Hide Articles List

8 articles on this Page

Cymdeitftasfa Chwartarol Mothodistiald…

-0---Gymanfa y Waslovalci

"YR HYN A DDYWED PAWB."

Y cldiweddar Mr Ciadstoiie.I

——ojI Yr Yspytty Gymreig yn…

News
Cite
Share

——oj Yr Yspytty Gymreig yn llaheudlr Affrica. Mewn cyfarfod o bwyllgor lieol LerpwI a gynaliwyd yr wyth nos ddiweddaf, dan lywyddiaeth Mr Thoaias Davies, Y.H., darllenwyd y lhthyr canlynol oddi- wrth yr ysgrifenydd trefniadol, Proff. Alfred Hughes, Llundain:— Llundain, Mehefin 7fed. ANWYL Syr,—Yr ydym erbyn hyn wedi anfon allan 28 o bersonau, yn cynwys 3 meddyg, 2 feddyg cynorthwyol, 9 i drwsio'r elwyfaii, 10 o nurses a gweinyddwyr eraill. Pan y cyrhaeddasant Cape- town, hysbyswyd hwy mai yn Springfonteiay lleolid yr yspyttv a chan y cymerai betti amser i gael y gwahanol bethall i fyuu yno, anfoawyd y meddygon ar unwaith i Bloemfontein, a chysylltwyd hwy a Rhif 8 a 9 o'r Yspyttai Mil wrol. Unwyd y nurses ar y pryd t- Yspytty Wynberg. Parotowjd lie i'r cleifion mewn pedwar pafiliwn haiarn wedi ei leinio a choed a felt, pob un i gyuwys 28 o welyau, a thriga y gweinwyr mewn 25 o bebyll. Oherwydd y clefydau a'r dysentery, y mae angen mawr am ych wan eg o le i welyau. Ychwauegwyd Yspytty yr Yeomanry o 500 i 740 o welyau, Ysbytty Longman o 100 i 150, a'r Ysbytty Ysgotaidd o 350 i 500. Gofidus geuyf orfod hysbysu i un o'n gweinydd- wyr—Mr Eames o LaEfairfechaii-farw o'r dys- entery. Y swm a addawyd eisoes yw ll,300p, o'r hyn y talwyd 10,800p i'r ariandy. Y mae arnom eisiau 12,000p o leiaf. Nid wyf yn meddwl yr ychwanegwn rhif ein gwelyau, ond dylem fod mewn sefyilfa i gynal ein hysbytty am dymhor hwy na chwe' mis. Erys y mil wyr yn Ne Affrica am gryn dymhor, ac ymddengys fod y clefydau a dysentery yn anochelad- wy lie bynag y byddo'r milwyr wedi ymgynull. Yr eiddoch yn ffyddlawn, Alfred W. Hughes, Ysg. Myg. Adroddodd yr Ysgrifenydd Mygedol (Dr Hugh Jones) mai y cyfanswm a dderbyniwydydoedd580p, a 120p o addewidion heb eu talu. Anfouwyd 500p i Lundain. Penderfynwyd cau y drysorfa ddiwedd y mis hwn. Dymunir felly i'r holl gyfraniadau gael eu talu cyn y 30ain cyfisol Y mae dros bedwar cant o swyddogion a milwyr perthynol i'r catrodau Cymreig wedi eu lladd, eu clwyfo, neu yn dyoddef dan glefydon. Yn rhyfedd iawn, nid oedd yr un carcharor Cymreig yn Pre- toria."

--0-! Angladd y Cyn-Esgob…

._-SjfffradiiioS

Advertising