Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

LLYTHURAU 'RHEN FFARMWR.

0 Ddyffryn Nantlle.

News
Cite
Share

0 Ddyffryn Nantlle. D«BI) mawr a phwysig yn ngolwg llawer ydyw y Sadvvrn cyntaf wedi'r Sulgwyts, sef dydd arbenig i'r Cymdeithasaa Cyfeillgar arferant orymdeifchio yn flynyddoi trwy y dyffryn wedi eu gwisgo gyda lliwiau o bob math, ac yna dod i le canolog i iwynhau y wied;i ond ataliodd y gwlaw auferth y gorymdeith- io eleni, oddigerth ychydig OJ yddisn trwy JJeny- groes, yn cael eu blaenori gan y Semdorf Arian. Boddlonodd Cymdeithas Gyfeillgar y Dyffryn ar chwareu y seindorf yn lie bwyta, Arwest arall yr edrychid ati y naill flwyddyn ar ol y Hall yw Cymanfa Ganu y Methodistiaid, a gynelir yn Bethel. Penygroes. Yr arweinydd er's cyfnod yw Mr John Thomas, Lianwrtyd. Tystiolaeth liawer yw fod hon yn un o gymanfaoedd goreu Cym- ru. Y tmau oeddynt 'Casey,' 'Gwledd,' Iesu dyrchafedig,' a'r anthem Eiddot ti, 0 Arglwydd.' Yr oedd y pwyllgor wedi dewis Y Cynfab 'ra.- gwyddol' fel cydgan Cymieig i'w ganu, ond nid oedd mwyafrif y cynullei dfaoedd wedi ei feistroli. Yn Nhalsarn, nos Wener, cynaliwyd cyngherdd tan nawdd cyfeillion Hyfrydle. Y caeirydd ydoedd Mr W A Darbishire &'r arweinydd, Meiwyn, Ysgol y Bwrdd. Gwasanaethwyd gan Mrs Henderson Jone", Miss J Powell, Mri N Walter Williams, Gut- yn E'fion, Isaac B Williams, J D Griffith (ar y corn), y Seindorf, a Mr T P Powell, Hyfrydle, yn oyfeilic. Elai yr elw at blant amddifaid o dad a mam ag oedd- ynt yn aelodau o Hyfrydle. Cyfranodd y cadeirydd 2p 2s. Yr oedd y canu yn dda trwyddo, ond blin ydyw gwrando yr un peth yn wastadol mae digon o un- awdau newyddion i'w cael. Trwy fedrusrwydd Mei- wyn, cafwyd trefn o'r dechreu i'r diwedd. BBUDIWB. :0:

[No title]