn bwyllgor i barotoi plan y Gymanfa nesaf. Ar gyn- ygiad Mr Marsden, Treffynon, penderfynwyd gofyn i'r Gynadledd gaoiatau i'r eglwysi Cymreig enwi nifer o gynrychiolwyr i'r Gynadledd Gyffredinol a gynelir y flwyddyn nesaf yn Llundain. Wedi gorphen y gwaith pwyllgorawl, cynaliwyd gwasacaeth ordeinio yn Neuadd y Dref, pryd yr oedd cynulliad lluosog yn bresenol. Arweiniwyd gan gyn-lywydd y Gynadledd, a thraddodwyd y Cynghor gan gyn-lywydd y Gymanfa, y Parch E Humphreys. Y pregethwyr a ordeiniwyd oeddynt Mri R Jones-Williams, Leigh F E Joties, Colwyn Bay; Arthur W Davies, Prestatyn; John Lloyd, Treharris; D Roberts, Touypandy; a D Corris Davies, Rhymni. Y prydna vn a'r hwyr, cynaliwyd cyfarfodydd pre- gethu yn yr awyr-ogored yu y Castell, pryd y gwas- anaethwyd gan y Parchn Rice Oweu, H Price Pughes, D 0 Jones (Lerpwl), a H Hughes, Abergele. -0

"YR HYN A DDYWED PAWB."

Y cldiweddar Mr Ciadstoiie.I

——ojI Yr Yspytty Gymreig yn…

--0-! Angladd y Cyn-Esgob…

._-SjfffradiiioS

Advertising