Hide Articles List

8 articles on this Page

Cymdeitftasfa Chwartarol Mothodistiald…

-0---Gymanfa y Waslovalci

"YR HYN A DDYWED PAWB."

Y cldiweddar Mr Ciadstoiie.I

——ojI Yr Yspytty Gymreig yn…

--0-! Angladd y Cyn-Esgob…

._-SjfffradiiioS

News
Cite
Share

SjfffradiiioS Bwriada Cor Meibiou y Rhondda fvoed am dro cyngheradol i Arddangosfa Paris. Da yd vw clyvved fod-tirfeddiamvyr yr ardal wed 1 addaw dwyn yr holl dreuliau yn nglyn ag adgvweir- io Pout y Gwr Dnvg, yr hon ydoedd mewn perygl o ymollwng. f Y mae Parch J Morlais Jones vn ymneillduo o eglwys Lewisham ar ol ei bugeilio 32 mlynedd a hithau yn rhoi tysteb o 2,000p, iddo, a blvvvdd-dal o lOOp. Llwyddianus iawn y trcdd Cymanfa Gerddorol Methodistiaid Calfinaidd cylch Llandegla, ddydd Mawrth yr wythnos ddiweddaf. Mr David Jenkins, Aberystwyth, oedd yn arwain. Bvvriada'r liyfrwerthwyr Cvrareig ddwyn eu cwynion gerbron Urideb yr Annibynwyj a gynelir gyda hyn yn Mhorthmadog, Dyddoroi fydd gwel- ed agwedd yr UDdeb at J cribddeiliaeth grefyddol (?) a ysa bob en wad Cymreig y dyddiau hyn. Allan o nifer o ymgeiswyr am y svndd o brif- gwnstabl Maesyfed, dewiswjd tri yr wythnos ddi- weddaf i ddod gerbron y pwyilgor, ac ar ymraniad dewiswyd Major Charles Walsh, 36ain oed, mab Arglwydd Ormathwaite. Ymddengys fod yr Ysgol Sabbothol, heblaw yn Nghymru, yn colli tir hefyd mewn gwledydd eraill- Y mis diweddaf cyhoeddwyd ystaclegau Presbyter- iaid yr Alban, yn dangos lleihad o ddeg ysgol, 300 o athrawon, ac o ysgolheigion yn agos i 3,000. Dirwywyd tri dv n i chwe' swllt a'r costau gan ynadon Penaradlag, ddvdcl lau, am gamddarlunio eu hunam i dafarnwr yn Ewloe fel teithwvr bona- fidp., ac wedi cerdded o'r Wyddgrug, tra nad ceddynt wedi dyfod ond rhyw ddwy tilldir a hanar °^jfarfod Cynghor Desbarth Bethesda, ddydd Sadwrn, rhoddodd Mr AV C Hugh-a rybudd y bydd iddo gynyg yn y eyf rfod nesaf fod cotnod- ion y Cynghor o hyn al Ln n cael eu cofnodi yn yr iaith Gymraeg. Cyftirfu taniwr o'r enw Robert Roberts, Brvmbo L fA0 uglofa Gate wen, ger Gwrecsam, ddydd lau, pan yn tanio ftrwvdriad. Tmddeners mai gyda gwifr drydanol y tanfai, ond ni wrddie beth aeth &Ilan o Ie. Yr oedd Roberts dros driugain mlwydd oed, ac yn wr cyfarwydd. Dydd Sadwrn cynaliwyd cyfarfod o bwyllgor Cymdeithas Ysgolion Sirol Cymru yn yr Amwythi", yu cynrychioli prifathrawon a phrifathrawesau Ys- golioa C,ar:olradd Cymru a sir Fvnwy, dan lvwvdri iaeth Mr W J Russell, B Gwrecsam. Yn mhlith petnau eraill, buont yn vstrried y rheolau newyadion yn nglyn a'r grants i gelf a gwyddor, cynryclnolaetn Cymru ar BwvUeor Yrngynghorol y Byvrad Addysg newydd, sefydlu trysorfa treuliau cyfreibhiol, ar cynllun bwriadedig o bensiwn. Nos Lun a dydd Mawrth yr wythnos ddiwedday cjiiauwyd_c;.iarfod blynyddol eglwys Hermon, a Blaenau Iryddyn, pryd y pregethwyd yn rymus c etfeithxol gan y Parchn R Peris Williams, Gwrec- sun a H Ivor Jones, Caer. Yr oedd y cynulliadau Iluoso Yr oedd brethyn du ar y pwlpud yn Konadwriaeth am Miss Catherine Elizabeth Jones 1 las (rweru-y-to, yr hon oedd yn chwaer hawddgar" Lu yn ffyddlon l r achos yn y lie hyd ei hymadawiad sydyn yn mlodeu ei dyddiau. Dygai y mellt, T tar- anau, ar gwlaw nos Fawrth i'n cof ystorm lawer mwy ar noson olaf cyfarfod yn y lie neillduedig hwn 15 wythnos o daa 34 mlynedd yu ol, pryd y pregethai Dewi-Ogwen a J R. Yr oedd degau yu y cyfarfod diweddaf hwn heb gofio dim am y r ystorm bono, ond yr oedd eraill yn ei chofio yn dda. PrPfd,d In11' c-rBaUwTd arddangosfa tan-ddiffoddwyr « Lmri1, I>erlh7Do1 1 Cened'aethol r J -Vn Lkndudno' JT hyn a dynodd dyrfaoedd mawrmn yr dref. Yr oedd 'brigvfau yn bresenol o Baugt.r, Dolgellau, Llaududmx Mostyn Hail, Bodrhydaan, Rhuthiu, Plasnewydd (Porth- aethwy), Llanrwst, Queensferry, a Rhyl. Heblaw gorymdaith, cymerodd arddangosiadau le o allu a chyflymdeT y gwahanol gwmuiau i ddiifodd tanau, &c., a chyflwynwyd infer o wobrwyon. Am yru y peinanau ager, aeth y yrobr flaenaf i Cohvvn Bay, IZJ u1 un\ y Pfiiria £ ,t J" cael ei weithio gyda llaw, 1, Dinbych 2, Bangor. Am y neiriant ager a'r cyfleuwadau gi.reu, 1, Conwv 2. Llan- uuano ac ain y peiriant Haw gyda'r cyfleuwadau goieu, 1, Bodrhyddan 2, Dolgellau. Rhyo-y-Mbirch—Dydd Sadwrn. Mehefin 9fed cynaliwyd Cymanfa Ganu y Methodistiaid yu nghapel Rhyd-y-Me.rch, Cvv Penmachao; ac er y gwlaw mawr α lie annghysbell, caed cynulliad rhagorol )-no. Yr arweinydd ydoedd Mr D Jenkins, Mus. Bac., Aberystwyth. Hon ydoedd y nawfed gymanfa ar hugain i'w chyniti yn nosbarth Pen machno, a'r pnmed tro ar hugain i Mr Jeukins arwarn yno. Caed cymanfa ragorol. Heblaw yremyn- donau, canwyd yr anthemau, Fel y brefa^r hydd' {J Ihomas), a Coron Cynawiuler' (lj Jenkins). Y pirfL° 't G yu j prydnawn, a'r Parch Thomas Parry, Colwyn Bay, yn yr hwrr • Rhyd-y meirch ar yr esiampl dda oeddynt wedi ei roddi i gapeli y cylch trwy gael organ dda, gymanfa & brofodd 0 gyraaiut gwasanaeth yn y

Advertising