Hide Articles List

12 articles on this Page

-, Mr. Samuel Smith AS.

-1oi--Cymaafa yr Arnilbynwyr…

Colog Bodyddwyr Gogledd Cymru.

(O) Cymanfa Annibynwyr Meirion.

--0--8 Ddyffryn Nantlle

----------.-IL'ythyr o Caflffornia.

-,)-Ar Flnlon y Odyfrdwy.

News
Cite
Share

-,)- Ar Flnlon y Odyfrdwy. TRANOKTH weli digwydd yw Eisteddfod y Ba,la j j r fwyaf lwyddianus o'r gyfres e o. Yr oedd ynddi lawer o elfenau rhagorol, ac nid prin oedd yr ysm ildod yn mhlith y beirdd. Anaml y gwelwyd cymfer o'r frawdoliaeth wedi ym-ynull mewn gwyl laol, a'u cawr eleni oedd Gwaenfab. Yr oedd rhvw asbn nwyfus yn ei a-ven, a d.th ysbrvd prophwfdo arno. M-tl hyn y canodi- f I Enfawr babell o ga?ivas, -yn cyrbaeid Aceri o gwmpas, R*id gael iddi, i dori d ish Ar waelod caeau Rhiwlas. Dylaswn nodi yn y rhifyn diweddaf i Gor Mawr y Bala, dan arweiniad Gwrtheyrn, ganu yn hyfryd yn n^hyngherdd yr hwyr, J J J' Mawr yw'r parotoi yn mhlith Annibynwyr Cynwyd ar gyfer y nodachfa fawreddog a gynelir ganol y mis h*vn. Llwydd lddynt. Nos Iau, traddododd y Parch D C Jones, Cwm- p-tre, bregeth effeithiol yn nghapel Bedyddwyr y Bala. Mae Cynghor Meirion yn gwrthod gwneud dim tuag at atal gorlifiad yr afon Cowrddu yn Nghorwen Pan geir tipyn mwy o wlaw nag arfer, bydd yr heolydd fel corsydd a llu o dai fel cronfeydd dwfr. Nos Feivher, bucyngherdd yn Llandrillo. Dynion Dign Corwen oedd yn ei gadw, ac yr oeddynt yn ddi- grifach nag arfer, meddir. Nos Wener, bu farw Mr Edward Edwards, Bryn- heulog, Cynwyd, yn yr oedran teg o 85. Un o wyr par j i'1Sf^ y pentref ydoedd ef. Cymerodd yr angladd Ie ddydd Llun, o dan y Drpfn Newydd, pryd y gwemyddwyd gan y Parchn E Williams, Caemawr; J Pntchard, Cynwyd; ac I. J. Williams, Llandderfel. tfos Fawrfch, yn Ysgoldy Capel Tegid, Bala, cyf- lwynwyd anrhegion gwertbfawr i Mr a Mrs J B Parry ar achl, sur eu priodas, Y cadeirydd oedd y Parch Howell Hughes caed anerchiadau gan y Parch T T Phillips a Gwrtheyrn, a chaneuon gan aelodau y cor plant. Dathlwyd cwymp Pretoria gyda m'ri mawr yn yr ardaloedd hyn. Siawns nad yw'r llawenydd wedi ei hysbyd Ju be lach, gan na bu b ill ar y dathlu or's wythno3au. Diolch am dawelwch. Mae llu mawr o ymwelwyr yn tyrn i'r minion yma o Loegr. Bu aelodau Ysgol Sul Heis-ug o Lerpwl n treulio'r Sulgwyn yn Nghynwyd, a mawr y mwyn- lant a gawsant. Bwriida dau gor o'r Bala gystadlu yn Eisteddfod Cerygydrudion ar yr 21ain cyfisol. Ddydd Ian, cynaliwyd cyfarfod o Gvngor Eglwysi Rhyddion Do-barth Edeyrnion, Mr VV Foulkes Jones, Y.H., yn y gadair. Caed adroddiad cryno o waith Cynghor G jgledd Cymru gan y Parch Ifan T Davies, a nodwyd pwyllgor i ystyried y priodoldeb o drefnu pregethau yn yr awyr-agored. GWTN.

--0--Hodion o Uwohaled.

[No title]

------._ Newyddton Cymrefg.

COLLI AC ENILL.

Advertising