Hide Articles List

12 articles on this Page

-, Mr. Samuel Smith AS.

-1oi--Cymaafa yr Arnilbynwyr…

Colog Bodyddwyr Gogledd Cymru.

(O) Cymanfa Annibynwyr Meirion.

--0--8 Ddyffryn Nantlle

News
Cite
Share

--0-- 8 Ddyffryn Nantlle YN herwydd y tywydd ffafriol, aeth y mwyafrif oddiyma i fwynhau eu hunain yn ystod y Sulgwyn. Ond y rhai a sylwn arnynt yw y rhai a ddygasant glod gartref gyda hwy. Mae y rheatr hon yn lluosog. Gyda boddhad y llongyfarchaf GOr Undebol Penygroes ar eu buddug- oliaeth yn Ngholwyn Bay, Dyma'r tro cyntaf idd- ynt gystadlu, a da iawn y gwnaethant. Yn yr un Eisteddfod enillodd Mrs Henderson Jones yr her-unawd, a, Mr N Walter Williams yr unawd bariton. Yn Nghonwy enillodd Mr Alexan- der Henderson yr unawd bass a'r her-unawd. Yn Nghriccieth enillodd Mr G J Jones ar yr unawd tenor, ac yr oedd Mr H W Jones yn gydradd ar yr unawd bariton t-fe hefyd enillodd ar yr ber-unawd. Deallwn hefyd i'r Seindorf roddi boddlonrwydd yn Harlech. Yn Mhenygroes, nos Ferchsr, cynaliodd Cym- deitbas y Merched gyfarfod dirwestol cyhoeddus, pryd y cued anerchiadau gan amryw foneddigesau, ac y gwasanaethwyd gan y C6r Merched a'r COr Un- debol. Nos Wener, cynaliwyd cyfarfod eystadletiol yn Mhenygroes. Y beirniaid oeddynt Mr J Thomas, Liauwrcyd, a Hywel Tudur. Enillwyd ar yr un- awdau gan Mrs Henderson Jones a Mr N Walter Williams, y deuawd a'r pedwarawd gan Mr Alexan- der Henderson a'i gyfeillion. Yr oreu am adrodd ydoedd Miss A Parry, Pengroes. Cyfeiliwyd gan Mr T T Powell. Cystadleuodd tri ch6r meibion, a'r goreu ydoedd Penyrorsedd, tan arweiniad Mr J W Jones. Yn bur ddisymwth bu farw Mr Thomas Parry, ceidwad Olwb Cymru Fydd, Penygroes. Cyfrifwr ydoedd wrth ei alwedigaeth, ac yr oedd yn ddyn pur gyhoeddus yn yr ardal. Gedy deulu lluosog i alaru ar ei ol.. BRUDIWB. --0- Y MOR-GWISGOEDD Y MOR. DYLAI Rhieni a Gwarcheidwaid sydd bwrisd i asifon eu plant i'r mor, ao yn byw bellder o Lerpwl yuy lIe oyutaf ymohebu a'r Don, Lord Street, am su rhestr fanwl o Wisgoedd i fechgyn yn troi allan i r mOr neu, 03 yn y dref, galwch a gwelwch y nwydd- au ddangosir yn eu Hadran Forawl. Gan eu bod 3 n gwneud y owbl eu hunain, gellir cael siwtiau cyflawn am brisiau cyfanwerfchoi, yn rhedeg o 7p., 10p., 15p, Op i fynu-Anfonir Rhestr o'r prisiau a phob manyl- ion ond oyfeirio i'r Adran Forawl The Don Associa tion, Lord Street a Paradise Street, Liverpool.

----------.-IL'ythyr o Caflffornia.

-,)-Ar Flnlon y Odyfrdwy.

--0--Hodion o Uwohaled.

[No title]

------._ Newyddton Cymrefg.

COLLI AC ENILL.

Advertising